Pirmasis Repečkų ir Krivičių giminių susitikimas

2017-09-25
Pirmasis Repečkų-Krivičių giminės susitikimas įvyko 2017-09-23-24 Slabados kaime, Veprių seniūnijoje, Ukmergės rajone. Susitikime dalyvavo 36 dalyviai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Rokiškio, Kupiškio ir Molėtų. Prieš tai Krivičių giminės susitikimas vyko 1990 m., kai Anelė Repečkaitė ir Vaclovas Krivičius šventė savo 50 metų vestuvių sukaktį. Po dvidešimtseptynerių metų pertraukos Krivičių artimieji vėl susitiko. Giminės susitikimo programa. Susitikimas vyko labai senoje, gerai atrestauruotoje sodyboje. Virš durų staktos buvo įrėžti 1826 metai liudijantis sodybos amžių. Susitikimas prasidėjo vakariene. Po vakarienės buvo pristatyta Repečkų giminės genealoginė lentelė. Giminės medyje yra beveik 500 asmenų. Gentainiai gyvena trijuose kontinentuose: Europoje, Pietų Amerikoje ir Šiaurės Amerikoje. Seniausias protėvis – Baltramiejus Repečka g. apie 1750 m. Repečkų-Krivičių giminės viktorinoje dalyvavo 10 šeimų. Trečią vietą užėmė Dalios Krivičiūtės ir Roberto Aksinavičiaus šeima, antrą – Gitanos Ulčickaitės ir Dainiaus Krivičiaus šeima, o nugalėjo Sandros Aksinavičiūtės ir Andriaus Senkaus šeima. Giminės susitikimo metu – diplomais apdovanoti jauniausias ir jauniausia, vyriausias ir vyriausia dalyvė. Susitikime buvo pagerbti šių metų jubiliatai, vestuvių sukaktuvininkai, rugsėjo mėnesį gimusieji. Taip pat buvo įteiktos nominacijos dalyviams: „Už nežinojimą“, „Už organizavimą“, „Už pagalbą“, „Už nuomonę“, „Už darbą“, Už tylėjimą“, „Už apsisprendimą“, „Už draugiškumą“, „Už jaunatviškumą“, „Už palaikymą, „Už norėjimą“, „Už pradžią“ ir „Už medį“. Susitikimo programą pagyvino įvairūs žaidimai. Vakarėlis tęsėsi iki pat ryto... Repečkų ir Krivičių pavardės kilmė ir paplitimas. Lietuvių pavardžių žodyne yra Repečkos ir Krivičiaus pavardė. REPEČKÀ Aln (at.), An 6, Ant, Blnk, Dbk 3, Gdr, Jnš, Kn 8, Krkn, Kur 35, Kvr 2, Lnkv 2, Mlt 14, Msn, Nj, Pn 2, Pš, Rim, Rkn, Skm 2, Šr, Šs 10, Tl (at.), Ukm, Ut, Žmt2 (101). Greičiausiai pravardinė iš liet. repečkà, repė́čka „kas laipioja, karstosi, repečkojasi“ (LKŽ XI 460) KRÌVIČIUS Blnk, Kn 4, Kur, Mlt 6, Rgv, Šl, Šr, Trak 3 (18). Plg. Kri̇̀včius (žr.). Galbūt sietina su lenk. Krzywicz (SSNO III 177), brus. Крывец, Крывіца, Крывічкін (M. Бирыла, 1969, с. 222). Lietuvių kalbos žodyne apie žodį Repečką rasime. 1 repečkà sf. (2) Kv, repė́čka (1) KII270 1. N, K, BzF163, Kv, Grdž rupūžė: Repė́čka jau į pamatus rėplioja – būs lytaus Plik. Žmonės, ant jos (mergos) viršaus bais didę repečką pamatę, norėjo tąją su raudona šilkine skepeta sugaut BsV158. Savo prieteliams šarvuotą repėčką … parsiuntė LC1879,26. 2. scom. šnek. kas laipioja, karstosi, repečkojasi: Tokiam repẽčkai čia nei ką, nei ko: jis par sieną ant stogo užsikartų Paį. Meška repečka K.Bor. ǁ nevikrus žmogus: Ko tu lauki to repẽčkos, anas vis tiek nesuspės kartu dirbt Ut. 2 rẽpečka adv. Vdžg, Šlu, repečkà Šll, Lkš, NdŽ, repėčkà, rẽpėčka Vdk, repė́čka žr. repečkomis: Jų vaikelis jau rẽpečka pabėgioja Bsg. Vaikas da nevaikščio[ja], tik repėčkà šliaužia Jrb. Kai vaikas eina repėčkà i tėvas, tai tam bėda (blogai senam tėvui) Nmk. Senovės žmonys užkeikdavo pinigus, rẽpėčka neš užkast Rs. Kad vožė, tai repė́čka palindau po pečka Pžrl. Ji repečkà palindo po suolu Alk. Girtas repečkà eina prieš kalną, t. y. ropoms J. Meška, lįsdama iš krosnies repečka, nugarkaulį perlūžo ir visą krosnį sugriovė K.Bor. Dalia Krivičiūtė Aksinavičienė prisiminė vaikystės sukurtą posmelį apie tolimą giminaitį Joną Repečką, kuris gyveno netoli jos tėvų. „Repe pepė blynus kepė ir išpylė taukus Lindo pečiun pažiūrėti ir nusvilo plaukus.“ „Mes maži su broliu vis dainuodavome, kai pamatydavome, kad ateina pas mus Jonas Repečka Buvome ir kitą sugalvoję, bet dabar neprisimenu...“ Trumpa Repečkų giminės istorija. Juozapas Repečka buvo vedęs du kartus. Pirmąją žmoną Agotą Niauraitę vedė Kurklių Šv. Jurgio bažnyčioje 1876-01-18, turėjo 8 vaikus: Juozapą, Marijoną, Konstanciją, Jurgį, Ignotą, Petrą, Julijoną, Joną. Antrąja žmoną Oną Repečkaitę vedė toje pačioje bažnyčioje 1894-10-24, turėjo irgi 8 vaikus: Antaną, Oną, Julijoną, Konstantiną, Benediktą, Povilą, Veroniką, Mataušą. Juozapas Repečka su šeima gyveno Padvarninkų km., Anykščių rajone. Šiuo metu kaime nėra nė vieno gyventojo. Šiuo metu Repečkų giminės vyriausia atstovė – anykštietė Stasė Juknevičiūtė Burneikienė, šį mėnesį švęsianti 85-į gimtadienį, o jauniausias atstovas – ką tik gimęs Švedijoje. Jam tėveliai dar vardo nesugalvojo... Repečkų giminės paskyra socialiniame tinkle: www.facebook.com/repeckai

4 eilės pusbroliai

Su ketvirtos eilės pusbroliais...

Viktorinos prizininkai

Repečkų-Krivičių giminės viktorinos prizininkai: Krivičių (2 vieta), Senkų (1 vieta) ir Aksinavičių (3 vieta)

Tomo Vilko nuotraukos

apdovanojimas_Uz_medi

Už Repečkų giminės genealoginės lentelės (beveik 500 asmenų) pristatymą buvau apdovanotas diplomu "Už medį"

Repecku susitikimo dalyviai

Repečkų-Krivičių giminės susitikimo dalyviai

Sandros Senkės nuotrauka

"Istorija - mūsų darbų lobynas, praeites liudytojas, pavyzdys ir pamokymas dabarčiai..."

Migel de Servantes

Atgal