Lietuviškasis „time of heroes“ karžygių metas

2014-01-04

Šiandien (2014-01-04) LK Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įvyko Lietuvos inžinieriaus technologo, rezistento, politinio bei visuomenio veikėjo, signataro Algirdo Vaclovo Patacko  paskaita "Varviškės karinės operacijos pamokos. Lietuviškasis „time of heroes“ karžygių metas". Paskaitos pradžioje karines dainas atliko Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis "Vilnelė".

Vilnele

Folkloro ansamblis "Vilnelė" (meno vadovė Laima Purlienė)

Algirdas Patackas Varviskiu Operacija

Algirdas Patackas dėstė Klaipėdos ir Varviškių karinių operacijų subtilybes

Varviškių kautynėse žuvo mano močiutės Stanislavos Repečkaitės-Strazdienės dėdė Kostas Repečka (1901 11 17 – 1923 03 23). Nuo 1919 m. liepos mėn. iki 1923 m. kovo mėn. lenkai įvykdė 152 agresijos aktus – žudynes, plėšimus, kankinimus, areštus. Buvo nužudyti ar mirė nuo sužeidimų ar sumušimų 43 asmenys, daugiausia lietuviai, tarp nužudytųjų buvo ir keletas žydų. "Viena gyvybė už du kvadratinius kilometrus", dėstė A.Patackas. Tylos minute pagerbėme žuvusiuosius. Kautynės lietuvių kariuomenei kainavo brangiai. Jose žuvo šie 11-jo Vilniaus pėstininkų pulko kariai: leitenantas Aleksandras Urbelis, leitenantas Aleksandras Beras, eilinis Juozas Reveikis, eilinis Juozas Grabauskas, eilinis Kostas Repečka, eilinis Mikas Giedra, šaulys Feliksas Kuckailis, šaulys Viktoras Kuckailis (Felikso sūnus), šaulys Juozas Kvedaravičius, šaulys Vaclovas Jurkonis (mirė nuo žaizdų). Paskaitoje įstrigo A.Patacko išsakytos mintys: "...Ko galėtume pasimokyti iš anų laikų? Tuomet, 1923-siais, galutinai paaiškėjo, kad ilgam netekome Vilniaus ir galime netekti, ir Klaipėdos. Pagaliau buvo susivokta, kad esame „vienų vieni“, ir kad tik mes patys savo rankomis galime apginti tėvynę, patys išsivaduoti iš grėsmių ir negandų. Rusijai visada rupės Lietuvos pajūris, o Lenkijai - Vilnius. Todėl Lietuvos valdžia ir visuomenė turi būti kaip vienas kumštis. Ar Lietuvos  valdžia ir visuomenė šiandien vienas kumštis?..."

A. Patacko straipsnis apie Varviškių operaciją pateiktas čia.

RBIMBA_APATACKAS

Po susitikimo su Algirdu Patacku

Susitikime taip pat buvo pristatyta alytiškio visuomenininko, kraštotyrininko ir kolekcininko Gintaro Lučinsko knyga "Varviškių respublika (1920-1923)".

Knyga_Varviskiu_Respublika_1920_1923G. Lučinsko knygos "Varviškių respublika (1920-1923)" viršelis

AlgirdasPatackas

Dimisijos pulkininkas leitenantas, buvęs pilotas Algirdas Diliūnas (kairėje) pristato G. Lučinsko knygą "Varviškių respublika (1920-1923)" ir Algirdas Patackas

Gedimino Zemlicko nuotraukos

"Gabalėlis Lietuvos, viso tik 30 kvadratinių kilometrų, kainavo 15 karių gyvybių - 10 žuvusių kautynėse ir 5 saugant sienas. Kas nori, gali užsiimti žiauria matematika – viena gyvybė už du kvadratinius kilometrus." Algirdas Patackas

Atgal