blog logo

Kategorijos ‘Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija’ archyvas

Signataro Stepono Kairio 140-ies metų jubiliejus

Anykščiuose 2018-12-13 buvo paminėtos 140-ios signataro Stepono Kairio gimimo metinės.
Ta proga buvo surengta konferenciją. Sveikinimo žodį sakė Lietuvos socialdemokratų partijos (toliau – LSDP) Anykščių skyriaus pirmininkas Dainius Žiogelis, taip šios partijos atstovai Juozas Olekas, Antanas Valionis, Julius Sabatauskas, Algirdas Raslanas ir kt. garbūs svečiai.
Konferencijoje buvo pristatytas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos signatarų genealoginių medžių projektas ir Stepono Kairio genealogiją, t.y. tėvo – Tumasonių ir motinos – Puzinų giminių genealogijos.
Pranešimus taip pat skaitė: Norbertas Černiauskas „Steponas Kairys: modernizacija ir inžinerija“, prof. Dobilas Kirvelis „XXI amžiaus Lietuvos VALSTYBĖS VIZIJA Stepono Kairio idėjinių nuostatų dvasioje“, Rasa Černiauskaitė „Stepono Kairio atminimo puoselėjimas Kurklių Stepono Kairio pagrindinėje mokykloje“, Liutauras Gudžinskas „Steponas Kairys ir socialdemokratų vizija Lietuvai“.

Renginys buvo transliuojamas tiesiogiai internetu.

LGHD Remigijus Bimba

Skaitytas pranešimas konferencijoje, skirtoje signataro Stepono Kairio 140-ies metų jubiliejui paminėti. Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka

Danielius Vitonis Birutė Raupelytė Žukauskienė

Signataro Stepono Kairio giminaičiai: Danielius Vitonis (Puzinų giminės atstovas), Birutė Raupelytė Žukauskienė (Tumasonių-Kairių giminės atstovė) ir Remigijus Bimba po konferencijos

Algirdas Raslanas Juozas Oleka Remigijus Bimba

Įsiamžinau su LSDP atstovais Algridu Raslanu ir Juozu Oleku

Dainius Žiogelis Prof Dobilas Kirvelis Juozas Oleka Remigijus Bimba

Po konferancijos šiltai bendravome apie Stepono Kairio genealogiją ir įamžinimą: Dainius Žiogelis, Prof. Dobilas Kirvelis, Juozas Olekas ir Remigijus Bimba

Signataro S. Kairio tėvai norėjo, kad jų sūnus eitų mokytis kunigu, tačiau pašaukimas buvo inžinerija. Apie tai signataras prisiminimuose rašė:
„ – Tėte, aš negaliu būti kunigu.
Tėvo veidas sustingo suakmenėjusiais bruožais; kiek patylėjo ir jau kietu, įsakančiu balsu tarė:
– Gerai. Ryt iš ryto kelsies su visais, duosiu tau apsiauti nagines kaip visi ir eisi arti. Pažiūrėsi, kaip lengva užsidirbti duoną.
Manyje kaip kalnas atslūgo. Arti tai arti. Galima pabandyti ir arti.
Atrodė, kad stoju į kovą su tėvu. Tegu ir taip.
– Gerai tėte.“

Lietuvos konstitucinės monarchijos 100-io paminėjimas

Raudondvario pilyje (Kauno raj.) 2018 m. liepos 15 d. atstovaudamas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugiją dalyvavau iškilmingame renginyje, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, Lietuvos Tarybos sprendimo atkurti monarchiją 100-mečiui, Žalgirio mūšio metinėms paminėti. Į renginį atvyko paskutinio Lietuvos karaliaus Uracho hercogo, Viurtembergo grafo Vilhelmo fon Uracho – Mindaugo II vaikaičiai: Jo šviesybė Vilhelmas Albertas fon Urachas, penktas Uracho hercogas, Viurtembergo grafas, Jo šviesybė Karlas Anzelmas fon Urachas, Uracho hercogas, Viurtembergo grafas su sūnumi, Jo šviesybė Inigo fon Urachas, Uracho hercogas, Viurtembergo grafas su žmona – Jos šviesybė Daniela fon Urach, Uracho hercogienė, Viurtembergo grafienė, Bodmano baronaitė.

Lietuva 1917-1918

Lietuva 1917-1918 m.

Taip atrodė Lietuvos sienos, kai buvo siūloma Lietuvos karūna Uracho hercogui, Viurtembergo grafui Vilhelmui fon Urachui

Urach herbas

Urachų giminės herbas

urach

Mindaugas II

1864-05-30-1928-03-24

Lietuvos karalius – 1918 m. liepos 11 d. – lapkričio 2 d.

Mindaugas II vaikaičiai Raudondvaris

Raudondvario Šv. Kudikėlio Jėzaus Teresės baznyčios šventoriuje eisena link grafų Tiškevičių amžinojo poilsio vietos. Čia ilsisi ir šios bažnyčios fundatorius Benediktas Emanuelis Tiškevičius (1801-1866 m.)

Mindaugas II palikuonys

Garbingiems svečiams buvo įteiktas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos žurnalas „Genealogija ir heraldika“. Nuotraukoje iš kairės: Jos šviesybė Daniela fon Urach, Uracho hercogienė, Viurtembergo grafienė, Bodmano baronaitė (I. H. Danielle Fürstin von Urach, Gräfin von Württemberg, Freiin von und zu Bodman) Inigo žmona; Jo šviesybė Inigo fon Urachas, Uracho hercogas, Viurtembergo grafas (S.H. Inigo Fürst von Urach, Graf von Württemberg); šeimos galva – Jo šviesybė Vilhelmas Albertas fon Urachas, penktas Uracho hercogas, Viurtembergo grafas (S.H. Wilhelm Albert Fürst von Urach, Graf von Württemberg); Remigijus Bimba; Jo šviesybė Karlas Anzelmas fon Urachas, Uracho hercogas, Viurtembergo grafas (S.H. Karl Anselm Fürst von Urach, Graf von Württemberg) ir Jo šviesybės Karlo Anzelmo fon Uracho, Uracho hercogo, Viurtembergo grafo sūnus.

Pauliaus Vaniuchino nuotraukos

„Laisvė reiškia tai, kad esame atsakingi už savo pasirinkimus, veiksmus, gyvenseną.“

Irvin D. Yalom

Plačiau apie renginį skaitykite: www.respublika.lt

A. Každailis – personalinės heraldikos pradininkas Lietuvoje!

Šiandien (2018-07-10) Utenos kultūros centre kartu su Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleriu Pauliumi Vaniuchinu dalyvavau dailininko, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos garbės nario, heroldo Arvydo Stanislovo Každailio kūrybos (lakštinės grafikos, heraldikos) parodos atidaryme.

Heroldas A. Každailis yra sukūręs ne tik Lietuvos herbą Vytis, apskričių herbus, bet ir miestų ir miestelių herbus, kurie yra patvirtinti Lietuvos heraldikos komisijos prie LR prezidentūros. Pastarųjų herbų priskaičiuojama virš 100.

A. Každailis pirmasis Lietuvoje, kuris ėmėsi kurti asmeninius, šeimos, giminių herbus. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija yra patvirtinusi 24-ius A. Každailio herbus.

Afiša2

Heraldikos parodos afiša

Rbimba heraldika

Įsiamžinau šalia Gliaudelių herbo, kurį A.Každailis yra sukūręs 2012 m.

„Žmogus yra būties langas, pro kurį matyti Dievas.“

Antanas Maceina

Tarptautinis heraldikos forumas

Pirmą kartą buvo surengtas tarptautinis heraldikos forumas, kuris vyko 2018-06-14 Prezidento rūmuose Vilniuje (S. Daukanto a. 3). Forumą organizavo Lietuvos heraldikos komisija. Į šį renginį buvo pakviesta Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija. Forume dalyvavau kartu su Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleriu Pauliumi Vaniuchinu.

Atidarymo žodį tarė Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkė Dr. Agnė Railaitė-Bardė. Taip pat forumo dalyvius, svečius ir lektorius sveikino Dr. Rūta Kačkutė – Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja, Švietimo, mokslo ir kultūros grupės vadovė. Dr. R. Kačkutė sakė: „Reikia mokėti skaityti herbus. Mokykimės, tai daryti  nuo mažų dienų. Per pagarbą ženklui išmoksime gerbti valstybę. Iš praeities mus pasiekę ženklai stiprina mūsų valstybę“.

2017 m. municipalinės heraldikos pagerbimo ceremonijoje buvo pagerbti 7 nauji herbai: Liubavo (Kalvarijos sav.), Saulėtekių (Kauno raj.), Guostagalio (Pakruojo raj.), Lauksargių (Tauragės raj.), Didžiosios Riešės (Vilniaus raj.), Gasčiūnų (Ukmergės), Žemaitkiemio (Ukmergės raj.). Miestelių atstovai į forumą atvyko su savo krašto naujomis vėliavomis. Pasirašė ir uždėjo antspaudą specialiame dokumente, kuris ateinančioms kartoms paliūdįs apie patvirtintus naujus herbus.

Diskusijoje apie Lietuvos heraldikos kūrimąsi kalbėjo heraldikos pionieriai Lietuvoje: prof. Juozas Galkus, kaligrafas prof. Albertas  Gurskas, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos garbės narys, heroldas, dailininkas, grafikas Arvydas Stanislovas Každailis ir numizmatas Vytautas Aleksiejūnas.

Forumas buvo suskirstytas į tris sesijas. Pranešimus skaitė Dr. Antti Matikkala (Suomija), Dr. Nicolas Vernot (Prancūzija), Dr. Luc Duerloo (Belgija), David Chkheidze (Gruzija),  Ilona Teplouhova (Latvija) ir lektoriai iš Lietuvos Dr. Agnė Railaitė-Bardė, Dr. Jolita Liškevičienė, Gabrielė Jasiūnienė, Justina Sipavičiūtė.

Buvo surengta ekskursija po Valstybės pažinimo centrą: www.pazinkvalstybe.lt

Keletą nuotraukų prisiminimui su tarptautinio heraldikos forumo dalyviais nusifotografavau Lietuvos Respublikos Prezidentūros kolonų salėje.

Remigijus Bimba dr. Antti Matikkala dr. Nicolas Vernot Paulius Vaniuchinas

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris Paulius Vaniuchinas, Prancūzijos heraldikos kūrėjas dr. Nicolas Vernot, Suomijos heraldikos organizacijos prezidentas dr. Antti Matikkala ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Remigijus Bimba

A Tyla R BIMBA

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio biuro vyriausiasis specialistas Vytautas Aleksiejūnas, profesorius habil. dr. Antanas Tyla, Remigijus Bimba ir Lietuvos istorijos instituto LDK istorijos skyriaus vedėja dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

Tarptautinis heraldikos forumas RBIMBA

Remigijus Bimba, profesorius Albertas Gurskas, Lietuvos heraldikos kūrėjas Arvydas Stanislovas Každailis, Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkė dr. Agnė Railaitė-Bardė, profesorius Juozas Galkus ir Paulius Vaniuchinas

herbai RBimba

Valstybės pažinimo centre yra galimybė kurti herbus

Rbimba Skiemonys

Valstybės pažinimo centre Lietuvos žemėlapyje suradau savo protėvių miestelį Skiemonis

Rbimba Alfred Znamierowski

Desertui – Lenkijos heroldo Alfred Znamierowski knyga “Herldyka i weksylologia” su išskirtiniu autoriaus autografu

Alfred Znamierowski autografas

Alfred Znamierowski autografas ir palinkėjimas

„Yra daugybė būdų, kaip sukurti pauzę nesiliaujančiame minčių sraute. Tam skirtos visos meditacijų rūšys.

Eckhart Tolle

Raudondavario pilyje LDK kilmingųjų palikuonių suvažiavimas

2018-04-15 LGHD atsovai dalyvavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos Seime ir Šv. Adalberto – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – riterių ordino visuotiniame narių suvažiavimene, kuris vyko Raudondvario pilies dvare.

RO

Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino ženklas

LDK_PONU TARYBA

LDK ponų tarybos ženklas

LDK_PONU TARYBOS SEIMAS

LDK ponų tarybos seimas

Šv. Adalberto - LDK - riterių ordino Konvento dalyviai

Šv. Adalberto – LDK – Riterių ordino Konvento suvažiavimo dalyviai

Šv. Adalberto - LDK - riterių ordino kapitūla

Naujai išrinkta Šv. Adalberto – LDK – Riterių ordino kapitula (iš kairės į dešinę): Antanas Sirtautas, pirmasis pavaduotojas, heroldas Danielius Vervečka, vyr. raštininkas Remigijus Bimba, Riterių ordino ir kapitulos vadovas Artūras Giedraitis, iždininkas, vyr. vėliavininkas Vaidas Morkevičius, kancleris prof. habl. dr. Arvydas Palevičius, Garbės vadovas, Maršalas Ričardas Kliučinskas, antrasis pavaduotojas Raimundas Charževskis ir vėliavininkas Zigmantas Katinas.

Raudondvario pilies oranžerijoje

Iškilmingi pietūs Raudondvario pilies oranžerijoje

Raudondvario pilis

Raudondvario pilies bokštas

LGHD kancleris Paulius Vaniuchinas pirmininkas Remigijus Bimba

Kartu su Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleriu Pauliumi Vaniuchinu

Pauliaus Vaniuchino nuotraukos.

Labdaringas naujametinis renginys

2018-01-07  Kaune įvyko jungtinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų labdaringas naujametinis renginys.

Vyko iškilmingas naujų narių priėmimas į LDK istorinį paveldą puoselėjančias organizacijas, kilmės liudijimų, simbolinių LDK piliečių pasų, insigninių ženklų įteikimas, nusipelnusių asmenų apdovanojimas įvairių organizacijų įsteigtais ordinais ir medaliais už svarų indėlį į istorinio, kultūrinio LDK paveldo išsaugojimą.

Ceremonijos metu grojo VšĮ Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubo „Tauro Ragai“ muzikantai (vadovas Vidmantas Lunius), dalyvavo LDK atminties rūmų šarvuotų riterių klubo “Antikos karys” riteriai.

Šventė tęsėsi restorane „Miesto sodas“.

Garsių žiūrovų aplodismentų sulaukė bajoro Kazio Strazdausko, smuikininkės Lijanos Žiedelytės, pianistės Loretos Haidari atlikta poetinė muzikinė programa „Pamiršto dvaro melodijos“. Dainų atlikėja bajorė Violeta Vasiliauskienė džiugino susirinkusius puikiais romansais, dainuojamaja poezija. Prasmingais žodžiais buvo pasveikinti jubiliatai, įteikti padėkos raštai.

Paramos loterijos organizatorė KABD ir LGHD tarybos narė Kristina Giedraitienė papasakojo apie šv. Pranciškaus (saleziečių) draugijos istoriją ir jų veiklą Lietuvoje. Renginio dalyviai aktyviai pirko loterijos bilietus, o visos surinktos lėšos skirtos seserų saleziečių globojamo Palemono vaikų dienos centro veiklai paremti. Laimingieji rėmėjai gavo vertingus prizus, kuriuos loterijai aukojo žinoma menininkė Giedrė Bulotaitė – Jurkūnienė, tekstilininkė Gertrūda Kliučinskienė, Giedraičių šeima, dailininkas Anatolijus Michailovas, knygų apie Lietuvos dvarus autorė Ingrida Semaškaitė.

Svečius linksmino ansamblis „Klėtis“, visos šventės metu vyravo gera nuotaika, geranoriškas, nuoširdus bendravimas prie vaišių stalų, dalyviai šoko ir dainavo.

Galite žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą Nr.1, Nr.2

Kauno pilis

Kauno pilis

Sv_Misios_Saulius_Bytautas

Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje Šv. Mišias aukojo gvardijonas, kunigas Saulius Paulius Bytautas

LDK organizaciju vadovai

Šventės dalyvių atstovai iš kairės į dešinę stovi: Kauno apskrities bajorų draugijos vadas Andrius Krivickas,  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų susivienijimo vadovas prof. dr. Tadas Sudnickas, Jotvingių Kryžiaus riterių ordino didysis magistras Artūras Rukas Daujotis,Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Remigijus Bimba, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos valdybos pirmininkas Juozas Antanaitis, LDK Atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka. Sėdi Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino vadovas Ričardas Algimantas Kliučinskas. Septynių organizacijų vadovai pasirašė Koalicinės bendradarbiavimo deklaracijos ir sutarties priedą dėl šio labdaringo renginio programos.

RBimba_riteris

Remigijus Bimba Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje su LDK atminties rūmų šarvuotų riterių klubo „Antikos karys“ riteriu

Pauliaus Vaniuchino nuotraukos

Metai ateidami daug laimės atneša, pasitraukdami – daug atima.

HoracijusNenominuotų herbų kūrimas

Heraldika – garbės ženklai. Tai sena krikščioniškosios Europos tradicija, gimusi ankstyvaisiais viduramžiais. Lietuviškos heraldikos pradmenys senojoje Lietuvoje, tačiau tikroji heraldika formuojasi po Lietuvos krikšto. Viduramžiais herbus turėjo:

- nobilituotieji, tai yra bajorai,

- turtingesni miestiečiai, pirkliai ir amatininkų cechai.

Herbus veikliems asmenims teikdavo valdovas už ištikimybę ar karinius nuopelnus. 1413 m. Horodlės privilegija – Lietuvių bajorų 47 šeimoms buvo suteikti lenkų herbai, su teise juos paveldėti.

Dabar šalia nobilituotųjų, herbus steigia asmenys, gerbiantys savo giminę ir jos tradicijas. Šis procesas, prasidėjęs XX amžiuje kaip demokratinės visuomenės raiška, tęsiasi ir šiandien.

Nobilituotųjų (bajorų) heraldika ir naujoji giminių heraldika yra panašios sudėties, tačiau turi skirtumų, kurių pagrindinis rango karūna. Ją naujuosiuose pakeičia heraldinis vainikėlis.

Herbų sudarymą reglamentuoja eilė heraldikos taisyklių ir rekomendacijų.

Heraldika yra kartu ir mokslas, ir menas, o tai reiškia, kad vengtina saviveikla. Herbo sudarytojui būtinas profesionalumas ir patirtis. Ne kiekvieną ženklą galime laikyti herbu.

Herbui privalomas skydas. Amžių bėgyje naudotos įvairios skydo formos. Šiandien Lietuvoje, kaip labiausiai priimtina, yra nusistovėjusi vėlyvosios gotikos skydo forma.

Skyduose naudojamos ribotos raiškos priemonės, tai du metalai:

- auksas (geltona) atstovauja Saulę, šviesą, išmintį, brandą;

- sidabras (balta) Mėnulį, tyrumą, sielos grynumą, vandenį.

Taip pat naudojamos keturios emalės (spalvos) – raudona, mėlyna, juoda ir žalia (eilės tvarka pagal taurumą):

Raudona – Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią;

Mėlyna – mergelę Mariją, dangaus erdvę, kilnumą;

Juoda – žemė, gyvenimo gausą, naktį;

Žalia – rojų, gamtą, ožiaragį, atgimimą ir atsinaujinimą.

Skydo dalijimai tiesiomis ar lankstytomis linijomis į skirtingų spalvų laukus vadinami heroldinėmis figūromis.

Simboliai, esantys skyde, vadinami mobiliosiomis figūromis. Lengvai įsimenami herbai, turintys vieną mobiliąją figūrą, laikytini tobuliausiais.

Žmonės šiuo metu labai domisi savo šaknimis, tyrinėja savo protėvių gyvenimą. Tai daro patys arba samdo profesionalius tyrinėtojus, kurie parengia giminės genealoginę schemą. Jei giminė kilminga, tai dažniausiai randamas ir šiai giminei priklausantis herbas. Nekilmingųjų giminių palikuonys norėdami turėti savo, šeimos ar giminės ženklą (herbą) kreipiasi į heraldikos specialistus, kurie sukuria naujus herbus.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos dokumentų patikros, genealogijos ir heraldikos komisija (toliau – Komisija) – iš septynių kompetentingų asmenų. Tarp kurių yra Arvydas Každailis (Lietuvos dailininkas, Lietuvos heraldikos komisijos narys – Lietuvos heraldikos institucija, esanti Lietuvos respublikos prezidento kanceliarijos dalis). Šios Komisijos konsultantas – Edmundas Rimša.

Komisija nagrinėja, tvirtina išduodama išvadą ir registruoja naujus herbus. Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija yra patvirtinusi ir įregistravusi 20 naujų asmens, šeimos, giminės ženklų (herbų).

Gliaudeliu_m

Herbas Gliaudelis

Nauji Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos patvirtinti herbai: www.genealogija.org

LRT reportažą apie naujų (nekilmingų šeimų) herbų steigimą žiūrėkite 2018-01-09 laidoje “Laba diena, Lietuva”.

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/

Laikas ir potvynis niekada nelaukia.

Valteris Skotas

Raudondvario pilis

2017-12-18 Raudondvario pilyje atstovaudamas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugiją ir atkurtą Lietuvos Didžiosios Kunigaištystės ponų tarybą kartu su šios organizacijos atstovais susitikau su Kauno rajono meru Valerijumi Makūnu. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo gairės. VšĮ „Raudondvario dvaras“ direktorė Snieguolė Navickienė pasakojo apie šios pilies istoriją, atstatymo, renovacijos darbus ir dabartinį kultūrinį gyvenimą. Raudondvario dvaro kompleksas yra vienas iš stipriausių kultūros, istorinio LDK paveldo traukos centrų Lietuvoje. Dvare lankėsi trijų Baltijos valstybių prezidentai, Europos valstybių parlamentų vadovai, įvairių šalių diplomatai.

LDK_ponu_taryba_Rbimba_meras_Valerijus_Makunas

Raudondvario pilyje (antajame aukšte): Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino kancleris, LDK Kauno taurininkas Artūras Giedraitis, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, LDK vyriausiasis etmonas Grafas Anton von Gravrock, LDK Kauno rotmistras Raimundas Charževskis, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Remigijus Bimba, Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino Maršalas, vadovas Ričardas Algimantas Kliučinskas

Steponas Batoras prie Pskovo

Jan Matejko. Steponas Batoras prie Pskovo, 1872.

Kopija 200×341, 2013

Kopijos autorius Virginijus Stančikas

Fragmentas

Tiskeviciaus kreslas

Unikalus Raudondvario pilies savininko Lietuvos didiko, Lelijos herbo grafo Benedikto Tiškevičiaus krėslas

Raudondvario pilis

Raudondvario pilis

Raudondvario pilis2

Įspūdingai apšviestas pilies dvaro kiemas ir pastatai

Raudondvario pilies internetinis puslapis: www.raudondvariodvaras.lt

„Kas tik važiuoja pro Kauną, nepamiršta užsukti į Raudondvarį, nes čia visiems svetingai atveriami vartai“

F. Novakovskis

VIII Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos rinkiminis-ataskaitinis suvažiavimas

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (toliau – Draugija) 10-ies metų jubiliejus ir VIII ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas vyko 2017-12-02 Vilniaus universitete. Šventinis jubiliejinis renginys prasidėjo Vilniaus universiteto Mažojoje Auloje Draugijos garbės nario Vytauto Saulevičiaus įžanginiu žodžiu ir poezija. Šventėje dainavo Vilniaus Naujamiesčio ansamblis „Vaivora“ (vadovė – Rita Jurgaitienė). Draugijos signatarams įteikti Garbės nario liudijimai, nusipelniusiems asmenims – ordinai ir medaliai. Išrinktas nauja LGHD vadovybė, kuri organizacijai vadovaus 5 metus.

Lietuvos istorikas, medievistas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas, Lietuvos mokslo akademijos narys prof. Rimvydas Petrauskas paskaitė trumpą pranešimą Draugijos 10-ties jubiliejinių metų paminėjimui. Taip pat suvažiavime dalyvavo: Lietuvos istorikė nagrinėjanti XIX amžių, Lietuvos tautinių mažumų, totorių ir bajorų istoriją, Draugijos garbės narė prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė; Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto direktorius Rimantas Miknys; teisininkas, Lietuvos ir Vilniaus miesto politinis veikėjas, teisės pedagogas, buvęs teisėjas, advokatas, Seimo narys, Draugijos garbės narys Stasys Šedbaras; 20 metų dirbęs Seimo Teisės departamento direktoriaus pareigose, dabar – advokatas Kęstutis Virketis; Lietuvos dailininkas, grafikas, knygų iliustratorius, heraldas, Draugijos garbės narys Arvydas Stanislavas Každailis; Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, Draugijos garbės narys, M. Romerio universiteto prof. dr. Adas Jakubauskas ir kt. garbingi asmenys.

Antroje suvažiavimo dalyje vyko Draugijos pirmininkės ir tarybos darbo ir Revizijos komisijos ataskaitos. Vėliau buvo organizuoti Draugijos pirmininko, tarybos ir komisijų rinkimai. Draugijos pirmininku išrinktas Remigijus Bimba. Šios organizacijos taryba iš 11 narių išrinkta tokios sudėties: Audronė Musteikienė, Juozas Antanaitis, Danielius Vervečka, Vytautas Saulevičius, Kristina Giedraitienė, Česlav Malevskis, Rolandas Zvicevičius, Adas Jakubauskas, Sigita Gasparavičienė, Paulius Vaniuchinas, Albert Volk. Taip pat buvo patvirtinta Draugijos Dokumentų patikros ir heraldikos bei Revizijos komisija.

Šventinis renginys baigėsi pasisėdėjimu už vaišių stalo, sveikinimais, pasisakymais.

RBimba_LGHD_pirmininkas

Pirmininkė Sigita Gasparavičienė Draugijos vėliavą perduoda naujajam pirmininkui Remigijui Bimbai, kairėje – pirmininkės pavaduotojas Danielius Vervečka

LGHD_NARIAI_SVECIAI

VIII Draugijos suvažiavimo tarybos nariai, dalyviai, svečiai, garbės nariai Vilniaus Universiteto Mažojoje Auloje

Gedimino Oželinsko ir Remigijaus Bimbo nuotraukos

Draugijos Pirmasis dokumentas

2009 m. Draugijos nario pažymėjimas, tai pirmasis dokumentas, kurį gavau įstojąs į Draugiją

Iš Draugijos istorijos. 2006 m. buvo įsteigta Genealogų draugija, įregistruota 2007-01-07. Tų pačių metų vasario 24 d. įvyko pirmasis šios Draugijos suvažaiavimas. 2009-07-27 Genealogų draugija perregistruota į Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugiją. Ankstesni Draugijos pirmininkai: Česlav Malevskis (2007-02-24-2015-03-17), Vilius Botyrius (2015-03-17-2015-11-28), Sigita Gasparavičienė (2015-11-28-2017-12-02).

Vienas iš 2018 m. projektų – Lietuvos vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarų genealogijų tyrinėjimas. Tam yra parengta speciali internetinė paskyra: http://signatarai.genealogija.lt/. Taip pat planuojamas ir specialus Draugijos žurnalas šioms signatarų genealogijoms paviešinti.

Draugijos puslapis: www.genealogija.org

Virtualus Draugijos archyvas: www.genealogija.lt

Tiesa yra ta, kad tie, kam lemta tapti didžiaisiais, prilygsta patiems mažiausiems ir tarnauja visiems.

John C. Maxwell

Gruzijos profesorius tyrinėja Lietuvos istoriją

Šią savaitę Lietuvą aplankė Gruzijos istorijos mokslo daktaras, Latvijos mokslo akademijos garbės daktaras, Istorijos ir etnologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Tbilisio universiteto prof. Nikolajus Javakhiszvilis. Mokslininkas yra parengęs 16 knygų. Naujausias jo darbas – knyga „ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ГРУЗИНО-БАЛТИЙСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ“. Tai pirmas profesoriaus bandymas tyrinėti Gruzijos ir Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) istorijos sąsajas nuo viduramžių iki šių dienų.

Vakar (2017-06-19) Vilniuje dalyvavau susitikime su profesoriumi iš Gruzijos N. Javakhiszviliu, taip pat dalyvavo Lietuvos istorijos mokslininkai: Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorius, Lietuvos mokslo akademijos narys Rimvydas Petrauskas, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, vyriausioji mokslo darbuotoja Tamara Bairašauskaitė, Lietuvos istorijos instituto direktorius, humanitarinių mokslų daktaras Rimantas Miknys.

Svečią iš Gruzijos apdovanojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Atminties Rūmai Komandoro ordinu „Už veiklą ir indėlį į LDK istorinį kultūros paveldo puoselėjimą“.

Knyga_Lietuva_Gruzija

Prof. Nikolajaus Javakhiszvilio naujausios knygos

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ГРУЗИНО-БАЛТИЙСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙviršelis

Istorikai_LDK_RemigijusBimba

Iškilmingą žodį taria LDK Atminties Rūmų direktorius Danielius Vervečka

Istorikai_LDK_Rbimba

Susitikimo metu Vilniuje: LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka, Dr. Tamara Bairašauskaitė, prof. Nikolajus Javakhiszvilis, prof. Rimvydas Petrauskas, Dr. Rimantas Miknys, LDK Kilmingųjų susivienijimo vadovas Tadas Sudnickas ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos tarybos sekretorius Remigijus Bimba

Rimanto Miknio nuotrauka

Knygą galima skaityti pdf formatu: http://www.lza.lv/images/stori es/nodalas/BOOK_Niko_Javakhish vili.pdf

„Kur susikerta bičiuliški keliai, ten visas pasaulis kokią valandą atrodo kaip tėviškė”

Hermanas Hesė

You are currently browsing the archives for the Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija category.