blog logo

Kategorijos ‘Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija’ archyvas

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijai – 10 metų

2017 m. gegužės 13 d. Vilniaus Universitete įvyko iškilmingas renginys, dalyvaujant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kilmingųjų (toliau – LDK) Susivienijimui, LDK Kilmingųjų Palikuonių Bendrijai, LDK – Šv. Adalberto – Riterių ordinui ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijai. Pastarosios buvo paminėtos jubiliejinės 10-osios veiklos metinės. Šioms sukaktuvėms buvo išleistas žurnalas „Genealogija ir heraldika“ Nr. 1. Apimtis – 120 pusl., tiražas – 300 vnt.

RBimba_LDK_LGHD_2017

Įnešamos vėliavos į Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčią. Remigijus Bimba laiko Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos, šalia – Vaidas Morkevičius su Šv. Aalberto – LDK – Riterių Ordino vėliava

Zigmanto Katino nuotrauka

Rbimba_LDK_Riteriai

Iškilminga eisena Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje

Rbimba_SGasparaviciene

Su LGHD pirmininke Sigita Gasparavičiene vartome ką tik šviesą išvydusį žurnalą “Genealogija ir heraldika”

Pauliaus Vaniuchino nuotraukos

Iškilmingas renginys prasidėjo muzikos ansamblio “Trio de Vilna” (vad. Z. Levickis) koncertu, iškilmingai buvo įneštos vėliavos lydimos riterių, aukotos mišios už protėvius, grojo Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų orkestras (vad. A. Lunius).

Įteikti Kilmės liudijimai LDK KS, LDK KPB nariams bei LDK piliečių simboliniai pasai ir insignijos.

LDK_pasas LDK_INSIGNIJA

LDK piliečio simbolinis pasas ir insigninis (regalinis) ženklas

Vyko Šv. Adalberto – LDK – Riterių ordino ceremonialas, naujų riterių titulavimas, naujai sukurtų patvirtintų herbų kilmės liudijimų įteikimas (Brazaičių ir Norvaišų herbai). Taip pat buvo apdovanoti asmenys medaliu ,,Už indėlį į LDK kultūros paveldo puoselėjimą”, Komandoro ordinais „Už veiklą ir indėlį į LDK istorinį kultūros paveldo puoselėjimą“ ir Lietuvos globėjo Šv. Jurgio IV laipsnio ordinais.

Vilniaus Universiteto kieme pasirodė LDK Šarvuotų riterių būrio kariai. Vėliau renginys persikėlė į Universiteto kavinę. Šventiniame renginyje grojo gyva muzika (ansamblis “Du Vytai”), buvo tradicinė, simbolinė taurė ir vaišės.

Žurnale “Genealogija ir Heraldika” yra išspausdintas 5 lapų apimties straipsnis apie Gliaudelių giminę (”Gliaudeliai – ties devintąja karta”).

LGHD_zurnalas_Genealogija_ir_heraldika

LGHD žurnalo “Genealogijos ir heraldikos” pirmasis ir paskutinysis puslapiai

‘”Retai mąstome apie tai, ką turime, bet visada – apie tai, ko stokojame” Artūras Šopenhaueris

Lietuvių genetika ir genetinė genealogija

2017-02-25 Vilniaus universitete Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija ir LDK atminties rūmai pakvietė visuomenės veikėją, Lietuvos nepriklausomybės Kovo 11 akto signatarą, diplomatą  Vidmantą Povilionį skaityti paskaitą apie “Lietuvių genetiką ir genetinę genealogiją.” Daugiau nei dvi valandas trukusioje paskaitoje, V. Povilionis klausytojus supažindino su mūsų protėvių iš Afrikos paplitimu, DNR tyrimų galimybėmis ir naujausiomis genetikos mokslo žiniomis susijusiomis su genealoginiais tyrimais.

V. Povilionis buvo apdovanotas LDK Atminties rūmų įsteigtu apdovanojimu “Už indėlį puoselėjant LDK istorinį kultūros paveldą” ir LDK istorinės atminties ženkleliu.

Vidmantas_Povilionis_rbimba

Kartu su DNR genealoginių tyrimų specialistu Vidmantu Povilioniu

Arūnas Cijūnaitis nuotrauka

Lietuviai dažniausiai turi šias grupes:

1. Haplogrupė R1a (Y DNR)

Haplogroup_R1a

Halogrupės R1a paplitimas

R1a1a klasifikacija

R1a (Y-DNR) yra specifinė vyro Y chromosomos specifinė nukleotidų seka ir Y-chromosomos haplogrupė, apibrėžiama ir identifikuojama genetine žyma – mutacija M17. Ją įgijo kadaise gyvenęs vyras, o paveldėjo visi jo palikuonys, priskiriami haplogrupei R1a, kuri yra pagrindinė Lietuvos vyrų genomo grupė, apimanti apie 44,9 % populiacijos.[1]

R1a yra aptinkama aukštu dažniu nuo Čekų respublikos iki Altajaus kalnų Sibire. Manoma, kad pirmas individas, patyręs šią mutaciją ir gyvenęs prieš 15 000 metų pradedant trauktis ledynui dabartinės Ukrainos teritorijoje, iš kur vėliau išplito jo palikuonys, pasiekę ir Lietuvą su pirmaisiais poledynmečio medžiotojais bei žvejais. Jie kartu su R1b haplogrupės atstovais buvo pirmaisiais Pabaltijo gyventojais.

2. Haplogrupė N1c1

n1c1

Haplogrupės  N1c1 paplitimas

3. Halogrupė I (Y DNR)

Haplogroup_I

Halogrupės I paplitimas

Lithuania_propria

Norintys paskaityti daugiau apie DNR genealoginius tyrimus spauskite šią nuorodą: www.familytreedna.com

„Genetika nerodo kilmingumo, o nustato jūsų šaknis…“

Vidmantas Povilionis

Dekretas

Šv. Adalberto – LDK – Riterių Ordinas 2017 m. sausio 14 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje pakvietė prisiminti prasmingas nutolstančių metų akimirkas, pasidalinti viltimis, lūkesčiais, svajonėmis. Šventiniame renginyje dalyvavo Riterių Ordino bičiuliai, Lietuvos Valstybės istorinį atminimą puoselėjančių organizacijų VšĮ LDK Atminties Rūmų, LDK Kilmingųjų Susivienijimo, LDK Kilmingųjų Palikuonių Bendrijos, Lietuvos Totorių Bendruomenių Sąjungos, Lietuvos Genealogijos ir Heraldikos Draugijos, LDK Ponų Tarybos ir kiti nariai.

Šventės metu, Šv. Adalberto – LDK – Riterių Ordinas inauguravo naujus narius į Riterius, buvo įteikti medaliai ir Komandoro ordinai „Už veiklą ir indėlį į LDK istorinį kultūros paveldo puoselėjimą“.

LDK_DEKRETAS_TAURININKAS_RBIMBA

Juozo Antanaičio nuotrauka

Dekretas – Ukmergės Taurininko, LDK vyriausiojo raštininko pareigos ir titulas

„… pralaimėjimas nėra galutinis smūgis, bet tiktai suklupimas kelyje į galutinį laimėjimą.“

Orison Swett Marden

Husariško kardo pristatymas

2016 m. rugsėjo 24 d. Vilniuje įvyko lenktojo „husariškojo“ kardo kilmės, evoliucijos bei jo panaudojimo technikos rekonstrukcijos pristatymas. Paskaitos lektorius: Janusz Sieniawski („Szkoła krzyżowa”, Varšuva) kartu su sūnumis Bartosz ir Krzysztof ne tik papasakojo kardo atsiradimo ir šio ginklo evoliuciją, bet ir šios karo dvikovos meno rekonstrukcijos ypatumus. Beveik tris valandas trūkęs renginys neprailgo. Buvo gyvai pademonstruota Husariško kardo technika.  Norintys daugiau sužinoti ar sudalyvauti tikrose karo meno dvikovos pratybose rekomenduoju užsukti į Sieniawski internetinę svetainę: www.sieniawski-fencing.com arba pateikiu paskyrą socialiniame tinklapyje: www.facebook.com/sztukakrzyzowa.

LDK laikotarpiu pats populiariausias lenktas kardas buvo karabėlė. Buvo organizuojami įvairūs pasirodymai ir turnyrai. Kas met šio dvikovos meno meistriškumas vis didėjo. Fektuotis mokėjo net kunigai.  Dvaruose nuo 6 metų amžiaus vaikai taip pat buvo mokomi šio dvikovos meno – pratimų su lazdomis. Tai buvo ne tik sportas, bet ir skiepijama iš mažens ginti savo tėvynę, būti savo krašto patriotu.

RBIMBA_Sieniawski

LDK Kilmingųjų Susivienijimo kansleris Tadeuš Navsutis Janusz Sieniawski, broliai Bartosz ir Krzysztof Sieniawski ir LDK KS vadovas prof. Tadas Sudnickas

Kliucinskas_Vervecka

Svečiai iš Lenkijos buvo apdovanoti LDK reagaliniu ženklu. Dešinėje stovi Šv. Adalberto – LDK – Riterių ordino Maršalas Ričardas Algimantas Kliučinskas ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas, LDK Riterijos Kaštelionas-Heraldas Danielius Vervečka

“Tikrasis iškalbingumas yra pasakyti visa, ko reikia, ir nė žodžio daugiau.”

Fransua de Larošfuko


Riterio diena – „Memento posteri”

2016-06-05 Kauno Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje vyko Lietuvos Didžiosios Kunigaištystės (toliau – LDK) istorinės atminties organizacijų iškilmingas šventinis renginys – suvažiavimas.

LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos (toliau – KPB) ir Kilmingųjų susivienijimo (toliau – KS) nariams buvo įteikti kilmės dokumentai, LDK piliečio simbolinis pasas ir regalinis ženklas.

Patvirtintas naujas nenominuotas herbas – Masteika.

Čekijos Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos nacionalinės riterių komandos renginio RITERIŲ DIENA metu buvo inauguruoti riteriai. Iš Lenkijos atgabenta ir pašventinta Šv. Vaitiekaus (Adalberto) skulptūra. Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje bus atkurtas Švč. Trejybės ir  šv. Adalberto altorius, kuriame bus įmontuota pašventinta skulptūra.

Truputis istorijos. Ordino įsteigėjas – Šv. Adalbertas, gyvenęs apie 956–997 m., pirmasis krikščionių misionierius Prūsijoje, Prahos vyskupas. 997 m. balandžio 23 dieną prūsų nužudytas, po dviejų metų šv. Adalbertas buvo kanonizuotas. Pasak ordino Didžiojo Komtūro Ričardo Algimanto Kliučinsko, sekant šiuo šventojo pavyzdžiu, ordino veikla orientuojama į krikščioniškųjų vertybių saugojimą ir puoselėjimą. Ordinas turi senas ištakas, siekiančias XI amžių. Netrukus po vyskupo Vaitiekaus nužudymo susikūrė Šv.Vaitiekaus sekėjų brolija, besirūpinanti tęsti misijinę vyskupo veiklą buvusiuose pagoniškuose kraštuose, tarp jų – ir Lietuvoje. Misijinė Šv.Vaitiekaus ordino veikla nutraukta dėl kryžiuočių išpuolių. 1870 m. Slovakijoje oficialiai įkurtas Šv.Vaitiekaus ordinas. To meto Ordino nariai buvo dvasininkai. Jie ypatingą dėmesį skyrė moraliniam jaunimo auklėjimui, dvasiniam jo tobulėjimui. Leido knygas, laikraščius, žadino pilietinius tautiečių jausmus. Sovietiniais metais Ordino veikla nutrūko. 1995 m. Čekijoje atnaujinta Ordino veikla. Tai jau posovietinis Ordinas, orientuotas į kultūrinę ir istorinę veiklą, bet neaplenkiami ir religiniai klausimai.

Čekijos Šv. Vaitiekaus riterių ordinas Lietuvoje įkurtas 1998 m. Tais pačiais metais raštiškai patvirtino ir jo veiklą palaimino kardinolas Vincentas Sladkevičius. Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordinas pagal valdymo struktūrą yra religinis ordinas, o pagal savo veiklą – daugiau pasaulietinis, valdomas Kapitulos išrinkto Didžiojo Ordino Magistro. Ordino narių – riterių veikla yra numatyta Ordino statute, tačiau nėra griežtai reglamentuota. Kiekvienas Ordino riteris gali pasirinkti jam labiau artimą veiklos sritį ir ją vykdyti. Tai kultūrinė, istorinė, švietėjiška veikla, siekiant garsinti savo tautos istoriją, padėti saugoti jos kultūrinius paminklus, diegti visuomenėje tautines ir patriotines tradicijas. Tokio švietėjiško darbo formų gali būti pačių įvairiausių.

Pagrindinė Šv. Vaitiekaus riterių ordino šventė yra balandžio 23 d., vyskupo Vaitiekaus nužudymo diena. Šiuo metu Čekijos Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos nacionalinę riterių komandą sudaro 73 riteriai ir damos. Riterio sąvoka apima: drąsą, ištikimybę, atsakomybę, garbingumą, kilnumą, didžiadvasiškumą, nuoširdumą, pagarbą, šventumą, tvirtumą savo nuostatoms, idealų turėjimą ir jų paisymą. Ordino devizas – „Atmink ateinančius“.

Inauguracija_Riteris_Rbimba

LDK Atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka sveikina tapus Čekijos Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos nacionalinės riterių komandos nariu ir įteikia Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino dekretą

RBimba_riteriu_ordino_dekretas

Dekretas Nr.lnrk – 63, kuriame pažymima tapus Šv. Vaitiekaus (Adalberto) ordino Garbės Riteriu ir įteiktas riterio kryžius

DSC02424

Iškilmingojo šventinio renginio metu buvo įteikti LDK KPB ir LDK KS kilmės dokumentai. Nuotraukoje iš kairės į dešinę:  LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka, Kauno miesto ceremonimeistras Kęstutis Kazys Ignatavičius, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris Vytautas Antanas Saulevičius, LDK Kilmingųjų susivienijimo vadovas Tadas Sudnickas, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos valdybos vadovas Juozas Antanaitis, Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios kapelionas Saulius Paulius Bytautas, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovo pavaduotojas Remigijus Bimba

DSC02475

Šventinė eisena Laisvės alėja link Vytauto Didžiojo paminklo

Riterio_diena

Riteriai, damos ir svečiai…

RBimba_vytautas didysis

Mano rankose Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vėliava

RBimba_JAntanaitis

Kartu su LDK Kilmingųjų bendrijos pirmininko pavaduotoju Juozu Antanaičiu

LDK_piliecio_simbolinis_pasas

LDK piliečio simbolinis pasas

“Turėjo vieną mintį ir vieną siekimą, nesvajojo apie nieką, nieko nesiekė, išskyrus Kristų.”

Brunas

Nuotraukos J. Antanaitis, V. Veberis

You are currently browsing the archives for the Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija category.