blog logo

Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugija

2017-11-18 Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje vyko Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos (toliau – Draugija) sambūris – seminaras „Draugaukime – bendraukime bendradarbiaukime“.

Seminare savo patirtimi pasidalino šios draugijos nariai: Gediminas Grina, Irma Randakevičienė, Romas Pačinskas, Alvydas Bitinas. Buvo pristatytos dvi naujos knygos: Tautvilio Užos “Viešintų kraštas: kaimai ir žmonės” ir prof. Osvaldo Janonio knygų serijos “Surdegiečio bibleotekėlė 3-ioji knyga ” Surdegio ir jo apylinkių bajorai (XIX a. II pusė – XX a. pr.).

Draugija planuoja Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui rengti knygą „Anykščių krašto karžygiai“, kurioje bus prisiminti Lietuvos savanoriai, pokario laisvės kovotojai ir Atgimimo šaukliai.

RBimba_Tautvydas Kontrimavicius

Su Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos valdybos pirmininku Tautvydu Kontrimavičiumi

RBimba_krastotyrininkas

Naujam Draugijos nariui buvo įteikta Onos Pajedaitės knyga “Viską lengvai!” su pirmininko T. Kontrimavičiaus dedikacija

Anyksciu Krastotyrininkai_RBimba

Draugijos nariai: pirmininkas T. Kontrimavičius, R. Bimba, Jonas Sriubas, prof. Osvaldas Janonis, Gediminas Grina, Sigutas Obelevičius ir Irma Randakevičienė

Plačiau: http://m.anyksta.lt

VII Vilniaus taurė

2017-10-14 Sąjunga surengė VII Vilniaus kultūrizmo, klasikinio kultūrizmo, figūros, kūno fitneso, bikinio fitneso taurės varžybas, kuriose dalyvavo virš 80-ies dalyvių. Absoliučiais nugalėtojais tapo: Tomas Dubauskas (kultūrizmas), Lukas Galdikas (figūra), Indrė Balevičiūtė (kūno fitnesas), Diana Stankejeva (bikinio fitnesas).

22524069_10210387395504851_1616240002_n

Teisėjaujant….

Rbimba_teisejas_APDOVANOJIMAI

Vyrų figūros kategorijos dalyvių apdovanojimai

Rbimba_teisejas_APDOVANOJIMAI2

Naujokių kūno fitneso kategorijos dalyvių apdovanojimai

Bbimba_teisejai_nugaletojai

Teisėjai, organizatoriai, varžybų absoliutūs nugalėtojai

Lilijos Kurnosovos, Dariaus Lukoševičiaus ir Jurij Sizonov nuotraukos


“…laikas niekada nebėga tuo pačiu ritmu. Laiko ritmas priklauso nuo mūsų pačių.” Paulo Coelho

Pirmasis Repečkų ir Krivičių giminių susitikimas

Pirmasis Repečkų-Krivičių giminės susitikimas įvyko 2017-09-23-24 Slabados kaime, Veprių seniūnijoje, Ukmergės rajone. Susitikime dalyvavo 36 dalyviai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Rokiškio, Kupiškio ir Molėtų.

Prieš tai Krivičių giminės susitikimas vyko 1990 m., kai Anelė Repečkaitė ir Vaclovas Krivičius šventė savo 50 metų vestuvių sukaktį. Po dvidešimtseptynerių metų pertraukos Krivičių artimieji vėl susitiko.

Giminės susitikimo programa.

Susitikimas vyko labai senoje, gerai atrestauruotoje sodyboje. Virš durų staktos buvo įrėžti 1826 metai liudijantis sodybos amžių. Susitikimas prasidėjo vakariene. Po vakarienės buvo pristatyta Repečkų giminės genealoginė lentelė. Giminės medyje yra beveik 500 asmenų. Gentainiai gyvena trijuose kontinentuose: Europoje, Pietų Amerikoje ir Šiaurės Amerikoje. Seniausias protėvis – Baltramiejus Repečka g. apie 1750 m.

Repečkų-Krivičių giminės viktorinoje dalyvavo 10 šeimų. Trečią vietą užėmė Dalios Krivičiūtės ir Roberto Aksinavičiaus šeima, antrą – Gitanos Ulčickaitės ir Dainiaus Krivičiaus šeima, o nugalėjo Sandros Aksinavičiūtės ir Andriaus Senkaus šeima.

Giminės susitikimo metu – diplomais apdovanoti jauniausias ir jauniausia, vyriausias ir vyriausia dalyvė. Susitikime buvo pagerbti šių metų jubiliatai, vestuvių sukaktuvininkai, rugsėjo mėnesį gimusieji. Taip pat buvo įteiktos nominacijos dalyviams: „Už nežinojimą“, „Už organizavimą“, „Už pagalbą“, „Už nuomonę“, „Už darbą“, Už tylėjimą“, „Už apsisprendimą“, „Už draugiškumą“, „Už jaunatviškumą“, „Už palaikymą, „Už norėjimą“, „Už pradžią“ ir „Už medį“.

Susitikimo programą pagyvino įvairūs žaidimai. Vakarėlis tęsėsi iki pat ryto…

Repečkų ir Krivičių pavardės kilmė ir paplitimas.

Lietuvių pavardžių žodyne yra Repečkos ir Krivičiaus pavardė.

REPEČKÀ Aln (at.), An 6, Ant, Blnk, Dbk 3, Gdr, Jnš, Kn 8, Krkn, Kur 35, Kvr 2, Lnkv 2, Mlt 14, Msn, Nj, Pn 2, Pš, Rim, Rkn, Skm 2, Šr, Šs 10, Tl (at.), Ukm, Ut, Žmt2 (101). Greičiausiai pravardinė iš liet. repečkà, repė́čka „kas laipioja, karstosi, repečkojasi“ (LKŽ XI 460)

KRÌVIČIUS Blnk, Kn 4, Kur, Mlt 6, Rgv, Šl, Šr, Trak 3 (18). Plg. Kri̇̀včius (žr.). Galbūt sietina su lenk. Krzywicz (SSNO III 177), brus. Крывец, Крывіца, Крывічкін (M. Бирыла, 1969, с. 222).

Lietuvių kalbos žodyne apie žodį Repečką rasime.

1 repečkà sf. (2) Kv, repė́čka (1) KII270

1. N, K, BzF163, Kv, Grdž rupūžė: Repė́čka jau į pamatus rėplioja – būs lytaus Plik. Žmonės, ant jos (mergos) viršaus bais didę repečką pamatę, norėjo tąją su raudona šilkine skepeta sugaut BsV158. Savo prieteliams šarvuotą repėčką … parsiuntė LC1879,26.

2. scom. šnek. kas laipioja, karstosi, repečkojasi: Tokiam repẽčkai čia nei ką, nei ko: jis par sieną ant stogo užsikartų Paį. Meška repečka K.Bor.

ǁ nevikrus žmogus: Ko tu lauki to repẽčkos, anas vis tiek nesuspės kartu dirbt Ut.

2 rẽpečka adv. Vdžg, Šlu, repečkà Šll, Lkš, NdŽ, repėčkà, rẽpėčka Vdk, repė́čka žr. repečkomis: Jų vaikelis jau rẽpečka pabėgioja Bsg. Vaikas da nevaikščio[ja], tik repėčkà šliaužia Jrb. Kai vaikas eina repėčkà i tėvas, tai tam bėda (blogai senam tėvui) Nmk. Senovės žmonys užkeikdavo pinigus, rẽpėčka neš užkast Rs. Kad vožė, tai repė́čka palindau po pečka Pžrl. Ji repečkà palindo po suolu Alk. Girtas repečkà eina prieš kalną, t. y. ropoms J. Meška, lįsdama iš krosnies repečka, nugarkaulį perlūžo ir visą krosnį sugriovė K.Bor.

Dalia Krivičiūtė Aksinavičienė prisiminė vaikystės sukurtą posmelį apie tolimą giminaitį Joną Repečką, kuris gyveno netoli jos tėvų.

„Repe pepė blynus kepė ir išpylė taukus

Lindo pečiun pažiūrėti ir nusvilo plaukus.“

„Mes maži su broliu vis dainuodavome, kai pamatydavome, kad ateina pas mus Jonas Repečka Buvome ir kitą sugalvoję, bet dabar neprisimenu…“

Trumpa Repečkų giminės istorija.

Juozapas Repečka buvo vedęs du kartus. Pirmąją žmoną Agotą Niauraitę vedė Kurklių Šv. Jurgio bažnyčioje 1876-01-18, turėjo 8 vaikus: Juozapą, Marijoną, Konstanciją, Jurgį, Ignotą, Petrą, Julijoną, Joną. Antrąja žmoną Oną Repečkaitę vedė toje pačioje bažnyčioje 1894-10-24, turėjo irgi 8 vaikus: Antaną, Oną, Julijoną, Konstantiną, Benediktą, Povilą, Veroniką, Mataušą. Juozapas Repečka su šeima gyveno Padvarninkų km., Anykščių rajone. Šiuo metu kaime nėra nė vieno gyventojo.

Šiuo metu Repečkų giminės vyriausia atstovė – anykštietė Stasė Juknevičiūtė Burneikienė, šį mėnesį švęsianti 85-į gimtadienį, o jauniausias atstovas – ką tik gimęs Švedijoje. Jam tėveliai dar vardo nesugalvojo…

Repečkų giminės paskyra socialiniame tinkle: www.facebook.com/repeckai

4 eilės pusbroliai

Su ketvirtos eilės pusbroliais…

Viktorinos prizininkai

Repečkų-Krivičių giminės viktorinos prizininkai: Krivičių (2 vieta), Senkų (1 vieta) ir Aksinavičių (3 vieta)

Tomo Vilko nuotraukos

apdovanojimas_Uz_medi

Už Repečkų giminės genealoginės lentelės (beveik 500 asmenų) pristatymą buvau apdovanotas diplomu “Už medį”

Repecku susitikimo dalyviai

Repečkų-Krivičių giminės susitikimo dalyviai

Sandros Senkės nuotrauka

“Istorija – mūsų darbų lobynas, praeites liudytojas, pavyzdys ir pamokymas dabarčiai…”

Migel de Servantes

Žinios – mūsų ginklas!

2017-09-16 Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos klubų sąjunga suorganizavo XIII trenerių seminarą-mokymą. Seminare dalyvavo beveik pusšimtis trenerių iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Marijampolės, Rokiškio, Kelmės, Anykščių, Radviliškio, Ukmergės.

Seminaro lektoriai: Lukas Jaliūnas – mitybos specialistas, asmeninis treneris; M. Dr. Gediminas Tankevičius – LSMUL „Kauno Klinikos“, sporto medicinos gydytojas, Lietuvos nacionalinės moterų krepšinio rinktinės gydytojas; Dr. Brigita Zachovajevienė – biomedicinos mokslų daktarė, kineziterapeutė, taikomosios kineziologijos ir psichokineziologijos sričių atstovė.

Šešių valandų trukmės seminare buvo nagrinėjamos šios temos: „Tinkama mityba svorio kontrolės tikslais“, „Peties sąnario traumos. Pratimų parinkimas“, „Vyrų ir moterų dubens – juosmens regiono stabilumo ir mobilumo lavinimo ypatumai.“

Seminaras_lektoriai_organizatoriai_RBIMBA_2017

Seminaro organizatorius Remigijus Bimba, gydytojas M. Dr. Gediminas Tankevičius, dietistas ir asmeninis treneris Lukas Jaliūnas ir Sąjungos viceprezidentas Aivaras Pekorius

RBIMBA_Brigita_Zachovajeviene

Dr. Brigita Zachovajevienė – biomedicinos mokslų daktarė, kineziterapeutė, taikomosios kineziologijos ir psichokineziologijos sričių atstovė

Knyga_bzachovajeviene2 Knyga_bzachovajeviene

Autografas. Knyga ne tik kolekcijai, bet ir darbui!

„Žmogus yra sukurtas augti, tai yra jo būties prasmė.“

Orison Swett Marden

IV Lietuvos sporto akademijos sveikatingumo trenerių laida

Šiandien baigiamuosius egzaminus išlaikė Lietuvos sporto akademijos sveikatingumo trenerių IV laidos studentai. 11 savaičių trukmės mokymai baigėsi. Buvo smagu pasidalinti savo darbo patirtimi su norinčiais tobulėti.

LSA_4_LAIDA

LSA sveikatingumo trenerių IV laida

Plačiau apie mokymus skaitykite: www.sportoakdamija.lt


Daukšiuose – Summer Camp

Šį savaitgalį (2017-06-30-07-02) Daukšiuose (Vilniaus raj.) Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos klubų sąjunga surengė Summer Camp III. Šeštadienį išaiškinti stipriausi atletai trijuose atskiruose jėgos veiksmuose. Taip pat pristatytas ir naujausias laikraštis “Sąjungos balsas” 2017 m. 2 (6)

Sajungos Balsas Nr 2(6) Pslp 1

Visą laikraštį galima skaityti paspaudus šią nuorodą: www.kfsajunga.lt

Summer_camp_dalyviai_2017

Summer Camp dalyviai

“… geriausias būdas išmokyti žaidėjus žaisti gerai – tai parodyti, ką jie padarė teisingai.”

Zigas Ziglaras

Gruzijos profesorius tyrinėja Lietuvos istoriją

Šią savaitę Lietuvą aplankė Gruzijos istorijos mokslo daktaras, Latvijos mokslo akademijos garbės daktaras, Istorijos ir etnologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Tbilisio universiteto prof. Nikolajus Javakhiszvilis. Mokslininkas yra parengęs 16 knygų. Naujausias jo darbas – knyga „ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ГРУЗИНО-БАЛТИЙСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ“. Tai pirmas profesoriaus bandymas tyrinėti Gruzijos ir Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) istorijos sąsajas nuo viduramžių iki šių dienų.

Vakar (2017-06-19) Vilniuje dalyvavau susitikime su profesoriumi iš Gruzijos N. Javakhiszviliu, taip pat dalyvavo Lietuvos istorijos mokslininkai: Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorius, Lietuvos mokslo akademijos narys Rimvydas Petrauskas, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, vyriausioji mokslo darbuotoja Tamara Bairašauskaitė, Lietuvos istorijos instituto direktorius, humanitarinių mokslų daktaras Rimantas Miknys.

Svečią iš Gruzijos apdovanojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Atminties Rūmai Komandoro ordinu „Už veiklą ir indėlį į LDK istorinį kultūros paveldo puoselėjimą“.

Knyga_Lietuva_Gruzija

Prof. Nikolajaus Javakhiszvilio naujausios knygos

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ГРУЗИНО-БАЛТИЙСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙviršelis

Istorikai_LDK_RemigijusBimba

Iškilmingą žodį taria LDK Atminties Rūmų direktorius Danielius Vervečka

Istorikai_LDK_Rbimba

Susitikimo metu Vilniuje: LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka, Dr. Tamara Bairašauskaitė, prof. Nikolajus Javakhiszvilis, prof. Rimvydas Petrauskas, Dr. Rimantas Miknys, LDK Kilmingųjų susivienijimo vadovas Tadas Sudnickas ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos tarybos sekretorius Remigijus Bimba

Rimanto Miknio nuotrauka

Knygą galima skaityti pdf formatu: http://www.lza.lv/images/stori es/nodalas/BOOK_Niko_Javakhish vili.pdf

„Kur susikerta bičiuliški keliai, ten visas pasaulis kokią valandą atrodo kaip tėviškė”

Hermanas Hesė

III Lietuvos sporto akademijos trenerių laida

Šiandien (2017-05-20) Kaune baigiamąjį egzaminą išlaikė Lietuvos sporto akademijos (toliau – LSA) III laidos studentai. Vienuolikos savaičių trukmės mokymai buvo vykdomi mišriuoju būdu, t.y. tiek nuotoliniu mokymosi būdu, tiek gyvai dalyvaujant paskaitose, seminaruose ir pratybose. Savaitgaliais studentams buvo sudarytos sąlygos išklausyti 100 akademinių val. teorinių paskaitų ir 70 akademinių val. praktikos.

Smagu mokyti ir pasidalinti sukaupta patirtimi su busimais ar esamais treneriais. Linkiu naujiesiems treneriams sėkmės darbe sveikatinant visuomenę.

LSA_3_LAIDA

LSA III laidos absolventai

Mokymai tesiasi toliau. LSA IV grupė beveik įpusėjo mokymus. Šių metų liepos 15 d. šiai grupei bus baigiamieji teorijos ir praktikos egzaminai.

Plačiau apie kursus: www.sportoakademija.lt

“Žmogus gyvena tik tam, kad mokytųsi, o tai, ko jis išmoksta – gera ar bloga – priklauso nuo jo prigimties.”

Carlos Castaneda

Trenerių seminaras Vilniuje, 2017-05-14

2017-05-14 Vilniuje Sąjunga surengė trenerių mokymą-seminarą. Seminaro lektoriai: Lietuvos Olimpinės rinktinės gydytojas Tomas Vorobjovas, kineziterapeutė Ramunė Komžienė ir asmeninis treneris Remigijus Bimba. 6 val. mokymų programoje buvo šios teorinės ir praktinės paskaitos: “Kelio traumos. Pratimų ir pagalbinių priemonių parinkimas”, “Fizinio pajėgumo sudedamųjų dalių testavimas” ir “Gilieji kūno raumenys, dubens dugno raumenys ir diafragma”. Seminare dalyvavo treneriai iš Vilniaus, Kauno, Kupiškio, Utenos, Skuodo ir Rokiškio.

RBIMBA_Ramune_Komziene_Tomas_Vorobjovas

Seminaro lektoriai: Lietuvos Olimpinės rinktinės gydytojas Tomas Vorobjovas, kineziterapeutė Ramunė Komžienė, šio seminaro organizatorius ir lektorius Remigijus Bimba

Prano Sasnausko nuotrauka


“Kai žinai, ką darai, visuomet pavyksta.” Ričardas Bachas

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijai – 10 metų

2017 m. gegužės 13 d. Vilniaus Universitete įvyko iškilmingas renginys, dalyvaujant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų (toliau – LDK) Susivienijimui, LDK Kilmingųjų Palikuonių Bendrijai, LDK – Šv. Adalberto – Riterių ordinui ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijai. Pastarosios buvo paminėtos jubiliejinės 10-osios veiklos metinės. Šioms sukaktuvėms buvo išleistas žurnalas „Genealogija ir heraldika“ Nr. 1. Apimtis – 120 pusl., tiražas – 300 vnt.

RBimba_LDK_LGHD_2017

Įnešamos vėliavos į Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčią. Remigijus Bimba laiko Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, šalia – Vaidas Morkevičius su Šv. Aalberto – LDK – Riterių Ordino vėliava

Zigmanto Katino nuotrauka

Rbimba_LDK_Riteriai

Iškilminga eisena Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje

Rbimba_SGasparaviciene

Su LGHD pirmininke Sigita Gasparavičiene vartome ką tik šviesą išvydusį žurnalą “Genealogija ir heraldika”

Pauliaus Vaniuchino nuotraukos

Iškilmingas renginys prasidėjo muzikos ansamblio “Trio de Vilna” (vad. Z. Levickis) koncertu, iškilmingai buvo įneštos vėliavos lydimos riterių, aukotos mišios už protėvius, grojo Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų orkestras (vad. A. Lunius).

Įteikti Kilmės liudijimai LDK KS, LDK KPB nariams bei LDK piliečių simboliniai pasai ir insignijos.

LDK_pasas LDK_INSIGNIJA

LDK piliečio simbolinis pasas ir insigninis (regalinis) ženklas

Vyko Šv. Adalberto – LDK – Riterių ordino ceremonialas, naujų riterių titulavimas, naujai sukurtų patvirtintų herbų kilmės liudijimų įteikimas (Brazaičių ir Norvaišų herbai). Taip pat buvo apdovanoti asmenys medaliu ,,Už indėlį į LDK kultūros paveldo puoselėjimą”, Komandoro ordinais „Už veiklą ir indėlį į LDK istorinį kultūros paveldo puoselėjimą“ ir Lietuvos globėjo Šv. Jurgio IV laipsnio ordinais.

Vilniaus Universiteto kieme pasirodė LDK Šarvuotų riterių būrio kariai. Vėliau renginys persikėlė į Universiteto kavinę. Šventiniame renginyje grojo gyva muzika (ansamblis “Du Vytai”), buvo tradicinė, simbolinė taurė ir vaišės.

Žurnale “Genealogija ir Heraldika” yra išspausdintas 5 lapų apimties straipsnis apie Gliaudelių giminę (”Gliaudeliai – ties devintąja karta”).

LGHD_zurnalas_Genealogija_ir_heraldika

LGHD žurnalo “Genealogijos ir heraldikos” pirmasis ir paskutinysis puslapiai

‘”Retai mąstome apie tai, ką turime, bet visada – apie tai, ko stokojame” Artūras Šopenhaueris