Heraldika

 

„Praeitis ir dabartis – mūsų priemonės, tik ateitis – mūsų tikslas.“ B. Paskalis

 

Bimba 

h. Bimba

 

Heraldika ir herbas

Dar viena laisvalaikio domėjimosi sritis yra heraldika. Heraldika (vok. Heraldik, lot. heraldus – Heroldas) – herbų kūrimas ir su jais susijusių teisinių santykių aiškinimas. Heraldika – ne tik mokslas, bet ir menas. Heraldika yra susijusi su archeologija, genealogija, numizmatika, veksilologija, sfragistika.

Herbas (lenk. Herb, vok. Erbe – palikimas) – valstybės, miesto, teritorinio vieneto, organizacijos, luomo, giminės, asmens skiriamasis ženklas. Dažniausiai naudojamas antspauduose, vėliavose, monetose, knygose ir kt. Heraldikos kūrėjai ir žinovai – heroldai. Herbo aprašymas vadinamas blazonavimu.

 

Idėja įkurti giminės herbą

Surinkus ir ištyrus didžiąją dalį Bimbų giminės tiesioginių protėvių šakų ir jų palikuonių, nutarėme įsteigti Bimbų giminės herbą. Šią idėją palaikė ir tolimesni Bimbų giminės šakų atstovai. Kuriant giminės herbą buvo analizuojamos visos giminės vyrų Bimbų profesijos, pomėgiai, ydos, charakterio bruožai ir kt. Šios giminės atstovai buvo ne tik ūkininkai, bet ir miškininkai, nes gyveno Labanoro girioje (dabar – Molėtų raj.). Net sovietmečiu didžioji dalis šios giminės atstovų nedirbo kolūkyje. Gyvendami Labanoro girioje Bimbų giminės vyrai buvo sielininkai, eiguliai, medkirčiai, medžiotojai, žvejai. Miškas buvo jų pragyvenimo šaltinis.

 

Herbo Bimba aprašymas

Raudoname skydo lauke – trys sidabriniai medžių kamienų stulpai. Tarp dviejų kamienų, išorinio ir vidurinio, du sukryžiuoti auksiniai kirviai. Herbo papuošale medžiotojų globėjo šv. Huberto simbolis: raudona elnio galva ir tarp jos sidabrinių ragų išaugantis auksinis kryžius.

Auksas atstovauja: Saulę, šviesą, išmintį, turtą ir brandą, sidabras: Mėnulį, vandenį, tyrumą, ištikimybę, perlą ir švarą. Raudona spalva: Kristų, ugnį, kraują, aistrą, meilę, narsą ir galią.

Herbo simboliai žymi Bimbų giminės tėvų ir protėvių ryšius ir darbus susijusius su mišku. Pavardės skambesys rodo medžio sveikatos nustatymą pagal kamieno skambesį jį daužant. Ši aplinkybė leidžia patį herbą laikyti kalbančiu herbu.

Herbo autorius – Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos garbės narys, heroldas, dailininkas Arvydas Stanislovas Každailis.

 

Herbas Bimba registruotas Lietuvoje, Rusijoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Didžiojoje Britanijoje:

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija, registracijos data – 2018-12-15, Nr. 28, www.genealogija.lt

Nova Heroldia (Lenkija), registracijos data – 2019-02-20, Nr. 160219, www.novaheraldia.net

Союз Возрождения Родословных Традиций (Rusija), registracijos data – 2018-11-04, Nr. 238, www.svrt.ru

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze (Čekija), registracijos data – 2018-12-17, Nr. 327, www.genealogie.cz

The Armorial Register - International Register of Arms (Didžioji Britanija), registracijos data – 2019-05-01, Nr. 0491 (Vol.3), www.armorial-register.com