blog logo

Kategorijos ‘Herbas’ archyvas

Tarptautinis heraldikos forumas

Pirmą kartą buvo surengtas tarptautinis heraldikos forumas, kuris vyko 2018-06-14 Prezidento rūmuose Vilniuje (S. Daukanto a. 3). Forumą organizavo Lietuvos heraldikos komisija. Į šį renginį buvo pakviesta Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija. Forume dalyvavau kartu su Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleriu Pauliumi Vaniuchinu.

Atidarymo žodį tarė Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkė Dr. Agnė Railaitė-Bardė. Taip pat forumo dalyvius, svečius ir lektorius sveikino Dr. Rūta Kačkutė – Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja, Švietimo, mokslo ir kultūros grupės vadovė. Dr. R. Kačkutė sakė: „Reikia mokėti skaityti herbus. Mokykimės, tai daryti  nuo mažų dienų. Per pagarbą ženklui išmoksime gerbti valstybę. Iš praeities mus pasiekę ženklai stiprina mūsų valstybę“.

2017 m. municipalinės heraldikos pagerbimo ceremonijoje buvo pagerbti 7 nauji herbai: Liubavo (Kalvarijos sav.), Saulėtekių (Kauno raj.), Guostagalio (Pakruojo raj.), Lauksargių (Tauragės raj.), Didžiosios Riešės (Vilniaus raj.), Gasčiūnų (Ukmergės), Žemaitkiemio (Ukmergės raj.). Miestelių atstovai į forumą atvyko su savo krašto naujomis vėliavomis. Pasirašė ir uždėjo antspaudą specialiame dokumente, kuris ateinančioms kartoms paliūdįs apie patvirtintus naujus herbus.

Diskusijoje apie Lietuvos heraldikos kūrimąsi kalbėjo heraldikos pionieriai Lietuvoje: prof. Juozas Galkus, kaligrafas prof. Albertas  Gurskas, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos garbės narys, heroldas, dailininkas, grafikas Arvydas Stanislovas Každailis ir numizmatas Vytautas Aleksiejūnas.

Forumas buvo suskirstytas į tris sesijas. Pranešimus skaitė Dr. Antti Matikkala (Suomija), Dr. Nicolas Vernot (Prancūzija), Dr. Luc Duerloo (Belgija), David Chkheidze (Gruzija),  Ilona Teplouhova (Latvija) ir lektoriai iš Lietuvos Dr. Agnė Railaitė-Bardė, Dr. Jolita Liškevičienė, Gabrielė Jasiūnienė, Justina Sipavičiūtė.

Buvo surengta ekskursija po Valstybės pažinimo centrą: www.pazinkvalstybe.lt

Keletą nuotraukų prisiminimui su tarptautinio heraldikos forumo dalyviais nusifotografavau Lietuvos Respublikos Prezidentūros kolonų salėje.

Remigijus Bimba dr. Antti Matikkala dr. Nicolas Vernot Paulius Vaniuchinas

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris Paulius Vaniuchinas, Prancūzijos heraldikos kūrėjas dr. Nicolas Vernot, Suomijos heraldikos organizacijos prezidentas dr. Antti Matikkala ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Remigijus Bimba

A Tyla R BIMBA

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio biuro vyriausiasis specialistas Vytautas Aleksiejūnas, profesorius habil. dr. Antanas Tyla, Remigijus Bimba ir Lietuvos istorijos instituto LDK istorijos skyriaus vedėja dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

Tarptautinis heraldikos forumas RBIMBA

Remigijus Bimba, profesorius Albertas Gurskas, Lietuvos heraldikos kūrėjas Arvydas Stanislovas Každailis, Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkė dr. Agnė Railaitė-Bardė, profesorius Juozas Galkus ir Paulius Vaniuchinas

herbai RBimba

Valstybės pažinimo centre yra galimybė kurti herbus

Rbimba Skiemonys

Valstybės pažinimo centre Lietuvos žemėlapyje suradau savo protėvių miestelį Skiemonis

Rbimba Alfred Znamierowski

Desertui – Lenkijos heroldo Alfred Znamierowski knyga “Herldyka i weksylologia” su išskirtiniu autoriaus autografu

Alfred Znamierowski autografas

Alfred Znamierowski autografas ir palinkėjimas

„Yra daugybė būdų, kaip sukurti pauzę nesiliaujančiame minčių sraute. Tam skirtos visos meditacijų rūšys.

Eckhart Tolle

Nenominuotų herbų kūrimas

Heraldika – garbės ženklai. Tai sena krikščioniškosios Europos tradicija, gimusi ankstyvaisiais viduramžiais. Lietuviškos heraldikos pradmenys senojoje Lietuvoje, tačiau tikroji heraldika formuojasi po Lietuvos krikšto. Viduramžiais herbus turėjo:

- nobilituotieji, tai yra bajorai,

- turtingesni miestiečiai, pirkliai ir amatininkų cechai.

Herbus veikliems asmenims teikdavo valdovas už ištikimybę ar karinius nuopelnus. 1413 m. Horodlės privilegija – Lietuvių bajorų 47 šeimoms buvo suteikti lenkų herbai, su teise juos paveldėti.

Dabar šalia nobilituotųjų, herbus steigia asmenys, gerbiantys savo giminę ir jos tradicijas. Šis procesas, prasidėjęs XX amžiuje kaip demokratinės visuomenės raiška, tęsiasi ir šiandien.

Nobilituotųjų (bajorų) heraldika ir naujoji giminių heraldika yra panašios sudėties, tačiau turi skirtumų, kurių pagrindinis rango karūna. Ją naujuosiuose pakeičia heraldinis vainikėlis.

Herbų sudarymą reglamentuoja eilė heraldikos taisyklių ir rekomendacijų.

Heraldika yra kartu ir mokslas, ir menas, o tai reiškia, kad vengtina saviveikla. Herbo sudarytojui būtinas profesionalumas ir patirtis. Ne kiekvieną ženklą galime laikyti herbu.

Herbui privalomas skydas. Amžių bėgyje naudotos įvairios skydo formos. Šiandien Lietuvoje, kaip labiausiai priimtina, yra nusistovėjusi vėlyvosios gotikos skydo forma.

Skyduose naudojamos ribotos raiškos priemonės, tai du metalai:

- auksas (geltona) atstovauja Saulę, šviesą, išmintį, brandą;

- sidabras (balta) Mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį.

Taip pat naudojamos keturios emalės (spalvos) – raudona, mėlyna, juoda ir žalia (eilės tvarka pagal taurumą):

Raudona – Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią;

Mėlyna – mergelę Mariją, dangaus erdvę, kilnumą;

Juoda – žemė, gyvenimo gausą, naktį;

Žalia – rojų, gamtą, ožiaragį, atgimimą ir atsinaujinimą.

Skydo dalijimai tiesiomis ar lankstytomis linijomis į skirtingų spalvų laukus vadinami heroldinėmis figūromis.

Simboliai, esantys skyde, vadinami mobiliosiomis figūromis. Lengvai įsimenami herbai, turintys vieną mobiliąją figūrą, laikytini tobuliausiais.

Žmonės šiuo metu labai domisi savo šaknimis, tyrinėja savo protėvių gyvenimą. Tai daro patys arba samdo profesionalius tyrinėtojus, kurie parengia giminės genealoginę schemą. Jei giminė kilminga, tai dažniausiai randamas ir šiai giminei priklausantis herbas. Nekilmingųjų giminių palikuonys norėdami turėti savo, šeimos ar giminės ženklą (herbą) kreipiasi į heraldikos specialistus, kurie sukuria naujus herbus.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos dokumentų patikros, genealogijos ir heraldikos komisija (toliau – Komisija) – iš septynių kompetentingų asmenų. Tarp kurių yra Arvydas Každailis (Lietuvos dailininkas, Lietuvos heraldikos komisijos narys – Lietuvos heraldikos institucija, esanti Lietuvos respublikos prezidento kanceliarijos dalis). Šios Komisijos konsultantas – Edmundas Rimša.

Komisija nagrinėja, tvirtina išduodama išvadą ir registruoja naujus herbus. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija yra patvirtinusi ir įregistravusi 20 naujų asmens, šeimos, giminės ženklų (herbų).

Gliaudeliu_m

Herbas Gliaudelis

Nauji Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos patvirtinti herbai: www.genealogija.org

LRT reportažą apie naujų (nekilmingų šeimų) herbų steigimą žiūrėkite 2018-01-09 laidoje “Laba diena, Lietuva”.

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/

Laikas ir potvynis niekada nelaukia.

Valteris Skotas