Kilmingųjų Platkevičių giminės paieškos

2013-11-03
Savo šeimos genealoginiai tyrinėjimai po 20 metų mane atvedė prie kilmingųjų šaknų. Platkevičiai - sena giminė, kurios palikuonys išsibarstę po visą Lietuvą. Platkevičių pavardė sutinkama ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje bei kitose šalyse. Ar yra giminystės ryšys su bendrapavardžiais Platkevičiais gyvenančiais užsienyje kol kas nėra nustatyta.
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kuratorius, žurnalistas, kraštotyrininkas Tautvydas Kontrimavičius Šv. Mato bažnyčios metrikų knygose aptiko vienus seniausius rašitinius šaltinius apie Platkevičių palikuonis.
Pateiksiu Anykščių Šv. Mato bažnyčios 1809 m. krikšto metrikos kopiją:

Platkeviciai Jonas ir Juozapas-1809-Nr.729

Dvynukų Jono ir Juozapo Platkevičių gimusių 1809-06-06 krikšto metrikas (tekstas lotynų kalba)

Įrašo numeris 729, Maigiai. 1809 m. birželio 6 d. gimimas ir tą pačią dieną krikštas. Anykščių klebonas Kazimieras Tarulevičius pakrikštijo brolius dvynius Jono ir Juozapo vardais. Tėvas kilmingasis Motiejus Platkevičius, motina Pranciška Usnyčiūtė. Krikštatėviai buvo kilmingieji Kazimieras Sapkauskas su Juozapota Kilbauskaitė ir Tadas Kilbauskas su Apolonija Sapkauskaite.

Dar viena krikšto kopija datuojama 1814 m.

Platkeviciute_ Julijona Viktorija-1814-Nr.1686

Julijonos Viktorijos krikšto metrikas, gimusios 1814-03-01 (tekstas lotynų kalba)

Įrašo eilės numeris 1686 (1805–1814 m. Anykščių parapijos krikšto metrikų knygoje). Zagajai (gimimo vieta). 1814 m. kovo 1 ir 2 d. (gimimo ir krikšto datos).

Anykščių klebonas Kazimieras Tarulevičius kovo 2 d. pakrikštijo kovo 1 d. gimusį kūdikį vardais Julijona Viktorija. Tėvai: kilmingasis Motiejus (Matas) Platkevičius ir Pranciška Nusavičiūtė. Krikštatėviai kilmingieji Juozapas Černikas su Tekle Sapkauskaite.

Motiejus Platkevičius su Pranciška Usevičiūte susilaukė penkių vaikų: mano protėvio Zigmanto (g. apie 1799 m.), Adomo Justino (g. 1805 m.), dvynių Jono, Juozapo ir Julijonos Viktorijos. Gal būt vaikų buvo ir daugiau. Manau ateityje paaiškės ne tik kiek turėjo palikuonių, bet ir iš kokios vietovės (regiono, šalies) atvyko į Aukštaitiją.

Platkevičių giminės genealoginėje lentelėje sutinkamas pavardes rasite čia.

"Kai visi galvoja tą patį, iš tikrųjų negalvoja nė vienas."

Bruno Ferrero

Atgal