Pavardės Platkevičiai kilmė

2013-11-18

Pavardės Platkevičiai kilmė

1989 m. išleistame „Lietuvos pavardžių žodyne“ 2-e tome 468 pusl. rašoma: „PLATKEVIČIAI pavardė sutinkama Alantoje (Molėtų raj.), Anykščiuose, Balnininkuose 2 (Molėtų raj.), Giedraičiuose (Molėtų raj.), Kaišiadoryse, Kurkliuose 4 (Anykščių raj.), Kavarcke 2 (Anykščių raj.), Troškūnuose (Anykščių raj.), Vepriuose 14 (Ukmergės raj.). Iš viso: 27.

Pavardės atitikmuo:

PLATKAUSKAS. Ši pavardė sutinkama Kaune 5, Krekenava 3 (Panevėžio raj.);

PLATKAUSKIS – Pušušvyje (Radviliškio raj.);

PLATKOVSKIS – Kaune 2, Vilnius (Platkowski) 12.

Palyginimui lenkiškai Platek (SSNO IV 290), Plotka (ten pat 293), rusiškai Plotka (B. Unbegaun, 1972, p. 318), Plotko (SAMS III, P. 730), baltarusiškai (M. Biryla, 1969, p. 327).

Giminės pradininkas

Seniausias žinomas Platkevičių giminės pradininkas – Motiejus Platkevičius (gimęs apie 1769 m.).

Genealoginėje lentelėje – 205 asmenys.

Platkevičių giminėje sutinkamos 33 vyriškos ir 36 moteriškos pavardės:

Vyrų pavardės

Moterų mergautinės pavardės

Arlauskas Bergvainis Bimba Burneikis Danilas Džiugelis Grėbliūnas Hagan Karalius Kiaušas Kontautas Krasauskas Kuzma Kvedaras Kviklys Mamgaudas Palubinskas Paukštys Petkevičius Platkevičius Repečka Rudokas Rukša Samackas Simoška Strazdas Šaučiūnas Vildžiūnas Vilkončius Vitalskich Urbonavičius Zopelis Žemaitis Adamonytė Andrikonytė Arlauskaitė Bakūraitė Burnelytė Burneikaitė Hagan Karaliūtė Kvedaraitė Kuzmaitė Lukoševičiūtė Mamgaudaitė Meškauskaitė Maželytė Navickaitė Palubinskaitė Platkevičiūtė Petkevičiūtė Repečkaitė Rudokaitė Rukšaitė Samackaitė Strazdaitė Šaučiūnaitė Šližytė Vilkončiūtė Vitalskich Vitkūnaitė Urbanavičiūtė Usavičiūtė Zagorskaitė Zopelytė Žasinaitė Žemaitytė Žeimytė Žindulytė
Atgal