170 metų jubiliejus

2016-08-21
Prieš 170 m. Klikūnų km., Anykščių raj. gimė mano proprosenelis Baltramiejus Gliaudelis. Pateiksiu B. Gliaudelio trumpą dosje: gimė - 1846.08.20, Klykūnų kaimas, Anykščių rajonas mirė - 1919.04.02, palaidotas Skiemonių Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčios šventoriuje, Anykščių rajonas Tėvai: Martynas Gliaudelis ir Marijona Pipiraitė-Gliaudelienė Krikšto tėvai: Vincentas Sviadzkis ir Ieva Didžiuvienė Sutuoktinė: Barbora Jucytė-Gliaudelienė Vaikai: Uršulė, Julijona, Juozapota, Emilija, Jonas, Kamilis, Marijona --------------------- „Anais laikais, kaip ir dabar, visi mėgo pabendrauti su ponais. Todėl į kūmus kviesdavosi tiek turtingesnius ūkininkus, tiek bajorus. Ne visi ponai buvo „pridurkai“, kaip dažnas įsivaizduoja. Kai kurie rūpinosi savo valstiečiais ir jų vaikais, nes tai buvo dvaro gerovės pamatas. Todėl pasitaiko tokių ponų, kurie yra pakrikštiję (pabuvę krikštatėviais) šimtams valstiečių vaikų. Kilmingieji buvo bajorai. Jie turėjo teisę į žemės nuosavybę. Vieni jų nusigyvendavo ir eidavo ubagaudami, kiti buvo didžponiai ir su smulkia šlėkta nesisveikindavo. Net ir turtingas laisvasis (ne baudžiauninkas) valstietis, teisės į žemės nuosavybę neturėjo, bet turėjo teisę perduoti naudojamos (nuomojamos) žemės valdymą savo paveldėtojui. Dažną nuskurdėlį bajorą nukaršindavo savo ūkyje valstiečiai. Vien dėl to verta būdavo pabūti ūkininko vaiko krikštatėviu.“ – taip paaiškino metrikų vertimą atlikęs Kovo 11-osios Akto signataras Vidmantas Pavilionis. Žinoma, kad B. Gliaudelis bernavo (dirbo) Terpežerių kaime Anykščių rajone pas ūkininką Matą Jucių (1861.09.24–1950.02.18). Jūciai valdė virš 20 ha žemės. Baltramiejus ten ir susipažino su busimąja savo nuotaka Mato Jucio seserimi Barbora (1851.07.03–1919.04.27). Baltamiejus ją pamilo ir vedė 1879 m. vasario 11 d. Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčioje. Baltramiejus ir Barbora Gliaudeliai gyveno Juškonėlių kaime, Anykščių rajone. Gliaudeliai turėjo 3 decintinas žemės (apie 3 ha), susilaukė septynių vaikų: Uršulės (1880.01.26–1948.07.?), Julijonos (1882.07.03–?), Juozapotos (1884.11.20–?), Emilijos (~1886–~1933 m.), Jono (1887.06.24–1953.05.30), Kamilio (1889.07.13–1974.10.28), Marijonos (1893.01.10–~1956 m.). Juškonėliuose 1919 m. balandžio 2 d. mirė Baltramiejus. Nepraėjus nė menesiui po vyro Baltramiejaus mirties anapilin (balandžio 27 d.) buvo palydėta ir jo žmona Barbora Jucytė-Gliaudelienė. „Įdomu tai, kad kunigas mirties metrikoje užrašė ne Baltramiejaus vardą, o jo tėvavardį Martyną. Martynas (Baltramiejus) buvo palaidotas be kunigo. Kadangi Barbora mirė nuo šiltinės, galima įtarti, kad ir Baltramiejaus atžvilgiu buvo įtarta šiltinė, bet užrašė džiovą. Užkrečiamų ligų epidemijų metu kunigai vengdavo važinėti po kaimus. Ypač į laidotuves. Kaimynai palaidoję, apie mirusįjį pranešdavo atėję į sekmadienines mišias ir taip įrašydavo į metrikų knygas“ – savo kaip genealogo patirtimi dalinasi V. Pavilionis. Juškonėliuose yra išlikusi ir Gliaudelių sodyba: namas (su akmeniniu rūsiu), tvartas, klojimas. 1995 m. Gliaudelių sodyba – parduota. Šiuo metu joje gyvena svetimi žmonės.

Gliaudeliu_sodyba

2005 m. Baltramiejaus ir Barboros Jucytės Gliaudelių namas Juškonėlių kaime

Atgal