Ilgaamžė - Janina Paknytė Lagūnienė

2013-04-21
Šiandien aplankiau savo senelio a.a. Stepono Strazdo (1919-2007 m.) sesers Onos Strazdaitės  (1882-1972 m.) dukrą anykštietę siuvėją Janiną Paknytę-Lagūnienę, kuriai balandžio 24 d. sukaks 99 metai. Janina gimė 1914 m. Kerkuzų km., Debeikių parapijoje, Anykščių raj. Jon0 Paknio (?-1917 m.) ir Onos Strazdaitės šeimoje. Janina Paknytė ištekėjo už Juozapo Lagūno (1913-1970 m.). Abu su vyru buvo vieni žymiausi Anykščių krašto siuvėjai. Lagūnai užaugino du sūnus Rimantą ir Vidą, susilaukė keturių anūkių ir penkių vaikaičių. Janina pamačiusi mane apžvelgė ir tarė: "...Čia kur giminę mūsų surašė... Aš dažnai apie tave vis pagalvoju. Labai seniai jau buvai atvykęs..." Senolės nuotaika gera, kaip ir atmintis.

Janina_Paknyte_Laguniene_RBimba

Savo namuose 99-ių metų anykštietė Janina Paknytė-Lagūnienė

"... laikas niekada nebėga tuo pačiu ritmu. Laiko ritmas priklauso nuo mūsų pačių."
Paulo Coelho
Atgal