blog logo

Raudondavario pilyje LDK kilmingųjų palikuonių suvažiavimas

2018-04-15 LGHD atsovai dalyvavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos Seime ir Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – riterių ordino visuotiniame narių suvažiavimene, kuris vyko Raudondvario pilies dvare.

RO

Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino ženklas

LDK_PONU TARYBA

LDK ponų tarybos ženklas

LDK_PONU TARYBOS SEIMAS

LDK ponų tarybos seimas

Šv. Adalberto - LDK - riterių ordino Konvento dalyviai

Šv. Adalberto – LDK – Riterių ordino Konvento suvažiavimo dalyviai

Šv. Adalberto - LDK - riterių ordino kapitūla

Naujai išrinkta Šv. Adalberto – LDK – Riterių ordino kapitula (iš kairės į dešinę): Antanas Sirtautas, pirmasis pavaduotojas, heroldas Danielius Vervečka, vyr. raštininkas Remigijus Bimba, Riterių ordino ir kapitulos vadovas Artūras Giedraitis, iždininkas, vyr. vėliavininkas Vaidas Morkevičius, kancleris prof. habl. dr. Arvydas Palevičius, Garbės vadovas, Maršalas Ričardas Kliučinskas, antrasis pavaduotojas Raimundas Charževskis ir vėliavininkas Zigmantas Katinas.

Raudondvario pilies oranžerijoje

Iškilmingi pietūs Raudondvario pilies oranžerijoje

Raudondvario pilis

Raudondvario pilies bokštas

LGHD kancleris Paulius Vaniuchinas pirmininkas Remigijus Bimba

Kartu su Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleriu Pauliumi Vaniuchinu

Pauliaus Vaniuchino nuotraukos.

GYMON Vilniaus pirmenybės

2018 m. balandžio 8 d. Vilniuje įvyko atvirosios XXI GYMON Vilniaus kultūrizmo, klasikinio kultūrizmo, kūno fitneso ir bikinio fitneso pirmenybės, kuriose dalyvavo rekordinis dalyvių skaičius – 129 atletai. Sportininkai dėl medalių komplekų varžėsi 20-e kategorijų. Absoliučiais nugalėtojais tapo: Ramona Žiauberytė, (bikinio fitnesas), Vita Lenkauskaitė (kūno fitnesas), Raimondas Jokubauskas (figūra), Arūnas Vandys (kultūrizmas).

Teisėjai_organizatoriai_nugalėtojai

Varžybų absoliutūs nugalėtojai, teisėjai ir Sąjungos tarybos nariai

Varžybų rezultatai įkelti čia.

Didžiausią reikšmę gyvenime turi tai, ką padarote dėl kitų. Zigas Ziglaras.

Konferencija „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos valstybingumo kūrimą

Atkurtosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos (toliau – LDK PT) pirmasis renginys – konferencija „Kilmingųjų indėlis į Lietuvos valstybingumo kūrimą“ skirta paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų ir Lietuvos bajorų draugijos 90 metų įkūrimo sukakčiai, kuri įvyko 2018-02-25 Raudondvario pilyje (Pilies g. 1, Raudondvaris, Kauno rajone). Konferencijos pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Sveikinimo žodį tarė VšĮ „Raudondvario dvaras“ direktorė Snieguolė Navickienė, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Kovo 11-oios akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Leonas Milčius. Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas kunigas dr. Saulius Paulius Bytautas taip pat pasveikino susirinkusius, džiaugėsi, kad konferencijoje dalyvauja įvairių organizacijų vadovai po viena vėliava ir linkėjo tolerancijos vieni kitiems. Konferencijoje dalyvavo virš 100 dalyvių.

LDK_PT_Konferencijos dalyviai

Konferencijos dalyviai

Zigmanto Katino nuotrauka

LDK PT valdybos susirinkimų pirmininkas Grafas Anton von Gravrock perskaitė atsiųstus sveikinimus. „Labai džiaugiamės sveikinimu gautu iš Grafo Profesoriaus Giusepe Tedeschi. Jis yra Popiežiaus rūmų džentelmenas (FamigliaPontificia), Juodkalnijos Karališkosios šeimos oficialus atstovas, Maltos ordino riteris, Jeruzalės Šv. Kapo ordino riteris, Šv. Mauricijaus ir Lozoriaus ordino riteris ir t.t. Savo sveikinime, kurio viso leiskite man neskaityti, jis sveikina mus su Valstybės atkūrimo 100 ir maloniai perduoda šiltus linkėjimus nuo Juodkalnijos Karališkos Šeimos ir jos galvos Jo Aukštybės Princo Nikolos II Petrović-Njegoš, kuris yra Juodkalnijos Karaliaus Nikolos II pro-vaikaitis.

Taip pat atskirai norime paminėti sveikinimą, kurį mums atsiuntė Jo Ekscelencija don Michele Thomas Pius Sprenger-Menzel. Jis yra šiais metais 800 metų nuo įkūrimo mininčio Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo ordino (dar vadinamo mercedarais) riteriškosios šakos Didysis Magistras. Savo laiške jis sveikina mus visus su šia gražia mūsų šalies sukaktimi ir kviečia, kartu su jo atstovaujamo Ordino nariais prisidėti, kad pasaulyje būtų daugiau laisvės. Taip pat prašo Visagalio Viešpaties Dievo ir Švč. Mergelės Marijos laiminti mūsų šalį.

Mus sveikina ir šilčiausius linkėjimus siunčia Savojos (Karališkosios Italijos šeimos) dinastijinių ordinų oficialus atstovas (Delegato) Skandinavijos šalims, Šv. Mauricijaus ir Lozoriaus ordino riteris Dr. Alexander Scheel-Exener.

Šią šaltą žiemos dieną yra smagu pasidalinti sveikinimais, kurie atvyko iš tolimosios Afrikos. Mus pasiekė malonus laiškas iš vienos tradicinių Ugandos Bunyoro-Kitaros karalystės atstovų. Tai leidžia mums pažinti koks nuostabus ir savo istorija bei kultūra turtingas pasaulis supa mus.

Ir ypač malonu pranešti, kad sulaukėme ypatingai draugiškų palinkėjimų iš Vokietijos Wilhelm Albert kunigaikščio von Urach, hercogo von Urach, grafo von Wurttenberg šeimos.“

Konferencijoje pranešimus skaitė: doktorantas Eimantas Gudas (Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus Universitetas, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai); dr. Asta Lignugarienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas); prof. Arvydas Palevičius (Kauno technologijos universitetas); prof. Valdas Rakutis (Lietuvos Gen. J. Žemaičio karo akademija); prof. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas). Konferencijos moderatorius – prof. Mindaugas Stankūnas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas).

Skaityti pranešimai: „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos aukštosios aristokratijos vedybinė politika: endogamija ir už jos ribų“; „Bajorijos situacija paskutinio Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio ir Lenkijos Karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio laikais“; „Kilmingosios Sipavičių giminės (h. Lis) atstovų veiklos pėdsakai istoriniuose Lietuvos valstybingumo vingiuose“ „Prof. Jurgis Karuža ir kiti kilmigųjų palikuonys medikai Tarpukario Lietuvoje“.

Prof. Rimvydas Pertrauskas pristatė savo parengtą naujausią monografiją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politika ir visuomenė vėlyvaisiais viduramžiais“.

Konferencijos pabaigoje vyko diskusija apie LDK kilmingųjų palikuonių vaidmenį pradedant Lietuvos valstybingumo antrąjį šimtmetį. Diskusijoje dalyvavo LDK Atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka, prof. R. Pertrauskas ir E. Gudas.

RBimba_konferencija

Konferencijos moderatorius prof. Mindaugas Stankūnas, LDK Atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka, prof. Rimvydas Petrauskas, doktorantas Eimantas Gudas

Konferencijos metu Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos garbės vadas Juozas Kameneckas taip pat pasveikino susirinkusius konferencijos dalyvius su šimtmečiu. Pristatė Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos naujausią knygą „Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios Akto signatarai: Mykolas Biržiška, Donatas Malinauskas, Stanislovas Narutavičius“. Šią knygą rengė šešių istorikų autorių ir recenzentų komanda: VDU prof. dr. Jonas Vaičenonis, ŠU prof. dr. Aistė Lazauskienė, Gediminas Kasparavičius, Solveiga Lukminaitė, Matas Toliušis, Deimantas Ramanauskas.

Renginio metu buvo apdovanoti asmenys LDK organizacijų įsteigtais medaliais „Už indėlį į LDK istorinį kultūros paveldą“ ir Lietuvos atsargos karininkų sąjungos įsteigtais Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio atminties medaliais.

Konferencijos metu grojo profesionalus styginių duetas „DuoViola“ (Kauno miesto simfoninio orkestro solistai Gertrūda Beinarytė-Krunglevičienė ir Laimis Krunglevičius). Renginio vedėjai – LDK PT valdybos susirinkimų sekretorius Artūras Giedraitis ir Kristina Giedraitienė.

Rbimba

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Remigijus Bimba kartu su Lietuvos prezidento Antano Smetonos giminaičiu – Kent Alexander Robertson Chodakowski

„My connection to Smetona: Antanas Smetona first met my family through being a tutor for my grandfather, Romanas Chodakauskas. He was introduced through Jonas Jablonskis, who was a friend of my great grandfather. It was in my family’s estate at Gavenoniu that Smetona met Sofija, my great aunt. They got married. So, Antanas Smetona is my great uncle through marriage.

Sofija’s sister Jadvyga (my other great aunt) was married to Tubelis, the prime minister. I am friends with Tubelis’ grandson Peter who lives in New York.“ Taip savo giminystę įvardija mūsų svečias Kent Chodakowski.

Gudas_Bimba_Gravrock

Doktorantas Eimantas Gudas, Remigijus Bimba, grafas Anton von Gravrock

RBimba_RPetrauskas

Prof. Rimvydo Petrausko naujausia knyga „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politika ir visuomenė vėlyvaisiais viduramžiais“ su autografu


Pirmą kartą LDK PT renginys buvo transliuotas tiesiogiai internetu. Tiesioginės transliacijos iš konferencijos vaizdo medžiagą galima žiūrėti iš dviejų dalių:

1 dalis: www.facebook.com/LDKatmintis

2 dalis: www.facebook.com/LDKatmintis

… protinga būtybė bet kokią kliūtį gali paversti medžiaga sau ir panaudoti ją tam tikslui, kurio ji siekia.

Markas Aurelijus

Karštas sekmadienis Vilniuje

2018-02-04, Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos klubų sąjunga (toliau – Sąjunga) suorganizavo kelis renginius. Įvyko sveikatingumo trenerių seminaras, Sąjungos atvirasis susirinkimas, sportininkų, trenerių ir klubų reitingų laureatų apdovanojimai, Sąjungos tarybos 2018 m. pirmasis susirinkimas.

Sveikatingumo trenerių seminaras

Ankstyvą sekmadienio rytą treneriai rinkosi į ilgamečio Lietuvos olimpinių rinktinių sporto gydytojo Daliaus Barkausko seminarą, kurio tema – „Laikysenos svarba. Pagrindiniai sutrikimai ir jų įtaka sveikatai. Korekcinės galimybės.“ Teorinėje ir praktiniame seminare sporto gydytojas D. Barkauskas dėstė: laikysenos pakitimų priežastis, galimą patologiją, silpnosios grandies fenomeną; posturalinės kontrolės supratimą, viršutinį ir apatinį kryžminį sindromą; prioritetinės zoną ir jų korekcijas; profilaktinių pratimų parinkimą ir taikymą.

Seminaro dalyviai_2018-02-04

Seminaro dalyviai

Atvirasis susirinkimas

Po seminaro vyko Sąjungos atvirasis susirinkimas. Jame dalyvavo treneriai, sportininkai, klubų vadovai iš Vilniaus ir Kauno. Sąjungos prezidentas Andžej Jusel pasveikino susirinkusius, apžvelgė 2017 m. organizacijos veiklą, supažindino su 2018 m. varžybų ir kitų renginių kalendoriumi. Prezidentas džiaugėsi, kad 2017 m. buvo pasiektas rekordinis dalyvių skaičius varžybose. Buvo surengtos atvirosios dvejos (pavasarį – pirmenybės, rudenį – taurės varžybos) kultūrizmo, klasikinio kultūrizmo, figūros, kūno fitneso ir bikinio fitneso regiono varžybos, trečią vasarą iš eilės organizuota sporto stovykla Summer Camp, kurios programoje buvo atvirosios Lietuvos trijų jėgos veiksmų (pritūpimo, štangos atkėlimo ir štangos spaudimo) pirmenybės. Taip pat buvo suorganizuoti 3 sveikatingumo trenerių seminarai-mokymai, vykdomas Sąjungos trenerių licencijavimas. Jau trečius metus leidžiamas oficialus laikraštis „Sąjungos balsas“, popierine ir elektronine versija, turintis ISSN.

Sąjungos reitingų laureatų apdovanojimai

Šeštą kartą Sąjunga paskelbė geriausių metų sportininkų ir klubų reitingus. Pirmą kartą buvo skaičiuoti ir trenerių reitingai. Jėgos sporto geriausiu sportininku išrinktas Artur Kovalevski („Iron Muscles“, Rudamina), treneriu – Artur Lastovskij. Kultūrizmo ir kūno rengybos sportininkų reitingą laimėjo Lukas Galdikas („Kūno kultas“, Kaunas) , treneriu reitingą – kaunietis Marius Blaževičius. Geriausiu klubų pripažintas – „Kūno kultas“, antrą vietą reitinge pelnė „Iron muscles“, trečią – Rolando Žeimio sporto klubas (Kaunas). Sąjungos internetinio puslapio www.kfsajunga.lt nominacijos: Pro veidas – Aivaras Pekorius, Kristina Aldošina, Palmira Zemlevičiūtė, Retro asmenybė – Vidmantas Malakauskas, Metų proveržis – Laimutis Dičiūnas. Apdovanojimų vakaras tęsėsi prie vaišių stalo. Pilną reitingų sąrašą galima pamatyti: www.kfsajunga.lt

Reitingu_laureatai_2017

Sąjungos vadovai ir reitingų laureatai

Pirmasis 2018 m. tarybos posėdis

Sąjungos tarybos posėdyje buvo aptarti XXI atvirosios GymOn Vilniaus kultūrizmo, klasikinio kultūrizmo, kūno fitneso ir bikinio fitneso pirmenybių organizavimo klausimai, kurios vyks 2018-04-08. Taip pat buvo svarstyta sporto stovyklos Summer Camp IV savaitgalio programa. Aptartas 2018 m. Sąjungos reitingų nuostatų skaičiavimas Vilniaus regiono mastu ir kt. klausimai.

Tarybos nariu pirmasis posedis_2018

Sąjungos tarybos narių 2018 m. pirmasis posėdis

Remigijaus Bimbos ir Valerijaus Koreškovo nuotraukos

Pagalvok nors kartą prieš duodamas, dukart – prieš imdamas ir tūkstantį kartų – prieš reikalaudamas.

Marija fon Ėbner-Ešenbach

Sveikatingumo treneriai

2018-01-27, Kaune Lietuvos sporto akademijos praktinį egzaminą išlaikė 7 grupės studentai.

RBimba_LSA_STUDENTAI_7_GRUPE

Lektorius Remigijus Bimba kartu su 7 grupės studentais išlaikusiais praktikos egzaminą.

„Didžiausia išmintis – atskirti, į ką neverta kreipti dėmesio.“

Viljamas Džeimsas

Labdaringas naujametinis renginys

2018-01-07  Kaune įvyko jungtinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų labdaringas naujametinis renginys.

Vyko iškilmingas naujų narių priėmimas į LDK istorinį paveldą puoselėjančias organizacijas, kilmės liudijimų, simbolinių LDK piliečių pasų, insigninių ženklų įteikimas, nusipelnusių asmenų apdovanojimas įvairių organizacijų įsteigtais ordinais ir medaliais už svarų indėlį į istorinio, kultūrinio LDK paveldo išsaugojimą.

Ceremonijos metu grojo VšĮ Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubo „Tauro Ragai“ muzikantai (vadovas Vidmantas Lunius), dalyvavo LDK atminties rūmų šarvuotų riterių klubo “Antikos karys” riteriai.

Šventė tęsėsi restorane „Miesto sodas“.

Garsių žiūrovų aplodismentų sulaukė bajoro Kazio Strazdausko, smuikininkės Lijanos Žiedelytės, pianistės Loretos Haidari atlikta poetinė muzikinė programa „Pamiršto dvaro melodijos“. Dainų atlikėja bajorė Violeta Vasiliauskienė džiugino susirinkusius puikiais romansais, dainuojamaja poezija. Prasmingais žodžiais buvo pasveikinti jubiliatai, įteikti padėkos raštai.

Paramos loterijos organizatorė KABD ir LGHD tarybos narė Kristina Giedraitienė papasakojo apie šv. Pranciškaus (saleziečių) draugijos istoriją ir jų veiklą Lietuvoje. Renginio dalyviai aktyviai pirko loterijos bilietus, o visos surinktos lėšos skirtos seserų saleziečių globojamo Palemono vaikų dienos centro veiklai paremti. Laimingieji rėmėjai gavo vertingus prizus, kuriuos loterijai aukojo žinoma menininkė Giedrė Bulotaitė – Jurkūnienė, tekstilininkė Gertrūda Kliučinskienė, Giedraičių šeima, dailininkas Anatolijus Michailovas, knygų apie Lietuvos dvarus autorė Ingrida Semaškaitė.

Svečius linksmino ansamblis „Klėtis“, visos šventės metu vyravo gera nuotaika, geranoriškas, nuoširdus bendravimas prie vaišių stalų, dalyviai šoko ir dainavo.

Galite žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą Nr.1, Nr.2

Kauno pilis

Kauno pilis

Sv_Misios_Saulius_Bytautas

Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje Šv. Mišias aukojo gvardijonas, kunigas Saulius Paulius Bytautas

LDK organizaciju vadovai

Šventės dalyvių atstovai iš kairės į dešinę stovi: Kauno apskrities bajorų draugijos vadas Andrius Krivickas,  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų susivienijimo vadovas prof. dr. Tadas Sudnickas, Jotvingių Kryžiaus riterių ordino didysis magistras Artūras Rukas Daujotis,Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Remigijus Bimba, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos valdybos pirmininkas Juozas Antanaitis, LDK Atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka. Sėdi Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino vadovas Ričardas Algimantas Kliučinskas. Septynių organizacijų vadovai pasirašė Koalicinės bendradarbiavimo deklaracijos ir sutarties priedą dėl šio labdaringo renginio programos.

RBimba_riteris

Remigijus Bimba Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje su LDK atminties rūmų šarvuotų riterių klubo „Antikos karys“ riteriu

Pauliaus Vaniuchino nuotraukos

Metai ateidami daug laimės atneša, pasitraukdami – daug atima.

HoracijusNenominuotų herbų kūrimas

Heraldika – garbės ženklai. Tai sena krikščioniškosios Europos tradicija, gimusi ankstyvaisiais viduramžiais. Lietuviškos heraldikos pradmenys senojoje Lietuvoje, tačiau tikroji heraldika formuojasi po Lietuvos krikšto. Viduramžiais herbus turėjo:

- nobilituotieji, tai yra bajorai,

- turtingesni miestiečiai, pirkliai ir amatininkų cechai.

Herbus veikliems asmenims teikdavo valdovas už ištikimybę ar karinius nuopelnus. 1413 m. Horodlės privilegija – Lietuvių bajorų 47 šeimoms buvo suteikti lenkų herbai, su teise juos paveldėti.

Dabar šalia nobilituotųjų, herbus steigia asmenys, gerbiantys savo giminę ir jos tradicijas. Šis procesas, prasidėjęs XX amžiuje kaip demokratinės visuomenės raiška, tęsiasi ir šiandien.

Nobilituotųjų (bajorų) heraldika ir naujoji giminių heraldika yra panašios sudėties, tačiau turi skirtumų, kurių pagrindinis rango karūna. Ją naujuosiuose pakeičia heraldinis vainikėlis.

Herbų sudarymą reglamentuoja eilė heraldikos taisyklių ir rekomendacijų.

Heraldika yra kartu ir mokslas, ir menas, o tai reiškia, kad vengtina saviveikla. Herbo sudarytojui būtinas profesionalumas ir patirtis. Ne kiekvieną ženklą galime laikyti herbu.

Herbui privalomas skydas. Amžių bėgyje naudotos įvairios skydo formos. Šiandien Lietuvoje, kaip labiausiai priimtina, yra nusistovėjusi vėlyvosios gotikos skydo forma.

Skyduose naudojamos ribotos raiškos priemonės, tai du metalai:

- auksas (geltona) atstovauja Saulę, šviesą, išmintį, brandą;

- sidabras (balta) Mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį.

Taip pat naudojamos keturios emalės (spalvos) – raudona, mėlyna, juoda ir žalia (eilės tvarka pagal taurumą):

Raudona – Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią;

Mėlyna – mergelę Mariją, dangaus erdvę, kilnumą;

Juoda – žemė, gyvenimo gausą, naktį;

Žalia – rojų, gamtą, ožiaragį, atgimimą ir atsinaujinimą.

Skydo dalijimai tiesiomis ar lankstytomis linijomis į skirtingų spalvų laukus vadinami heroldinėmis figūromis.

Simboliai, esantys skyde, vadinami mobiliosiomis figūromis. Lengvai įsimenami herbai, turintys vieną mobiliąją figūrą, laikytini tobuliausiais.

Žmonės šiuo metu labai domisi savo šaknimis, tyrinėja savo protėvių gyvenimą. Tai daro patys arba samdo profesionalius tyrinėtojus, kurie parengia giminės genealoginę schemą. Jei giminė kilminga, tai dažniausiai randamas ir šiai giminei priklausantis herbas. Nekilmingųjų giminių palikuonys norėdami turėti savo, šeimos ar giminės ženklą (herbą) kreipiasi į heraldikos specialistus, kurie sukuria naujus herbus.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos dokumentų patikros, genealogijos ir heraldikos komisija (toliau – Komisija) – iš septynių kompetentingų asmenų. Tarp kurių yra Arvydas Každailis (Lietuvos dailininkas, Lietuvos heraldikos komisijos narys – Lietuvos heraldikos institucija, esanti Lietuvos respublikos prezidento kanceliarijos dalis). Šios Komisijos konsultantas – Edmundas Rimša.

Komisija nagrinėja, tvirtina išduodama išvadą ir registruoja naujus herbus. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija yra patvirtinusi ir įregistravusi 20 naujų asmens, šeimos, giminės ženklų (herbų).

Gliaudeliu_m

Herbas Gliaudelis

Nauji Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos patvirtinti herbai: www.genealogija.org

LRT reportažą apie naujų (nekilmingų šeimų) herbų steigimą žiūrėkite 2018-01-09 laidoje “Laba diena, Lietuva”.

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/

Laikas ir potvynis niekada nelaukia.

Valteris Skotas

Raudondvario pilis

2017-12-18 Raudondvario pilyje atstovaudamas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugiją ir atkurtą Lietuvos Didžiosios Kunigaištystės ponų tarybą kartu su šios organizacijos atstovais susitikau su Kauno rajono meru Valerijumi Makūnu. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo gairės. VšĮ „Raudondvario dvaras“ direktorė Snieguolė Navickienė pasakojo apie šios pilies istoriją, atstatymo, renovacijos darbus ir dabartinį kultūrinį gyvenimą. Raudondvario dvaro kompleksas yra vienas iš stipriausių kultūros, istorinio LDK paveldo traukos centrų Lietuvoje. Dvare lankėsi trijų Baltijos valstybių prezidentai, Europos valstybių parlamentų vadovai, įvairių šalių diplomatai.

LDK_ponu_taryba_Rbimba_meras_Valerijus_Makunas

Raudondvario pilyje (antajame aukšte): Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino kancleris, LDK Kauno taurininkas Artūras Giedraitis, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, LDK vyriausiasis etmonas Grafas Anton von Gravrock, LDK Kauno rotmistras Raimundas Charževskis, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Remigijus Bimba, Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino Maršalas, vadovas Ričardas Algimantas Kliučinskas

Steponas Batoras prie Pskovo

Jan Matejko. Steponas Batoras prie Pskovo, 1872.

Kopija 200×341, 2013

Kopijos autorius Virginijus Stančikas

Fragmentas

Tiskeviciaus kreslas

Unikalus Raudondvario pilies savininko Lietuvos didiko, Lelijos herbo grafo Benedikto Tiškevičiaus krėslas

Raudondvario pilis

Raudondvario pilis

Raudondvario pilis2

Įspūdingai apšviestas pilies dvaro kiemas ir pastatai

Raudondvario pilies internetinis puslapis: www.raudondvariodvaras.lt

„Kas tik važiuoja pro Kauną, nepamiršta užsukti į Raudondvarį, nes čia visiems svetingai atveriami vartai“

F. Novakovskis

Jotvingių kryžiaus riterių ordino 530 m. jubiliejus

2017-12-09, Kauno Įgulos karininkų ramovėje vyko Jotvingių kryžiaus riterių ordino renginys, skirtas 530 m. įkūrimo jubiliejui paminėti. Šventinis renginys prasidėjo skambant dūdmaišiui į menę žengiant ordino signatarams. Iškilmingai įnešta ordino vėliava, skambėjo ordino himnas ir obalsis. Sveikinimo žodį tarė ir paskaitą apie „Jotvingių kryžiaus riterių ordino istoriją“ skaitė Didysis Magistras Artūras Rukas Daujotis.

Renginyje taip pat dalyvavo atstovai iš: LDK ponų tarybos, LDK kilmingųjų susivienijimo, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos, Šv. Adalberto – LDK – riterų ordino, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, Kauno apskrities bajorų draugijos ir kt. LDK Atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka nusipelniusiems šio ordino nariams įteikė medalius ir ordinus.

Jotvingių kryžiaus riterių ordino kancleris Kun. Dr. Saulius Bytautas paskelbė Didžiojo Magistro Dekretą „Dėl dignitorių skyrimo“. Renginyje buvo surengta Ordino istorinė ekspozicija. Po oficialios dalies vaišių stalą palaimino Kun. S. Bytautas.

Renginio vedėjas – Majoras Donatas Mazurkevičius.

Seniausias dokumentas

Vienas iš seniausių Jotvingių kryžiaus riterių ordino dokumentų

Pagrindinė Jotvingių kryžiaus riterių ordino regalija – Lietuviškasis kryžius su dviem skersiniais, dengtu baltu emaliu ir averse pavaizduotu jotvingių riteriu, o viršuje apvainikuotas karūna. Ordino herbas – Jotvingių vytis vaizduoja šarvuotą raitelį su aukso skydu papuoštu raudona penkialapė rože, o šūkis „In Adversitate. Etiam Gloriosi“ – „Kovojantiems garbė“.

Jotvingiu kryžiaus riteriu ordino nariai ir svečiai

Jotvingių kryžiaus riterių ordino nariai ir svečiai

Iš Ordino istorijos

Jotvingiai – baltų genčių grupė, gyvenusi dabartinės Lietuvos pietuose, dabartinės Baltarusijos vakaruose ir dabartinės Lenkijos šiaurės rytinėje dalyje. X-XII a. jotvingius dažnai puldinėjo Rusios ir Lenkijos kariaunos, XIII a. – daugiausia kryžiuočiai. Jotvingiai darė atsakomųjų žygių, tačiau karų ir plėšimų nusiaubta jotvingių žemė ištuštėjo. XIV a. didelė kilmingų šeimų dalis išsikėlė į kai¬myninę palankiai nusiteikusią Žemaitiją, kur atvykėliai buvo globojami Lietuvos valdovų ir vietinių kunigaikščių.

Jotvingių Kryžiaus Riterių Ordinas buvo įkurtas XV a. LDK, kai 1487 m. Žemaitijoje susiformavo tvirta grupuotė prie kunigaikščio Jurgio Kunaičio Komiatos (Kunatjis Komiattovicz), kuris valdė Varnių (Medininkų) žemes.

Šv. Romos imperatorius Maksimilijonas I 1495 m. birželio 24 d. išleido chartiją, pagal kurią kunigaikščiui Jurgiui Kunatjis Komiattovicz suteikė privilegiją turėti Lietuvoje vasalų bajorų. 1541 m. Lietuvos Didysis kunigaikštis Žygimantas I patvirtino šią chartiją kunigaikščio Nicolas Kunatjis Komiattovicz, kunigaikščio Jurgio sūnaus, naudai; vėliau 1590 m., Didysis kunigaikštis Žygimantas III iš naujo pripažino Jotvingių bajorų broliją. Brolijos sostas (valdymo centras) maždaug iki 1650 m. buvo Medininkuose. Kai šis miestas buvo apiplėštas, apgriautas, sostas persikėlė į Raseinius, o vėliau į Žemaitijos bajorų seimelių sostinę Kražius.

1852 m. kai carinė rusų valdžia ordino veiklą uždraudė, jo archyvas dingo arba buvo sunaikintas, tačiau Ordinas ir toliau slapta egzistavo. Natūralu, kad kai kurių Lietuvos aristokratų šeimos tyliai saugojo ordiniečių tradiciją. Narių pavardės figūravo abiejų 1831 m. ir 1864 m. sukilimų metu, neatsitiktinai su Ordinu vardu sietinas ir 1893 m. anticarinis kruvinasis konfliktas, istorijoje garsus „Kražių skerdynių“ pavadinimu… 1918 m. brolija, oficialiai įsiregistravusi Jotvingių Geležies Kryžiaus Ordinu, vėl atgimė. 1936 m. gruodžio 20 d., siekiant atgaivinti tradicijas, buvo susigrąžintas vardas „Ordo equestris Iatwingorum Crusis sub tutela S. Victoris mil. Equestris et Martyris Inclyti Patroni et Protectoris“ (Jotvingių kryžiaus riterių ordinas, globojamas riterio ir kankinio Šv. Viktoro, garsaus valdovo ir gynėjo). 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą ordino veikla buvo vėl uždrausta.

2003 m. Kaune betvarkant seno namo palėpę, buvo rastas tarpukario Lietuvos Jotvingių Kryžiaus Riterių Ordino archyvas bei senoviniai įstatai.

2004 m. rugpjūčio 25 d. ordinas buvo atkurtas. Šiandien ordinas yra juridiškai įteisinta visuomeninė organizacija, kurios tikslai ir uždaviniai yra tęsti senojo Jotvingių kryžiaus riterių ordino tradicijas; vykdyti veiklą apimančią jotvingių, sūduvių, prūsų ir bendrai baltų kultūrų, istorijos, paveldo tyrinėjimo ir išsaugojimo srityse. Šiandien ordinas jungia virš keturiasdešimt narių.

Šaltinis: www.jotvingiai.lt

VIII Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos rinkiminis-ataskaitinis suvažiavimas

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (toliau – Draugija) 10-ies metų jubiliejus ir VIII ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas vyko 2017-12-02 Vilniaus universitete. Šventinis jubiliejinis renginys prasidėjo Vilniaus universiteto Mažojoje Auloje Draugijos garbės nario Vytauto Saulevičiaus įžanginiu žodžiu ir poezija. Šventėje dainavo Vilniaus Naujamiesčio ansamblis „Vaivora“ (vadovė – Rita Jurgaitienė). Draugijos signatarams įteikti Garbės nario liudijimai, nusipelniusiems asmenims – ordinai ir medaliai. Išrinktas nauja LGHD vadovybė, kuri organizacijai vadovaus 5 metus.

Lietuvos istorikas, medievistas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas, Lietuvos mokslo akademijos narys prof. Rimvydas Petrauskas paskaitė trumpą pranešimą Draugijos 10-ties jubiliejinių metų paminėjimui. Taip pat suvažiavime dalyvavo: Lietuvos istorikė nagrinėjanti XIX amžių, Lietuvos tautinių mažumų, totorių ir bajorų istoriją, Draugijos garbės narė prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė; Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto direktorius Rimantas Miknys; teisininkas, Lietuvos ir Vilniaus miesto politinis veikėjas, teisės pedagogas, buvęs teisėjas, advokatas, Seimo narys, Draugijos garbės narys Stasys Šedbaras; 20 metų dirbęs Seimo Teisės departamento direktoriaus pareigose, dabar – advokatas Kęstutis Virketis; Lietuvos dailininkas, grafikas, knygų iliustratorius, heraldas, Draugijos garbės narys Arvydas Stanislavas Každailis; Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, Draugijos garbės narys, M. Romerio universiteto prof. dr. Adas Jakubauskas ir kt. garbingi asmenys.

Antroje suvažiavimo dalyje vyko Draugijos pirmininkės ir tarybos darbo ir Revizijos komisijos ataskaitos. Vėliau buvo organizuoti Draugijos pirmininko, tarybos ir komisijų rinkimai. Draugijos pirmininku išrinktas Remigijus Bimba. Šios organizacijos taryba iš 11 narių išrinkta tokios sudėties: Audronė Musteikienė, Juozas Antanaitis, Danielius Vervečka, Vytautas Saulevičius, Kristina Giedraitienė, Česlav Malevskis, Rolandas Zvicevičius, Adas Jakubauskas, Sigita Gasparavičienė, Paulius Vaniuchinas, Albert Volk. Taip pat buvo patvirtinta Draugijos Dokumentų patikros ir heraldikos bei Revizijos komisija.

Šventinis renginys baigėsi pasisėdėjimu už vaišių stalo, sveikinimais, pasisakymais.

RBimba_LGHD_pirmininkas

Pirmininkė Sigita Gasparavičienė Draugijos vėliavą perduoda naujajam pirmininkui Remigijui Bimbai, kairėje – pirmininkės pavaduotojas Danielius Vervečka

LGHD_NARIAI_SVECIAI

VIII Draugijos suvažiavimo tarybos nariai, dalyviai, svečiai, garbės nariai Vilniaus Universiteto Mažojoje Auloje

Gedimino Oželinsko ir Remigijaus Bimbo nuotraukos

Draugijos Pirmasis dokumentas

2009 m. Draugijos nario pažymėjimas, tai pirmasis dokumentas, kurį gavau įstojąs į Draugiją

Iš Draugijos istorijos. 2006 m. buvo įsteigta Genealogų draugija, įregistruota 2007-01-07. Tų pačių metų vasario 24 d. įvyko pirmasis šios Draugijos suvažaiavimas. 2009-07-27 Genealogų draugija perregistruota į Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugiją. Ankstesni Draugijos pirmininkai: Česlav Malevskis (2007-02-24-2015-03-17), Vilius Botyrius (2015-03-17-2015-11-28), Sigita Gasparavičienė (2015-11-28-2017-12-02).

Vienas iš 2018 m. projektų – Lietuvos vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarų genealogijų tyrinėjimas. Tam yra parengta speciali internetinė paskyra: http://signatarai.genealogija.lt/. Taip pat planuojamas ir specialus Draugijos žurnalas šioms signatarų genealogijoms paviešinti.

Draugijos puslapis: www.genealogija.org

Virtualus Draugijos archyvas: www.genealogija.lt

Tiesa yra ta, kad tie, kam lemta tapti didžiaisiais, prilygsta patiems mažiausiems ir tarnauja visiems.

John C. Maxwell