Draugija turi naują pirmininką

2015-11-28
2015 m. lapkričio 28 d. Vilniaus universite įvyko VII Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (toliau - Draugija) suvažiavimas. Suvažiavimo metu buvo patvirtinti nauji Draugijos įstatai. Įšrinkta Draugijos pirmininkė - Sigita Gasparavičienė ir pirmininkės pavaduotojas - Danielius Vervečka.

VII_LGHD_suvaziaviamas

Iš kairės į dešinę pirmoje eilėje stovi: Audronė Musteikienė, Draugijos pirmininkė Sigita Gasparavičienė, Laima Vileikienė, Vytenis Bagdonas. Antroje eilėje stovi: Juozas Antanaitis, Juozas Mačiulis, Vytautas Saulevičius, Remigijus Bimba, Rimvydas Butautas-Kudirka, pirmininkės pavaduotojas Danielius Vervečka, Vytas Biveinis.

Draugijos internetinis puslapis: www.genealogija.org

"Ką reiškia draugauti? Atsakymas aiškus: Draugauti - tai padėti, kuo gali." Thiruvalluvar

Atgal