Beieškant Gliaudelių šaknų...

2010-11-08
Savaitgalį beieškant Gliaudelių šaknų teko aplankyti Anykščių rajone esantį Burbiškio dvarą. Ekskursija po šį dvarą neprailgo su Burbiškio parapijos tyrinėtoja, dviejų knygų autore („Burbiškis“ ir „Kolektyvizacija Anykščių apskrityje 1948-1950 m.“), edukacinės programos „Saulės blynas“ iniciatore Irena Adomonienė. Jos dėka sužinojau ne tik daugiau apie Burbiškio dvarą, bet ir kitus Gliaudelius, kurie gyveno šios parapijos kaimuose: Klikūnuose ir Mačionyse.

pastatas2

Su kraštotyrininke Irena Adomoniene šalia  Burbiškio dvaro centrinių rūmų

pastatas

Ofisina

O štai taip atrodo rūmai viduje...

sale

sale2

Buvę dvaro rūmai, po to - parapijos bažnyčia, vėliau - mokykla, o dabar....

balkonai

Vaizdas iš antro aukšto

krosnis

Yra išlikusių krosnių

laiptu tureklai

Išlikę laiptai bei turėklai

zidinys

zidinys2Išlikę du židiniai

paradines durys

Vaizdas pro centrinių rūmų paradines duris

Ilgą laiką galvojau, kad Juškonėlių kaime (Anykščių rajonas) gyveno tik vieni Gliaudeliai – Baltramiejaus Gliaudelio palikuonys. Daugiau kaip penkiolika metų tyrinėdamas savo šaknis atrodo žinojau viską, bet pasirodo... 2008 m. liepos 24 d. Lietuvos valstybinis istorijos archyvas (LVIA) atliko Gliaudelių giminės tyrimą apie mano protėvius – Baltramiejų Gliaudelį (gimusį apie 1785 m., mirties data nėra žinoma) ir Marijoną Ramoškaitę Gliaudelienę (gimusi apie 1790 m., mirties data nėra žinoma). LVIA pateikė ne tik genealogines lenteles, bet ir santuokos, krikšto, mirties metrikų kopijas. Šios kopijos parašytos rusų, lenkų kalbomis. Neesu profesionalas, kad galėčiau tiksliai išversti metrikų kopijas į lietuvių kalbą, todėl kreipiausi pagalbos į šios srities specialistus. Mielai sutiko savo patirtimi pasidalinti Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, savo genealoginių šaknų tyrinėtojas Vidmantas Povilionis, kuris ne tik išvertė, bet ir konsultavo apie to laikmečio Lietuvos valstiečių buitį bei gyvenimą. Tik išvertus metrikų kopijas paaiškėjo, kad Gliaudeliai kilę ne iš Juškonėlių kaimo, kaip mes manėme, o iš Klikūnų kaimo. Mano prosenelis Baltramiejus Gliaudelis gimė Klikūnuose. Krikšto metriko vertimas:
Gliaudelių
Eilės nr. 585
Gimimo diena 20
Krikšto diena 24
Tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt šeštųjų metų rugpjūčio dvidešimtąją dieną Anykščių Romos katalikų parapijinėje bažnyčioje, vikaras N. J. Šimkevičius Šv. Aliejais pakrikštijo vaiką Baltramiejaus vardu.
Valstiečių Martyno ir Marijonos Pipiraitės Gliaudelių, teisėtų sutuoktinių sūnų, gimusį šio rugpjūčio dvidešimtąją dieną šios parapijos Klykūnų kaime.
Krikštatėviais buvo kilmingieji Vincentas Sviadzkis su Ieva Didžiuviene, Stanislovo žmona.
Gliaudelių
Eilės nr. 585
Gimimo diena 20
Krikšto diena 24
Tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt šeštųjų metų rugpjūčio dvidešimtąją dieną Anykščių Romos katalikų parapijinėje bažnyčioje, vikaras N. J. Šimkevičius Šv. Aliejais pakrikštijo vaiką Baltramiejaus vardu.
Valstiečių Martyno ir Marijonos Pipiraitės Gliaudelių, teisėtų sutuoktinių sūnų, gimusį šio rugpjūčio dvidešimtąją dieną šios parapijos Klykūnų kaime.
Krikštatėviais buvo kilmingieji Vincentas Sviadzkis su Ieva Didžiuviene, Stanislovo žmona.
Jo tėvai (mano proproseneliai) Martynas Gliaudelis ir Marijona Pipiraitė gyveno Klikūnuose. Santuokos metrikų vertimas:
Eilės nr. 680
Glaudela
Jungtuvių diena 31
Tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt trečiųjų metų spalio trisdešimt pirmąją dieną Anykščių Romos katalikų parapijinėje bažnyčioje, Anykščių vikaras kun. Pranciškus Volskis, po trejų: 17, 24 ir 31 spalio paskelbtų užsakų, į pamaldas susirinkusiems žmonėms dalyvaujant,
Valstiečių Martyno Gliaudelio, 25 metų jaunikaičio su Marijona Pipiraite, 25 metų, abiejų iš Anykščių parapijos Klykūnų kaimo, [...]
Valstiečių Baltramiejaus ir Marijonos Ramoškonytės Gliaudelių, teisėtų sutuoktinių sūnų su valstiečių Motiejaus ir Barboros Bulotaitės Pipirų, teisėtų sutuoktinių dukterimi, [...] dalyvaujant patikimiems liudytojams Simonui Pipirui, Kazimierui Šimkūnui, Antanui Gliaudeliui [...].
Esu dėkingas V. Povilioniui ir I. Adomonienei už suteiktą pagalbą ir informaciją tyrinėjant Gliaudelių šaknis.
Kiekvienas darbas man bus sąžinės, o ne garbės reikalas.
Lucius Annaeus Seneca
Atgal