Riterio diena - „Memento posteri”

2016-06-18
2016-06-05 Kauno Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje vyko Lietuvos Didžiosios Kunigaištystės (toliau - LDK) istorinės atminties organizacijų iškilmingas šventinis renginys – suvažiavimas. LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos (toliau - KPB) ir Kilmingųjų susivienijimo (toliau - KS) nariams buvo įteikti kilmės dokumentai, LDK piliečio simbolinis pasas ir regalinis ženklas. Patvirtintas naujas nenominuotas herbas - Masteika. Čekijos Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos nacionalinės riterių komandos renginio RITERIŲ DIENA metu buvo inauguruoti riteriai. Iš Lenkijos atgabenta ir pašventinta Šv. Vaitiekaus (Adalberto) skulptūra. Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje bus atkurtas Švč. Trejybės ir  šv. Adalberto altorius, kuriame bus įmontuota pašventinta skulptūra. Truputis istorijos. Ordino įsteigėjas – Šv. Adalbertas, gyvenęs apie 956–997 m., pirmasis krikščionių misionierius Prūsijoje, Prahos vyskupas. 997 m. balandžio 23 dieną prūsų nužudytas, po dviejų metų šv. Adalbertas buvo kanonizuotas. Pasak ordino Didžiojo Komtūro Ričardo Algimanto Kliučinsko, sekant šiuo šventojo pavyzdžiu, ordino veikla orientuojama į krikščioniškųjų vertybių saugojimą ir puoselėjimą. Ordinas turi senas ištakas, siekiančias XI amžių. Netrukus po vyskupo Vaitiekaus nužudymo susikūrė Šv.Vaitiekaus sekėjų brolija, besirūpinanti tęsti misijinę vyskupo veiklą buvusiuose pagoniškuose kraštuose, tarp jų – ir Lietuvoje. Misijinė Šv.Vaitiekaus ordino veikla nutraukta dėl kryžiuočių išpuolių. 1870 m. Slovakijoje oficialiai įkurtas Šv.Vaitiekaus ordinas. To meto Ordino nariai buvo dvasininkai. Jie ypatingą dėmesį skyrė moraliniam jaunimo auklėjimui, dvasiniam jo tobulėjimui. Leido knygas, laikraščius, žadino pilietinius tautiečių jausmus. Sovietiniais metais Ordino veikla nutrūko. 1995 m. Čekijoje atnaujinta Ordino veikla. Tai jau posovietinis Ordinas, orientuotas į kultūrinę ir istorinę veiklą, bet neaplenkiami ir religiniai klausimai. Čekijos Šv. Vaitiekaus riterių ordinas Lietuvoje įkurtas 1998 m. Tais pačiais metais raštiškai patvirtino ir jo veiklą palaimino kardinolas Vincentas Sladkevičius. Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordinas pagal valdymo struktūrą yra religinis ordinas, o pagal savo veiklą - daugiau pasaulietinis, valdomas Kapitulos išrinkto Didžiojo Ordino Magistro. Ordino narių - riterių veikla yra numatyta Ordino statute, tačiau nėra griežtai reglamentuota. Kiekvienas Ordino riteris gali pasirinkti jam labiau artimą veiklos sritį ir ją vykdyti. Tai kultūrinė, istorinė, švietėjiška veikla, siekiant garsinti savo tautos istoriją, padėti saugoti jos kultūrinius paminklus, diegti visuomenėje tautines ir patriotines tradicijas. Tokio švietėjiško darbo formų gali būti pačių įvairiausių. Pagrindinė Šv. Vaitiekaus riterių ordino šventė yra balandžio 23 d., vyskupo Vaitiekaus nužudymo diena. Šiuo metu Čekijos Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos nacionalinę riterių komandą sudaro 73 riteriai ir damos. Riterio sąvoka apima: drąsą, ištikimybę, atsakomybę, garbingumą, kilnumą, didžiadvasiškumą, nuoširdumą, pagarbą, šventumą, tvirtumą savo nuostatoms, idealų turėjimą ir jų paisymą. Ordino devizas - „Atmink ateinančius“.

Inauguracija_Riteris_Rbimba

LDK Atminties rūmų direktorius Danielius Vervečka sveikina tapus Čekijos Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino Lietuvos nacionalinės riterių komandos nariu ir įteikia Šv. Vaitiekaus (Adalberto) riterių ordino dekretą

RBimba_riteriu_ordino_dekretas

Dekretas Nr.lnrk - 63, kuriame pažymima tapus Šv. Vaitiekaus (Adalberto) ordino Garbės Riteriu ir įteiktas riterio kryžius

DSC02424

Iškilmingojo šventinio renginio metu buvo įteikti LDK KPB ir LDK KS kilmės dokumentai. Nuotraukoje iš kairės į dešinę:  LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovas Danielius Vervečka, Kauno miesto ceremonimeistras Kęstutis Kazys Ignatavičius, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kancleris Vytautas Antanas Saulevičius, LDK Kilmingųjų susivienijimo vadovas Tadas Sudnickas, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos valdybos vadovas Juozas Antanaitis, Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios kapelionas Saulius Paulius Bytautas, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos vadovo pavaduotojas Remigijus Bimba

DSC02475

Šventinė eisena Laisvės alėja link Vytauto Didžiojo paminklo

Riterio_diena

Riteriai, damos ir svečiai...

RBimba_vytautas didysis

Mano rankose Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos vėliava

RBimba_JAntanaitis

Kartu su LDK Kilmingųjų bendrijos pirmininko pavaduotoju Juozu Antanaičiu

LDK_piliecio_simbolinis_pasas

LDK piliečio simbolinis pasas

"Turėjo vieną mintį ir vieną siekimą, nesvajojo apie nieką, nieko nesiekė, išskyrus Kristų."

Brunas

Nuotraukos J. Antanaitis, V. Veberis

Atgal