Mano proproprosenelės palikimas – maldaknygė

2013-06-23

Proproprosenelės Juozapotos Bakūraitės-Platkevičienės-Papšienės (1862-? m.) palikimas – maldaknygė “Jėzus Marija Juozapas Šventas”, išleista 1853 m. Vilniuje (A. Dvorčiaus spaustuvėje).

MALDAKNYGEa

Štai tokią maldaknygę radau...

MALDAKNYGEg

Šią maldaknygę aptikau savo senelių Strazdų namuose Kurklelių kaime (Anykščių raj.). Paklausiau savo močiūtės Stanislavos Repečkaitės-Strazdienės (g. 1927 m.) kieno ši maldaknygė? “Tai mano probobutės”. Nuėjusi į kambarį iš spintos pasiėmė seną šeimos albumą ir atsivertusi jį pirštu bakstelėjo į nuotrauką sakydama - “čia sėdi šios knygelės savininkė. Šalia jos stovi anūkė Apolonija ir sūnus iš antros santuokos Povilas”.

Platkeviciai

Stovi mano prosenelė Apolonija Repečkaitė (1903-1976 m.), prosenelės dėdė Povilas Papšys (1898-1989 m.), Jurgio sūnus, sėdi – proproprosenelė Juozapota Bakūraitė-Platkevičienė-Papšienė (1862-? m). Apie 1920 m. R. Bimbos asmeninis archyvas.

 

Norėjosi šia maldaknygę priglausti savo žinion. Paprašiau savo močiūtės ar galiu ją pasiimti. Ji neprieštaravo sakydama – “Imk ir tutėk, jei reikia”. Šios knygelės stovis buvo prastas. Maldaknygė išsipūtusi, galinio viršelio ir nugarėlės nebuvo, lapai purvini ir dėmėti, kai kurie nuplėšti, o kai kurie išbyrėję, o jų galai sutrunyję ir nuo dažno vartymo nutrupėję…. Būdavo vis atsiverčiu kelis lapus iš priekio. Vos gyva knygelė, net vartyti buvo baisu, kad neusplyštų galutinai. Taip ir nebuvau jos visos peržiūrėjęs, kad nesubyrėtų. Virš dvidešimt metų makdaknygė pragulėjo tarp mano knygų suvyniota į popierių.

 

MALDAKNYGEb

 

MALDAKNYGEc

 

MALDAKNYGEd

MALDAKNYGEe

Maldaknygės išorė

 

 

MALDAKNYGEf

 

MALDAKNYGE 2 016

 

MALDAKNYGE 2 018

Buvo ir nuplyšusių lapų...

 

 

 

Proproprosenelė Juozapota buvo ištekėjusi du kartus. Pirmasis vyras – Aleksandras Platkevičius (1842-1885 m.). Jiems gimė šeši vaikai: Pranciška, Konstantinas, mano prosenelė Uršulė, Antanina, Pranas, Benedikta. Aleksandro tėvas Zigmantas Platkevičius (apie 1799-1874 m.) buvo vienkemininkas (rusiškai „Odnadvorcas“). Platkevičiai – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės bajorai, tačiau po trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo Lietuvai netekus valstybingumo, savo kilmingumą kaip ir daugelis to meto bajorų prarado ir liko valstiečiais. Antrasis Juozapotos vyras – Papšys. Su juo susilaukė vieno sūnaus Povilo.

 

Po restauracijos vaizdas toks

 

Maldaknyges3

 

Maldaknygės viršelis

 

Maldaknyges

 

Maldaknyges2

Maldaknyges4

 

Maldaknyges5

 

Maldaknyges6

 

 

Dabar jau galima skaityti...
 
"Jei mes negyvename kaip tikri žmonės, jei vengiame būti savimi, tada ir mūsų santykiai negali būti tikri."
Hugh Prather
Atgal