Pripažinimas

2009-09-06
P7070018 (Small)1991 m. rugsėjo 6 dieną Sovietų Sąjunga pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Prabėgo 18 metų... Nors ir buvau paauglys, bet gerai pamenu tuos laikus. Penkiolikos metų amžiaus jaunuoliui tikrai nėra būdinga domėtis istorija ar vykstančiais įvykiais šalyje. Manau, tai mano a.a. senelio Stepono dėka. Įskiepijo nuo mažens, jog esu lietuvis ir tuo turiu didžiuotis. Dažnai pasakodavo apie Smetonos laikų Lietuvą, partizaninį pasipriešinimą, varymą į kolūkius... Sakydavo: „Prie Lietuvos būvo geriau nei prie ruso!“ „Didis žmogus (...) negalėtų prisitaikyti prie kito žmogaus gyvenimo būdo – nebent tik prie draugo, nes tai vergiška. Todėl visi pataikūnai yra vergiški, o visi žemi žmonės – pataikūnai.“

Aristotelis.

Atgal