Atkurta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų taryba

2017-11-27
2017-11-25 Vilniaus universitete įvyko steigimas (atkūrimas) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ponų tarybos (toliau – LDK PT) .  Steigiamajame suvažiavime dalyvavo virš 40 kilmingųjų palikuonių. Buvo patvirtinti organizacijos įstatai, išrinkta valdyba iš 21 nario, patvirtinta Revizijos komisija. Andrius Krivickas buvo įgaliotas atstovauti organizaciją iki pirmojo LDK PT seimo. LDK PT steigiama (atkuriama) vadovaujantis Koalicinėje bendradarbiavimo deklaracijoje įtvirtinta nuostata efektyviai įgyvendinti išsikeltus tikslus, turinčius tvirtą istorinį pagrindą, besiremiančius pamatinėmis vertybėmis ir kertiniais idealais. Siekiant puoselėti istorinį kultūros paveldą, dvasines vertybes, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) valstybingumo atminimą, gerbti kilmingųjų protėvių palikimą, ugdyti tautos patriotiškumą, kelti Lietuvos valstybės prestižą, jungiamasi į reikšmingą visuomeninį judėjimą. Vizija – LDK PT tai – aukščiausia, konsoliduojanti, patarianti, konsultuojanti ir koordinuojanti kilmingųjų visuomeninė organizacija, veikianti visoje buvusios LDK teritorijoje, bendradarbiaujant istorinio kultūros paveldo srityje. Kelios akimirkos iš renginio.

LDK_PT_REGISTRACIJA

LDK PT steigimo - atkūrimo dalyvių narių - signatarų registracija

R_Kliucinskas_apdovanojimas

Šv. Adalberto - LDK - Riterių Ordino maršalui Ričardui Algimantui Kliučinskui buvo įteiktas Lietuvos globėjo Šv. Jurgio apdovanojimas ,,UŽ YPATINGĄ INDĖLĮ LIETUVAI IR ISTORINIAM KULTŪROS PAVELDUI''

Riterio įšventinimo ceremonija

Šv. Adalbeto - LDK - Riterių Ordino naujo nario Marijusz Korzenewski įšventinimo ceremonija

LDK PT

Zigmanto Katino nuotraukos

„Tautos šlovei, tėvynės laimei, piliečių laisvei“

Vyskupas Mykolas Pranciškus Karpavičius-Karpis

Atgal