blog logo

Gruzijos profesorius tyrinėja Lietuvos istoriją

Šią savaitę Lietuvą aplankė Gruzijos istorijos mokslo daktaras, Latvijos mokslo akademijos garbės daktaras, Istorijos ir etnologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Tbilisio universiteto prof. Nikolajus Javakhiszvilis. Mokslininkas yra parengęs 16 knygų. Naujausias jo darbas – knyga „ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ГРУЗИНО-БАЛТИЙСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ“. Tai pirmas profesoriaus bandymas tyrinėti Gruzijos ir Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) istorijos sąsajas nuo viduramžių iki šių dienų.

Vakar (2017-06-19) Vilniuje dalyvavau susitikime su profesoriumi iš Gruzijos N. Javakhiszviliu, taip pat dalyvavo Lietuvos istorijos mokslininkai: Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorius, Lietuvos mokslo akademijos narys Rimvydas Petrauskas, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, vyriausioji mokslo darbuotoja Tamara Bairašauskaitė, Lietuvos istorijos instituto direktorius, humanitarinių mokslų daktaras Rimantas Miknys.

Svečią iš Gruzijos apdovanojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Atminties Rūmai Komandoro ordinu „Už veiklą ir indėlį į LDK istorinį kultūros paveldo puoselėjimą“.

Knyga_Lietuva_Gruzija

Prof. Nikolajaus Javakhiszvilio naujausios knygos

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ГРУЗИНО-БАЛТИЙСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙviršelis

Istorikai_LDK_RemigijusBimba

Iškilmingą žodį taria LDK Atminties Rūmų direktorius Danielius Vervečka

Istorikai_LDK_Rbimba

Susitikimo metu Vilniuje: LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka, Dr. Tamara Bairašauskaitė, prof. Nikolajus Javakhiszvilis, prof. Rimvydas Petrauskas, Dr. Rimantas Miknys, LDK Kilmingųjų susivienijimo vadovas Tadas Sudnickas ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos tarybos sekretorius Remigijus Bimba

Rimanto Miknio nuotrauka

Knygą galima skaityti pdf formatu: http://www.lza.lv/images/stori es/nodalas/BOOK_Niko_Javakhish vili.pdf

„Kur susikerta bičiuliški keliai, ten visas pasaulis kokią valandą atrodo kaip tėviškė”

Hermanas Hesė

III Lietuvos sporto akademijos trenerių laida

Šiandien (2017-05-20) Kaune baigiamąjį egzaminą išlaikė Lietuvos sporto akademijos (toliau – LSA) III laidos studentai. Vienuolikos savaičių trukmės mokymai buvo vykdomi mišriuoju būdu, t.y. tiek nuotoliniu mokymosi būdu, tiek gyvai dalyvaujant paskaitose, seminaruose ir pratybose. Savaitgaliais studentams buvo sudarytos sąlygos išklausyti 100 akademinių val. teorinių paskaitų ir 70 akademinių val. praktikos.

Smagu mokyti ir pasidalinti sukaupta patirtimi su busimais ar esamais treneriais. Linkiu naujiesiems treneriams sėkmės darbe sveikatinant visuomenę.

LSA_3_LAIDA

LSA III laidos absolventai

Mokymai tesiasi toliau. LSA IV grupė beveik įpusėjo mokymus. Šių metų liepos 15 d. šiai grupei bus baigiamieji teorijos ir praktikos egzaminai.

Plačiau apie kursus: www.sportoakademija.lt

“Žmogus gyvena tik tam, kad mokytųsi, o tai, ko jis išmoksta – gera ar bloga – priklauso nuo jo prigimties.”

Carlos Castaneda

Trenerių seminaras Vilniuje, 2017-05-14

2017-05-14 Vilniuje Sąjunga surengė trenerių mokymą-seminarą. Seminaro lektoriai: Lietuvos Olimpinės rinktinės gydytojas Tomas Vorobjovas, kineziterapeutė Ramunė Komžienė ir asmeninis treneris Remigijus Bimba. 6 val. mokymų programoje buvo šios teorinės ir praktinės paskaitos: “Kelio traumos. Pratimų ir pagalbinių priemonių parinkimas”, “Fizinio pajėgumo sudedamųjų dalių testavimas” ir “Gilieji kūno raumenys, dubens dugno raumenys ir diafragma”. Seminare dalyvavo treneriai iš Vilniaus, Kauno, Kupiškio, Utenos, Skuodo ir Rokiškio.

RBIMBA_Ramune_Komziene_Tomas_Vorobjovas

Seminaro lektoriai: Lietuvos Olimpinės rinktinės gydytojas Tomas Vorobjovas, kineziterapeutė Ramunė Komžienė, šio seminaro organizatorius ir lektorius Remigijus Bimba

Prano Sasnausko nuotrauka


“Kai žinai, ką darai, visuomet pavyksta.” Ričardas Bachas

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijai – 10 metų

2017 m. gegužės 13 d. Vilniaus Universitete įvyko iškilmingas renginys, dalyvaujant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų (toliau – LDK) Susivienijimui, LDK Kilmingųjų Palikuonių Bendrijai, LDK – Šv. Adalberto – Riterių ordinui ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijai. Pastarosios buvo paminėtos jubiliejinės 10-osios veiklos metinės. Šioms sukaktuvėms buvo išleistas žurnalas „Genealogija ir heraldika“ Nr. 1. Apimtis – 120 pusl., tiražas – 300 vnt.

RBimba_LDK_LGHD_2017

Įnešamos vėliavos į Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčią. Remigijus Bimba laiko Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, šalia – Vaidas Morkevičius su Šv. Aalberto – LDK – Riterių Ordino vėliava

Zigmanto Katino nuotrauka

Rbimba_LDK_Riteriai

Iškilminga eisena Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje

Rbimba_SGasparaviciene

Su LGHD pirmininke Sigita Gasparavičiene vartome ką tik šviesą išvydusį žurnalą “Genealogija ir heraldika”

Pauliaus Vaniuchino nuotraukos

Iškilmingas renginys prasidėjo muzikos ansamblio “Trio de Vilna” (vad. Z. Levickis) koncertu, iškilmingai buvo įneštos vėliavos lydimos riterių, aukotos mišios už protėvius, grojo Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų orkestras (vad. A. Lunius).

Įteikti Kilmės liudijimai LDK KS, LDK KPB nariams bei LDK piliečių simboliniai pasai ir insignijos.

LDK_pasas LDK_INSIGNIJA

LDK piliečio simbolinis pasas ir insigninis (regalinis) ženklas

Vyko Šv. Adalberto – LDK – Riterių ordino ceremonialas, naujų riterių titulavimas, naujai sukurtų patvirtintų herbų kilmės liudijimų įteikimas (Brazaičių ir Norvaišų herbai). Taip pat buvo apdovanoti asmenys medaliu ,,Už indėlį į LDK kultūros paveldo puoselėjimą”, Komandoro ordinais „Už veiklą ir indėlį į LDK istorinį kultūros paveldo puoselėjimą“ ir Lietuvos globėjo Šv. Jurgio IV laipsnio ordinais.

Vilniaus Universiteto kieme pasirodė LDK Šarvuotų riterių būrio kariai. Vėliau renginys persikėlė į Universiteto kavinę. Šventiniame renginyje grojo gyva muzika (ansamblis “Du Vytai”), buvo tradicinė, simbolinė taurė ir vaišės.

Žurnale “Genealogija ir Heraldika” yra išspausdintas 5 lapų apimties straipsnis apie Gliaudelių giminę (”Gliaudeliai – ties devintąja karta”).

LGHD_zurnalas_Genealogija_ir_heraldika

LGHD žurnalo “Genealogijos ir heraldikos” pirmasis ir paskutinysis puslapiai

‘”Retai mąstome apie tai, ką turime, bet visada – apie tai, ko stokojame” Artūras Šopenhaueris

Lietuvos čempionate po 20 metų

Laikas labai greitai bėga. Prieš 20 metų Druskininkuose (1997-05-17) Lietuvos suaugusiųjų kultūrizmo ir fitneso čempionate vyrų kultūrizmo iki 90 kg svorio kategorijoje iškovojau 1 vietą. Čempionate dalyvavo 25 atletai. Absoliučiu čempionu tapo Rolandas Bučinskas.

Vakar (2017-04-22) Kėdainiuose įvyko Lietuvos kultūrizmo, fitneso ir bikinio čempionatas. Šiose varžybose teisėjavau. Čempionate dalyvavo 99 atletai. Pagrindiniais laureatais tapo absoliučių čempionų titulus iškovoję Virginija Kaminska, Tomas Bendoraitis, Renatas Suleimanovas ir Diana Stankejeva.

Specialia ilgamečio federacijos vadovo Romano Kalinausko (1941-1998) vardo nominacija „Už didžiausią pažangą” buvo apdovanotas Vytautas Žylė.

Medaliai_1997_2017

20 metų! Lietuvos suaugusiųjų kultūrizmo ir fitneso čempionato medaliai: kairėje – 1997 m. (tokį iškovojau vyrų kultūrizmo kategorijoje iki 90 kg), dešinėje – 2017 m (tokį vakar iškovojo nauji LIetuvos čempionai)

Lc_90_kg_1997

1997 m. Lietuvos čempionatas, vyrų kultūrizmas iki 90 kg

LC-absoliutus_2017

1997 m. Lietuvos  vyrų kultūrizmo absoliutaus nugalėtojo rinkimai: Eugenijus Gorelikas (70 kg), Marius Leonavičius (80 kg), Remigijus Bimba (90 kg) ir Rolandas Bučinskas (per 90 kg)

Lc_kategoriju_nugalėtojai_1997

1997 m. vyrų kultūrizmo kategorijų nugalėtojai (iš kairės): čempionato organizatorius ir Federacijos viceprezidentas Vytautas Lučinskas, Marius Leonavičius (80 kg), Federacijos prezidentas Ramutis Kairaitis, Rolandas Bučinskas (per 90 kg ir absoliutus), Remigijus Bimba (90 kg)

Sauliaus Morkūno nuotraukos

Absoliutus_cempionai_2017

Absoliutūs Lietuvos čempionai Tomas Bendoraitis ir  Diana Stankejeva

Teisejai_lc_2017

2017 m. Lietuvos čempionato teisėjai

vsfoto.lt nuotraukos

„Kas mano,kad jis gali apsieiti be kitų žmonių, smarkiai klysta, o kas mano, kad žmonės negali be jo apsieiti, dar labiau klysta.“

Fransua de Larošfuko

XX Vilniaus pirmenybių absoliutūs nugalėtojai

2017-04-09 Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos klubų sąjunga suorganizavo jubiliejines atvirąsias XX Vilniaus miesto kultūrizmo, klasikinio kultūrizmo, figūros, kūno fitneso ir bikinio pirmenybes. Absoliučiais nugalėtojais tapo: Ramona Žiauberytė (bikinis), Daiva Varnelienė (kūno fitnesas), Modestas Kungys (figūra), Tomas Bendoraitis (kultūrizmas).

VP_absoliutus_2017-04-09

Tomas Bendoraitis, Remigijus Bimba, Daiva Varnelienė, Modestas Kungys ir Ramona Žiauberytė

www.vsfoto.lt nuotrauka

„Pati didžiausia pergalė – nugalėti save.“ Platonas


XX Vilniaus kultūrizmo ir fitneso pirmenybės

VP_zenklas

Vilniaus pirmenybių ženklas

2017 m. balandžio 9 d. Vilniuje įvyks atvirosios XX Vilniaus kultūrizmo, klasikinio kultūrizmo, figūros, kūno fitneso ir bikinio pirmenybės. Manoma, kad pirmosios Vilniaus miesto kultūrizmo (tada vadinosi atletinės gimnastikos) varžybos įvyko 1973-12-02, jų organizatorius buvo Andrius Ostrauskas. Vėliau miesto varžybos vyko su pertraukomis: 1982 m. (absoliučiu nugalėtoju tapo – Eugenijus Gorelikas), 1984 m., 1985 m. (Vincas Dubickas), 1987 m. (S. Polekov), 1988 m. (Viktoras Jucys), 1997 m. Nuo 1999 m. Vilniaus miesto varžybas organizuoja Sąjunga.

Vilniaus pirmenybiu_AVERSAS_REVERSAS

Jubiliejinių Vilniaus pirmenybių medalis

(aversas ir reversas, 12 cm skersmuo, storis – 4 mm)


Tyrinėjant Vilniaus varžybų organizavo istoriją ir statistiką susidūrėme su pagrindine problema, nes nėra išlikusių varžybų archyvo. Yra tik pavienių varžybų protokolai ar trumpi pranešimai spaudoje. Galbūt laikui bėgant atrasime daugiau informacijos, todėl šis darbas yra tęsiamas.

Vilniaus kultūrizmo entuziastams susibūrus, 1999-02-22 buvo įkurta Sąjunga. Pastaroji organizacija iki šiol yra atsakinga už Vilniaus kultūrizmo ir fitneso sporto plėtotę ir varžybų organizavimą. 
VP lyderis – vilnietis Darius Petrokas, kuris varžybas laimėjęs 4 kartus, Dainius Barzinskas šias varžybas laimėjo 3 kartus. Šeši atletai VP iškovojo po dvi pergales: Alina Čepurnienė, Arūnas Vandys, Vytautas Teresevičius, Sandra Syčiova, Vilma Šalaševičiūtė ir Laura Klimavičienė. Du kartus VP absoliučiais nugalėtojais tapo trys sportininkai: D. Barzinskas, A. Vandys ir V. Šalaševičiūtė.

VP prizininkai nuo 1999 iki 2016 m. yra išspausdinti laikraštyje “Sąjungos balsas”, tai galite pamatyti pasispaudę šią nuorodą.


„… su kiekviena pergale toliau kovoti darosi vis lengviau.“
Mandino Og

II Lietuvos sporto akademijos trenerių laida

Šiandien (2017-03-25) Kaune baigiamąjį egzaminą išlaikė Lietuvos sporto akademijos (toliau – LSA) II laidos studentai. Buvo smagu mokyti ir pasidalinti sukaupta patirtimi su studentais. Linkiu naujiesiems treneriams sėkmės darbe sveikatinant visuomenę.

LSA_2_laida_sveikatingumo_treneriai

LSA II laidos sveikatingumo treneriai

IV LAIDA.

Kursai sporto ir sveikatingumo trenerio licencijai įgyti yra puiki proga išmokti teisingai treniruotis pačiam ir treniruoti kitus. Trijų mėnesių trukmės kursų metu išmoksite testuoti asmens fizinį pajėgumą, teisingai skirti ir koreguoti fizinį krūvį, atlikti pratimus bei profesionaliai mokyti kitus. Savaitgaliais jums bus sudarytos sąlygos išklausyti net 100 akademinių val. teorinių paskaitų ir 70 val. praktikos. Visą teorinę medžiagą galėsite studijuoti ir nuotoliniu būdu. Kursai prasideda gegužės 6 d. Daugiau informacijos ir registracija – info@sportoakademija.lt.

LSA_mokymai_treneriu_licencija

11 sav. trukmės sveikatingumo trenerių mokymai

Vilniaus knygų mugė

2017-02-23-26 Vilniuje vyko 18-oji knygų mugė. Šios knygų mugės tema: lietuviški ženklai pasaulyje.

Knygų mugėje aplankiau Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo Akademijos stendą. Ši aukštoji karininkų ruošimo kalvė leidžia žurnalą „Kariūnas“. Esu parengęs kelis straipsnius, kurie 2016 m. išspausdinti šiame leidinyje.

Parengtus straipsnius galima atsisiųsti paspaudus 2016 m. Nr. 2 (129), Nr. 4 (131).

LKA_logo

Kariūnai_Rbimba

Vilniaus knygų mugėje su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo Akademijos kariūnais

Arūno Alonderio nuotrauka

„Manau, jog daugelis būtų pasiekę išmintį, jei nebūtų manę, kad jau yra pasiekę… “

Lucius Annaeus Seneca

“Iliuminata” trenerių seminaras-mokymas

XI kartą Vilniaus kultūrizmo ir kūno rengybos klubų sąjunga (toliau – Sąjunga) organizavo “ILIUMINATA” seminarą-mokymą treneriams, kuris vyko 2017-02-25 Lietuvos sostinėje. Seminaro lektoriai: asmeninis treneris Andrius Pauliukevičius, gydytojas-terapeutas doc. habil. pr. Pavelas Zachovajevas ir kineziterapeutas Vytautas Pilelis. Seminare dalyvavo treneriai iš Vilniaus, Radviliškio, Ukmergės, Alytaus, Elektrėnų ir Kauno.

Seminare buvo dėstomos šios temos: „Asmeninio trenerio – sėkmės formulė“, „Kitoks požiūris į pagrindines ir papildomas taisykles, lavinant atramos judamąjį aparatą“ ir „Viršutinio ir apatinio kryžminio sindromo įvertinimas ir fizinio krūvio dozavimas.“

Seminaro medžiagą rasite: www.kfsajunga.lt

Rbimba_Pauliukevicius_Zeimys

Seminaro organizatorius Remigijus Bimba, lektorius, asmeninis treneris Andrius Pauliukevičius ir treneris Lietuvos ir Europos čempionas Rolandas Žeimys

Jaroslav Gaidukevič nuotrauka

Organizatorius_Rbimba_lektoriai

Sąjungos prezidentas Andžej Jusel, kineziterapeutas Vytautas Pilelis, gydytojas-terapeutas doc. habil. pr. Pavelas Zachovajevas ir seminaro organizatorius Remigijus Bimba

Reitingu_laureatai_vadovai

Po trenerių seminaro vyko Sąjungos narių susirinkimas ir 2016 m. sportininkų ir klubų Reitingų laureatų apdovanojimai

Edvar Čuvachov nuotraukos

Remigijaus Bimbos darbo ataskaitą už 2016 m. pateiktą per visuotinį rinkiminį Vilniaus kultūrizmo ir fitnio klubų sąjungos susirinkimą galima atsisiųsti paspaudus čia.

„… dažnai neišsipildo norai žmogaus, kuris imasi ne to, kas lengva, bet nori, kad lengva būtų tai, ko ėmėsi. Prieš ką nors pradėdamas pasverk ir save, ir reikalą, ir priemones.“

Lucius Annaeus Seneca