Dionizo Poškaus nameliai

2012-06-03
Šiandien grįždamas iš Palangos aplankiau patį seniausią Lietuvos senienų muziejų, kuris įsikūręs netoliese magistralės Kaunas-Klaipėda (Bijotai, Šilalės rajonas). Muziejų tūkstantmečio ąžuolo, vadinto Baubliu, kamiene 1812 m. įrengė rašytojas, istorikas Dionizas Poška (1765–1830 m.). Žmonės ąžuolą Baubliu vadino todėl, kad vėjas jo giliose drevėse baubte baubdavo. Pats rašytojas Baublio vardą siejo su senovės lietuvių medaus dievaičiu Bubilu. Baubliai
Muziejų tūkstantmečio ąžuolo, vadinto Baubliu, kamiene 1812 m. įrengė rašytojas, istorikas Dionizas Poška (1765–1830).
Žmonės ąžuolą Baubliu vadino todėl, kad vėjas jo giliose drevėse baubte baubdavo. Pats rašytojas Baublio vardą siejo su senovės lietuvių medaus dievaičiu Bubilu.

Už mano nugaros žemaičių bajoro Dionizo Poškaus baubliai. Dešinėje 1824 m. šalia Baublio buvo pastatytas ir antrasis ąžuolo kamienas.

Mokykla

Atstatyta Smetonos laikų mokykla, kurioje yra įrengtas muziejus su ekspozicija apie D. Pošką, biblioteka ir kt.

Malunas

Atstatytas malūnas

D. Poška - XIX a. lietuvių rašytojas, vienas žymiausių kultūros veikėjų. Žymiausias D. Poškos kūrinys – „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“.

Štai koks užrašas ant D.Poškaus kapo byloja:

"Žinok, ateivi, jog tas kapas yra

Tikro žemaičio ir garbingo vyro,

Kurs kalbą mūsų ištaisyti troško,

O pats vadinos Dionizas Poška."

Atgal