LDK Kilmingųjų susivienijimas išsirinko naują vadą

2015-01-19
Šeštadinį (2015-01-17) Vilniuje įvyko LDK Kilmingųjų susivienijimo vadovybės rinkimai. Išrinkta nauja vadovybė tokios sudėties: vadas – profesorius Tadas Sudnickas, pavaduotojai: LR ministras pirmininkas (1993-1996 m.) Adolfas Šleževičius ir Robertas Volosevičius, kancleris – Tadeuš Navsutis. Susitikimo metu atsistatydino iš savo pareigų Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Česlovas Malevskis ir LDK Kilmingųjų susivienijimo vadovas Stasys Bakevičius.

Sudnickas_Bimba_Bakevicius_SlezeviciusPo rinkimų iš kairės į dešinę: LDK Kilmingųjų susivienijimo vadas prof. Tadas Sudnickas, Remigijus Bimba, LDK Kilmingųjų susivienijimo garbės vadas Stasys Bakevičius, LDK Kilmingųjų susivienijimo vado pavaduotojas Adolfas Šleževičius

Audronės Musteikienės nuotrauka

LDK kilmingųjų internetinė svetainė: www.ldk-atmintis.lt

"Tiesa yra ta, kad tie, kam lemta tapti didžiaisiais, prilygsta patiems mažiausiems ir tarnauja visiems."

John C. Maxwell

Atgal