Paminklas Lietuvos valdovui

2010-06-29
Raižių kaimo centre (Punios seniūnija, Alytaus rajonas) birželio 26 d. Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos iniciatyva buvo atidengtas paminklas Vytautui Didžiajam ir Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms paminėti.

Paminklas_Vytautui

Paminklo kaina neviršijo 200 tūkst. litų, o jo autorius – skulptorius Jonas Jagėla.

Raižiai kaip Vytauto Didžiojo ir Žalgirio mūšio įamžinimo vieta pasirinkti dėl keleto priežasčių – tai esą vienas seniausių totoriškų kaimų Lietuvoje, be to, Raižiuose ir sovietmečiu veikė mečetė (dabar - kultūros paminklas).

Mecete

Totorių mečetė, kurioje įsikūrusi musulmonų religinė bendruomenė, todėl kaimas vertinamas kaip Lietuvos totorių traukos centras.

Ta pačia proga šalia mečetės sumontuoti du saulės laikrodžiai (autorius – Jonas Navikas), kurių vienas rodo Raižių, kitas – Griunvaldo (Lenkija) laiką. kur prieš 600 metų ir vyko kautynės. "Įvertinus mūsų protėvių dalyvavimą šiame mūšyje, bendrą totorių ir lietuvių 600 metų istoriją, totorių buvimo istoriją Lietuvoje. Tai atsidėkojimas ir padėka kunigaikščiui Vytautui, totorių gyvenviečių organizatoriui ir globėjui Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje," – skulptūros pastatymo motyvus aiškino Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Adas Jakubauskas.

„Ramiai, mandagiai kalbėk nors ir su didžiausiu savo priešu. Tu laimėsi!“

Stasys Paulauskas

Atgal