J.P. Kanauninko Stanislovo Krumpliausko kunigystės 45-etis

2019-05-18
Naujienos "J.P. Kanauninko Stanislovo Krumpliausko kunigystės 45-etis" viršelis

Remigijus Bimba kartu su J. E. Panevėžio vyskupu Linu Vodopjanovu ir kanauninku Stanislovu Krumpliausku

Pauliaus Vaniuchino nuotrauka

 

2019 m. gegužės 18 d.  Dusetų  Švč. Trejybės bažnyčioje (Zarasų rajonas) J. E. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas aukojo Šv. Mišias, kurių metu buvo dėkojama Dievui už klebono, kanauninko Stanislovo Krumpliausko kunigystės 45-metį. Pasveikinti aktyvų savo narį, Jo prakilnybę, kanauninką kun. S. Krumpliauską, gausiai susirinko įvairių Lietuvos istoriją puoselėjančių organizacijų nariai. Vyriausiajam LDK istorinės atminties organizacijų kapelionui S. Krumpliauskui buvo įteiktas šv. Jurgio I laipsnio apdovanojimas, LDK Kilmingųjų palikuonio simbolinė vardinė insignija ir dekretas. 

Kazdailis Bimba Vaniuchinas

 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos auksiniu ženklu apdovanojamas Arvydas Stanislovas Každailis (kairėje). Apdovanojimą įteikia  Remigijus Bimba ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kacleris Paulius Vaniuchinas (dešinėje)

 

Vasaknų dvare (Zarasų rajonas), kurį kadaise valdė garbingos Radvilų, Pliaterių ir Tiškevičių giminės „Už svarų ir ypatingą indėlį populiarinant genealogiją ir heraldiką Lietuvoje“, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos auksiniu ženklu apdovanotas LGHD garbės narys, heroldas Arvydas Stanislovas Každailis.

 

Atgal