blog logo

Kategorijos ‘LDK Kilmingųjų palikuonių bendrija’ archyvas

Lietuvos konstitucinės monarchijos 100-io paminėjimas

Raudondvario pilyje (Kauno raj.) 2018 m. liepos 15 d. atstovaudamas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugiją dalyvavau iškilmingame renginyje, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, Lietuvos Tarybos sprendimo atkurti monarchiją 100-mečiui, Žalgirio mūšio metinėms paminėti. Į renginį atvyko paskutinio Lietuvos karaliaus Uracho hercogo, Viurtembergo grafo Vilhelmo fon Uracho – Mindaugo II vaikaičiai: Jo šviesybė Vilhelmas Albertas fon Urachas, penktas Uracho hercogas, Viurtembergo grafas, Jo šviesybė Karlas Anzelmas fon Urachas, Uracho hercogas, Viurtembergo grafas su sūnumi, Jo šviesybė Inigo fon Urachas, Uracho hercogas, Viurtembergo grafas su žmona – Jos šviesybė Daniela fon Urach, Uracho hercogienė, Viurtembergo grafienė, Bodmano baronaitė.

Lietuva 1917-1918

Lietuva 1917-1918 m.

Taip atrodė Lietuvos sienos, kai buvo siūloma Lietuvos karūna Uracho hercogui, Viurtembergo grafui Vilhelmui fon Urachui

Urach herbas

Urachų giminės herbas

urach

Mindaugas II

1864-05-30-1928-03-24

Lietuvos karalius – 1918 m. liepos 11 d. – lapkričio 2 d.

Mindaugas II vaikaičiai Raudondvaris

Raudondvario Šv. Kudikėlio Jėzaus Teresės baznyčios šventoriuje eisena link grafų Tiškevičių amžinojo poilsio vietos. Čia ilsisi ir šios bažnyčios fundatorius Benediktas Emanuelis Tiškevičius (1801-1866 m.)

Mindaugas II palikuonys

Garbingiems svečiams buvo įteiktas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos žurnalas „Genealogija ir heraldika“. Nuotraukoje iš kairės: Jos šviesybė Daniela fon Urach, Uracho hercogienė, Viurtembergo grafienė, Bodmano baronaitė (I. H. Danielle Fürstin von Urach, Gräfin von Württemberg, Freiin von und zu Bodman) Inigo žmona; Jo šviesybė Inigo fon Urachas, Uracho hercogas, Viurtembergo grafas (S.H. Inigo Fürst von Urach, Graf von Württemberg); šeimos galva – Jo šviesybė Vilhelmas Albertas fon Urachas, penktas Uracho hercogas, Viurtembergo grafas (S.H. Wilhelm Albert Fürst von Urach, Graf von Württemberg); Remigijus Bimba; Jo šviesybė Karlas Anzelmas fon Urachas, Uracho hercogas, Viurtembergo grafas (S.H. Karl Anselm Fürst von Urach, Graf von Württemberg) ir Jo šviesybės Karlo Anzelmo fon Uracho, Uracho hercogo, Viurtembergo grafo sūnus.

Pauliaus Vaniuchino nuotraukos

„Laisvė reiškia tai, kad esame atsakingi už savo pasirinkimus, veiksmus, gyvenseną.“

Irvin D. Yalom

Plačiau apie renginį skaitykite: www.respublika.lt

Labdaringas naujametinis renginys

2018-01-07  Kaune įvyko jungtinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų labdaringas naujametinis renginys.

Vyko iškilmingas naujų narių priėmimas į LDK istorinį paveldą puoselėjančias organizacijas, kilmės liudijimų, simbolinių LDK piliečių pasų, insigninių ženklų įteikimas, nusipelnusių asmenų apdovanojimas įvairių organizacijų įsteigtais ordinais ir medaliais už svarų indėlį į istorinio, kultūrinio LDK paveldo išsaugojimą.

Ceremonijos metu grojo VšĮ Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubo „Tauro Ragai“ muzikantai (vadovas Vidmantas Lunius), dalyvavo LDK atminties rūmų šarvuotų riterių klubo “Antikos karys” riteriai.

Šventė tęsėsi restorane „Miesto sodas“.

Garsių žiūrovų aplodismentų sulaukė bajoro Kazio Strazdausko, smuikininkės Lijanos Žiedelytės, pianistės Loretos Haidari atlikta poetinė muzikinė programa „Pamiršto dvaro melodijos“. Dainų atlikėja bajorė Violeta Vasiliauskienė džiugino susirinkusius puikiais romansais, dainuojamaja poezija. Prasmingais žodžiais buvo pasveikinti jubiliatai, įteikti padėkos raštai.

Paramos loterijos organizatorė KABD ir LGHD tarybos narė Kristina Giedraitienė papasakojo apie šv. Pranciškaus (saleziečių) draugijos istoriją ir jų veiklą Lietuvoje. Renginio dalyviai aktyviai pirko loterijos bilietus, o visos surinktos lėšos skirtos seserų saleziečių globojamo Palemono vaikų dienos centro veiklai paremti. Laimingieji rėmėjai gavo vertingus prizus, kuriuos loterijai aukojo žinoma menininkė Giedrė Bulotaitė – Jurkūnienė, tekstilininkė Gertrūda Kliučinskienė, Giedraičių šeima, dailininkas Anatolijus Michailovas, knygų apie Lietuvos dvarus autorė Ingrida Semaškaitė.

Svečius linksmino ansamblis „Klėtis“, visos šventės metu vyravo gera nuotaika, geranoriškas, nuoširdus bendravimas prie vaišių stalų, dalyviai šoko ir dainavo.

Galite žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą Nr.1, Nr.2

Kauno pilis

Kauno pilis

Sv_Misios_Saulius_Bytautas

Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje Šv. Mišias aukojo gvardijonas, kunigas Saulius Paulius Bytautas

LDK organizaciju vadovai

Šventės dalyvių atstovai iš kairės į dešinę stovi: Kauno apskrities bajorų draugijos vadas Andrius Krivickas,  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų susivienijimo vadovas prof. dr. Tadas Sudnickas, Jotvingių Kryžiaus riterių ordino didysis magistras Artūras Rukas Daujotis,Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Remigijus Bimba, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos valdybos pirmininkas Juozas Antanaitis, LDK Atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka. Sėdi Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino vadovas Ričardas Algimantas Kliučinskas. Septynių organizacijų vadovai pasirašė Koalicinės bendradarbiavimo deklaracijos ir sutarties priedą dėl šio labdaringo renginio programos.

RBimba_riteris

Remigijus Bimba Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje su LDK atminties rūmų šarvuotų riterių klubo „Antikos karys“ riteriu

Pauliaus Vaniuchino nuotraukos

Metai ateidami daug laimės atneša, pasitraukdami – daug atima.

HoracijusGruzijos profesorius tyrinėja Lietuvos istoriją

Šią savaitę Lietuvą aplankė Gruzijos istorijos mokslo daktaras, Latvijos mokslo akademijos garbės daktaras, Istorijos ir etnologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Tbilisio universiteto prof. Nikolajus Javakhiszvilis. Mokslininkas yra parengęs 16 knygų. Naujausias jo darbas – knyga „ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ГРУЗИНО-БАЛТИЙСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ“. Tai pirmas profesoriaus bandymas tyrinėti Gruzijos ir Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) istorijos sąsajas nuo viduramžių iki šių dienų.

Vakar (2017-06-19) Vilniuje dalyvavau susitikime su profesoriumi iš Gruzijos N. Javakhiszviliu, taip pat dalyvavo Lietuvos istorijos mokslininkai: Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorius, Lietuvos mokslo akademijos narys Rimvydas Petrauskas, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, vyriausioji mokslo darbuotoja Tamara Bairašauskaitė, Lietuvos istorijos instituto direktorius, humanitarinių mokslų daktaras Rimantas Miknys.

Svečią iš Gruzijos apdovanojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Atminties Rūmai Komandoro ordinu „Už veiklą ir indėlį į LDK istorinį kultūros paveldo puoselėjimą“.

Knyga_Lietuva_Gruzija

Prof. Nikolajaus Javakhiszvilio naujausios knygos

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ГРУЗИНО-БАЛТИЙСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙviršelis

Istorikai_LDK_RemigijusBimba

Iškilmingą žodį taria LDK Atminties Rūmų direktorius Danielius Vervečka

Istorikai_LDK_Rbimba

Susitikimo metu Vilniuje: LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka, Dr. Tamara Bairašauskaitė, prof. Nikolajus Javakhiszvilis, prof. Rimvydas Petrauskas, Dr. Rimantas Miknys, LDK Kilmingųjų susivienijimo vadovas Tadas Sudnickas ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos tarybos sekretorius Remigijus Bimba

Rimanto Miknio nuotrauka

Knygą galima skaityti pdf formatu: http://www.lza.lv/images/stori es/nodalas/BOOK_Niko_Javakhish vili.pdf

„Kur susikerta bičiuliški keliai, ten visas pasaulis kokią valandą atrodo kaip tėviškė”

Hermanas Hesė

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijai – 10 metų

2017 m. gegužės 13 d. Vilniaus Universitete įvyko iškilmingas renginys, dalyvaujant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų (toliau – LDK) Susivienijimui, LDK Kilmingųjų Palikuonių Bendrijai, LDK – Šv. Adalberto – Riterių ordinui ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijai. Pastarosios buvo paminėtos jubiliejinės 10-osios veiklos metinės. Šioms sukaktuvėms buvo išleistas žurnalas „Genealogija ir heraldika“ Nr. 1. Apimtis – 120 pusl., tiražas – 300 vnt.

RBimba_LDK_LGHD_2017

Įnešamos vėliavos į Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčią. Remigijus Bimba laiko Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, šalia – Vaidas Morkevičius su Šv. Aalberto – LDK – Riterių Ordino vėliava

Zigmanto Katino nuotrauka

Rbimba_LDK_Riteriai

Iškilminga eisena Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje

Rbimba_SGasparaviciene

Su LGHD pirmininke Sigita Gasparavičiene vartome ką tik šviesą išvydusį žurnalą “Genealogija ir heraldika”

Pauliaus Vaniuchino nuotraukos

Iškilmingas renginys prasidėjo muzikos ansamblio “Trio de Vilna” (vad. Z. Levickis) koncertu, iškilmingai buvo įneštos vėliavos lydimos riterių, aukotos mišios už protėvius, grojo Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų orkestras (vad. A. Lunius).

Įteikti Kilmės liudijimai LDK KS, LDK KPB nariams bei LDK piliečių simboliniai pasai ir insignijos.

LDK_pasas LDK_INSIGNIJA

LDK piliečio simbolinis pasas ir insigninis (regalinis) ženklas

Vyko Šv. Adalberto – LDK – Riterių ordino ceremonialas, naujų riterių titulavimas, naujai sukurtų patvirtintų herbų kilmės liudijimų įteikimas (Brazaičių ir Norvaišų herbai). Taip pat buvo apdovanoti asmenys medaliu ,,Už indėlį į LDK kultūros paveldo puoselėjimą”, Komandoro ordinais „Už veiklą ir indėlį į LDK istorinį kultūros paveldo puoselėjimą“ ir Lietuvos globėjo Šv. Jurgio IV laipsnio ordinais.

Vilniaus Universiteto kieme pasirodė LDK Šarvuotų riterių būrio kariai. Vėliau renginys persikėlė į Universiteto kavinę. Šventiniame renginyje grojo gyva muzika (ansamblis “Du Vytai”), buvo tradicinė, simbolinė taurė ir vaišės.

Žurnale “Genealogija ir Heraldika” yra išspausdintas 5 lapų apimties straipsnis apie Gliaudelių giminę (”Gliaudeliai – ties devintąja karta”).

LGHD_zurnalas_Genealogija_ir_heraldika

LGHD žurnalo “Genealogijos ir heraldikos” pirmasis ir paskutinysis puslapiai

‘”Retai mąstome apie tai, ką turime, bet visada – apie tai, ko stokojame” Artūras Šopenhaueris

Dekretas

Šv. Adalberto – LDK – Riterių Ordinas 2017 m. sausio 14 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje pakvietė prisiminti prasmingas nutolstančių metų akimirkas, pasidalinti viltimis, lūkesčiais, svajonėmis. Šventiniame renginyje dalyvavo Riterių Ordino bičiuliai, Lietuvos Valstybės istorinį atminimą puoselėjančių organizacijų VšĮ LDK Atminties Rūmų, LDK Kilmingųjų Susivienijimo, LDK Kilmingųjų Palikuonių Bendrijos, Lietuvos Totorių Bendruomenių Sąjungos, Lietuvos Genealogijos ir Heraldikos Draugijos, LDK Ponų Tarybos ir kiti nariai.

Šventės metu, Šv. Adalberto – LDK – Riterių Ordinas inauguravo naujus narius į Riterius, buvo įteikti medaliai ir Komandoro ordinai „Už veiklą ir indėlį į LDK istorinį kultūros paveldo puoselėjimą“.

LDK_DEKRETAS_TAURININKAS_RBIMBA

Juozo Antanaičio nuotrauka

Dekretas – Ukmergės Taurininko, LDK vyriausiojo raštininko pareigos ir titulas

„… pralaimėjimas nėra galutinis smūgis, bet tiktai suklupimas kelyje į galutinį laimėjimą.“

Orison Swett Marden

Husariško kardo pristatymas

2016 m. rugsėjo 24 d. Vilniuje įvyko lenktojo „husariškojo“ kardo kilmės, evoliucijos bei jo panaudojimo technikos rekonstrukcijos pristatymas. Paskaitos lektorius: Janusz Sieniawski („Szkoła krzyżowa”, Varšuva) kartu su sūnumis Bartosz ir Krzysztof ne tik papasakojo kardo atsiradimo ir šio ginklo evoliuciją, bet ir šios karo dvikovos meno rekonstrukcijos ypatumus. Beveik tris valandas trūkęs renginys neprailgo. Buvo gyvai pademonstruota Husariško kardo technika.  Norintys daugiau sužinoti ar sudalyvauti tikrose karo meno dvikovos pratybose rekomenduoju užsukti į Sieniawski internetinę svetainę: www.sieniawski-fencing.com arba pateikiu paskyrą socialiniame tinklapyje: www.facebook.com/sztukakrzyzowa.

LDK laikotarpiu pats populiariausias lenktas kardas buvo karabėlė. Buvo organizuojami įvairūs pasirodymai ir turnyrai. Kas met šio dvikovos meno meistriškumas vis didėjo. Fektuotis mokėjo net kunigai.  Dvaruose nuo 6 metų amžiaus vaikai taip pat buvo mokomi šio dvikovos meno – pratimų su lazdomis. Tai buvo ne tik sportas, bet ir skiepijama iš mažens ginti savo tėvynę, būti savo krašto patriotu.

RBIMBA_Sieniawski

LDK Kilmingųjų Susivienijimo kansleris Tadeuš Navsutis Janusz Sieniawski, broliai Bartosz ir Krzysztof Sieniawski ir LDK KS vadovas prof. Tadas Sudnickas

Kliucinskas_Vervecka

Svečiai iš Lenkijos buvo apdovanoti LDK reagaliniu ženklu. Dešinėje stovi Šv. Adalberto – LDK – Riterių ordino Maršalas Ričardas Algimantas Kliučinskas ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas, LDK Riterijos Kaštelionas-Heraldas Danielius Vervečka

“Tikrasis iškalbingumas yra pasakyti visa, ko reikia, ir nė žodžio daugiau.”

Fransua de Larošfuko


Riterio diena – „Memento posteri”

2016-06-05 Kauno Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje vyko Lietuvos Didžiosios Kunigaištystės (toliau – LDK) istorinės atminties organizacijų iškilmingas šventinis renginys – suvažiavimas.

LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos (toliau – KPB) ir Kilmingųjų susivienijimo (toliau – KS) nariams buvo įteikti kilmės dokumentai, LDK piliečio simbolinis pasas ir regalinis ženklas.

Patvirtintas naujas nenominuotas herbas – Masteika.

Čekijos Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos nacionalinės riterių komandos renginio RITERIŲ DIENA metu buvo inauguruoti riteriai. Iš Lenkijos atgabenta ir pašventinta Šv. Vaitiekaus (Adalberto) skulptūra. Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje bus atkurtas Švč. Trejybės ir  šv. Adalberto altorius, kuriame bus įmontuota pašventinta skulptūra.

Truputis istorijos. Ordino įsteigėjas – Šv. Adalbertas, gyvenęs apie 956–997 m., pirmasis krikščionių misionierius Prūsijoje, Prahos vyskupas. 997 m. balandžio 23 dieną prūsų nužudytas, po dviejų metų šv. Adalbertas buvo kanonizuotas. Pasak ordino Didžiojo Komtūro Ričardo Algimanto Kliučinsko, sekant šiuo šventojo pavyzdžiu, ordino veikla orientuojama į krikščioniškųjų vertybių saugojimą ir puoselėjimą. Ordinas turi senas ištakas, siekiančias XI amžių. Netrukus po vyskupo Vaitiekaus nužudymo susikūrė Šv.Vaitiekaus sekėjų brolija, besirūpinanti tęsti misijinę vyskupo veiklą buvusiuose pagoniškuose kraštuose, tarp jų – ir Lietuvoje. Misijinė Šv.Vaitiekaus ordino veikla nutraukta dėl kryžiuočių išpuolių. 1870 m. Slovakijoje oficialiai įkurtas Šv.Vaitiekaus ordinas. To meto Ordino nariai buvo dvasininkai. Jie ypatingą dėmesį skyrė moraliniam jaunimo auklėjimui, dvasiniam jo tobulėjimui. Leido knygas, laikraščius, žadino pilietinius tautiečių jausmus. Sovietiniais metais Ordino veikla nutrūko. 1995 m. Čekijoje atnaujinta Ordino veikla. Tai jau posovietinis Ordinas, orientuotas į kultūrinę ir istorinę veiklą, bet neaplenkiami ir religiniai klausimai.

Čekijos Šv. Vaitiekaus riterių ordinas Lietuvoje įkurtas 1998 m. Tais pačiais metais raštiškai patvirtino ir jo veiklą palaimino kardinolas Vincentas Sladkevičius. Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordinas pagal valdymo struktūrą yra religinis ordinas, o pagal savo veiklą – daugiau pasaulietinis, valdomas Kapitulos išrinkto Didžiojo Ordino Magistro. Ordino narių – riterių veikla yra numatyta Ordino statute, tačiau nėra griežtai reglamentuota. Kiekvienas Ordino riteris gali pasirinkti jam labiau artimą veiklos sritį ir ją vykdyti. Tai kultūrinė, istorinė, švietėjiška veikla, siekiant garsinti savo tautos istoriją, padėti saugoti jos kultūrinius paminklus, diegti visuomenėje tautines ir patriotines tradicijas. Tokio švietėjiško darbo formų gali būti pačių įvairiausių.

Pagrindinė Šv. Vaitiekaus riterių ordino šventė yra balandžio 23 d., vyskupo Vaitiekaus nužudymo diena. Šiuo metu Čekijos Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos nacionalinę riterių komandą sudaro 73 riteriai ir damos. Riterio sąvoka apima: drąsą, ištikimybę, atsakomybę, garbingumą, kilnumą, didžiadvasiškumą, nuoširdumą, pagarbą, šventumą, tvirtumą savo nuostatoms, idealų turėjimą ir jų paisymą. Ordino devizas – „Atmink ateinančius“.

Inauguracija_Riteris_Rbimba

LDK Atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka sveikina tapus Čekijos Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos nacionalinės riterių komandos nariu ir įteikia Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino dekretą

RBimba_riteriu_ordino_dekretas

Dekretas Nr.lnrk – 63, kuriame pažymima tapus Šv. Vaitiekaus (Adalberto) ordino Garbės Riteriu ir įteiktas riterio kryžius

DSC02424

Iškilmingojo šventinio renginio metu buvo įteikti LDK KPB ir LDK KS kilmės dokumentai. Nuotraukoje iš kairės į dešinę:  LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka, Kauno miesto ceremonimeistras Kęstutis Kazys Ignatavičius, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris Vytautas Antanas Saulevičius, LDK Kilmingųjų susivienijimo vadovas Tadas Sudnickas, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos valdybos vadovas Juozas Antanaitis, Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios kapelionas Saulius Paulius Bytautas, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovo pavaduotojas Remigijus Bimba

DSC02475

Šventinė eisena Laisvės alėja link Vytauto Didžiojo paminklo

Riterio_diena

Riteriai, damos ir svečiai…

RBimba_vytautas didysis

Mano rankose Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vėliava

RBimba_JAntanaitis

Kartu su LDK Kilmingųjų bendrijos pirmininko pavaduotoju Juozu Antanaičiu

LDK_piliecio_simbolinis_pasas

LDK piliečio simbolinis pasas

“Turėjo vieną mintį ir vieną siekimą, nesvajojo apie nieką, nieko nesiekė, išskyrus Kristų.”

Brunas

Nuotraukos J. Antanaitis, V. Veberis

“Po riterių ordino mantija”

2016-04-10 Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko Čekijos Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos komandos ceremonialas bei naujų riterių titulavimas. Ordino Lietuvos nacionalinės riterių komandos Didysis Komtūras Ričardas Algimantas Kliučinskas pristatė knygą “Po riterių ordino mantija”.

Kliucinskas_Bimba_Vervecka

Čekijos Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos nacionalinės riterių komandos Didysis Komtūras Ričardas Algimantas Kliučinskas, Remigijus Bimba ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka

rbimba

Ordino riteriai

Sv Adalberto Ryteriu ordinas

Šventinio renginio svečiai, Riteriai ir Damos

Juozo Antanaičio ir Viktoro Vėberio nuotraukos

“Būkime davasios riteriais! Jei mums iškyla klausimų kam? kodėl? ir mes randame savyje atsakymus, vadinasi, mums pavyko jais tapti.”

Ričardas Algimantas Kliučinskas

Patvirtintas Gliaudelių giminės herbas

Šiandien (2015-10-03) Vilniuje IŠKILMINGAME ŠVENTINIAME RENGINYJE – SUVAŽIAVIME, skirtame  Didžiojo Vilniaus Seimo 110-osioms jubiliejinėms metinėms paminėti: LDK kilmingumo dokumentų įteikimas ir Gliaudelių giminės herbo tvirtinimas.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija kartu su LDK atminties rūmais patvirtino Gliaudelių giminės herbą, herbo autorius – Arvydas Každailis.

Gliaudelių_giminės_herbas_2012_Arvydas_KazdailisHerbo autorius Arvydas Každailis

Herbo aprašymas

Žaliame lauke – septyni auksiniai riešutai.

Herbo papuošale – sukryžiuotos dvi žalios lazdyno šakos, apkibusios ausiniais riešutais.

Simbolika. Žalia spalva atstovauja: rojų, gamtą, ožiaragį, atgimimą ir atsinaujinimą. Kartu ji – Ozirio spalva.

Auksas atstovauja: saulę, šviesą, išmintį, brandą.

Riešutai. Riešutas kaip gėrybių dėžutė, simbolizuoja vaisingumą. Per vestuves jauniesiems įteikiama sauja riešutų. Taip pat riešutas atstovauja tvirtumą. Kartais apie asmenį sakoma: „kietas riešutėlis“. Riešuto branduolys kietame apvalkale simbolizuoja saugiai paslėptą dvasios autonomiją.

P1010088

Vilniaus universiteto kieme po iškilmingo renginio iš kairės į dešinę: Rimantas Pakštas (Povilo Gliaudelio šaka), Daiva Titenytė (Emilijos Gliaudelytės šaka), Dovilė Bubnienė-Kireilytė (Povilo Gliaudelio šaka), Remigijus Bimba (Uršulės Gliaudelytės šaka) ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Vilius Botyrius

P1010091

LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos nariai, kilmingos Platkevičių giminės atstovai iš kairės į dešinę: Virginija Palubinskienė-Rudokaitė, Remigijus Bimba, inauguruota į LDK kilmingųjų bendriją Rima Kontautienė-Platkevičiūtė ir Jurgita Karaliūtė

“… laimės paslaptis paprasta: pasityrinėk, ką tikrai mėgsti daryti, ir tai veiklai skirk visas savo jėgas.”

Robin Sharma