Labdaringas naujametinis renginys

2018-01-13
2018-01-07  Kaune įvyko jungtinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų labdaringas naujametinis renginys. Vyko iškilmingas naujų narių priėmimas į LDK istorinį paveldą puoselėjančias organizacijas, kilmės liudijimų, simbolinių LDK piliečių pasų, insigninių ženklų įteikimas, nusipelnusių asmenų apdovanojimas įvairių organizacijų įsteigtais ordinais ir medaliais už svarų indėlį į istorinio, kultūrinio LDK paveldo išsaugojimą. Ceremonijos metu grojo VšĮ Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubo „Tauro Ragai“ muzikantai (vadovas Vidmantas Lunius), dalyvavo LDK atminties rūmų šarvuotų riterių klubo "Antikos karys" riteriai. Šventė tęsėsi restorane „Miesto sodas“. Garsių žiūrovų aplodismentų sulaukė bajoro Kazio Strazdausko, smuikininkės Lijanos Žiedelytės, pianistės Loretos Haidari atlikta poetinė muzikinė programa „Pamiršto dvaro melodijos“. Dainų atlikėja bajorė Violeta Vasiliauskienė džiugino susirinkusius puikiais romansais, dainuojamaja poezija. Prasmingais žodžiais buvo pasveikinti jubiliatai, įteikti padėkos raštai. Paramos loterijos organizatorė KABD ir LGHD tarybos narė Kristina Giedraitienė papasakojo apie šv. Pranciškaus (saleziečių) draugijos istoriją ir jų veiklą Lietuvoje. Renginio dalyviai aktyviai pirko loterijos bilietus, o visos surinktos lėšos skirtos seserų saleziečių globojamo Palemono vaikų dienos centro veiklai paremti. Laimingieji rėmėjai gavo vertingus prizus, kuriuos loterijai aukojo žinoma menininkė Giedrė Bulotaitė – Jurkūnienė, tekstilininkė Gertrūda Kliučinskienė, Giedraičių šeima, dailininkas Anatolijus Michailovas, knygų apie Lietuvos dvarus autorė Ingrida Semaškaitė. Svečius linksmino ansamblis „Klėtis“, visos šventės metu vyravo gera nuotaika, geranoriškas, nuoširdus bendravimas prie vaišių stalų, dalyviai šoko ir dainavo. Galite žiūrėti S.Kubecko filmuotą medžiagą Nr.1, Nr.2

Kauno pilis

Kauno pilis

Sv_Misios_Saulius_Bytautas

Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje Šv. Mišias aukojo gvardijonas, kunigas Saulius Paulius Bytautas

LDK organizaciju vadovai

Šventės dalyvių atstovai iš kairės į dešinę stovi: Kauno apskrities bajorų draugijos vadas Andrius Krivickas,  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų susivienijimo vadovas prof. dr. Tadas Sudnickas, Jotvingių Kryžiaus riterių ordino didysis magistras Artūras Rukas Daujotis,Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Remigijus Bimba, LDK kilmingųjų palikuonių bendrijos valdybos pirmininkas Juozas Antanaitis, LDK Atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka. Sėdi Šv. Adalberto-LDK-riterių ordino vadovas Ričardas Algimantas Kliučinskas. Septynių organizacijų vadovai pasirašė Koalicinės bendradarbiavimo deklaracijos ir sutarties priedą dėl šio labdaringo renginio programos.

RBimba_riteris

Remigijus Bimba Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje su LDK atminties rūmų šarvuotų riterių klubo „Antikos karys“ riteriu

Pauliaus Vaniuchino nuotraukos

Metai ateidami daug laimės atneša, pasitraukdami - daug atima.

Horacijus

Atgal