Ketvirtasis Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos suvažiavimas

2012-04-14
Šiandien (2012-04-14) Vilniuje įvyko Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (LGHD) ketvirtasis suvažiavimas. Jame dalyvavo virš 20 LGHD narių. Šios draugijos nariu esu nuo 2008 m. gruodžio 31 d. Ankščiau neturėjau galimybės dalyvauti draugijos veikloje, nes negyvenau Lietuvoje. Suvažiavime dalyvavau pirmą kartą. Ataskaitiniame-rinkiminiame suvažiavime buvo pateiktos draugijos pirmininko veiklos, duomenų patikros komisijos, heraldikos komisijos ir revizijos komisijos ataskaitos. Suvažiavimo dalyviai LGHD veiklą įvertino teigiamai. Suvažiavime buvo pakeisti LGHD įstatai. Nuo šiol LGHD pirmininkas ir taryba yra renkama penkerių metų kadencijai. LGHD pirmininku perrinktas Česlav Malevski.

LGHD_veliava Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vėliava

Kazdailis_Malevski_Bimba

Po suvažiavimo su dailininku Arvydu Stanislavu Každailiu (kairėje) ir Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininku Česlav Malevski

"Tiesa tuo labiau spinduliuoja, kuo dažniau imama į rankas."

Lucius Annaeus Seneca

Atgal