Kryžkelė

2010-02-10
Seniausias šviesoforas (Londonas, Canary Wharf)
„Savo idėjas bei sumanymus reikia perkelti į tokią aplinką, kur jos bus branginamos ir reikalingos.“
Clarissa Pinkola Estes.
sviesoforas

Seniausias šviesoforas (Londonas, Canary Wharf)

„Bendrai kalbant, žmonės keliauja per pasaulį ketruriais keliais: kario, ūkininko, meistro ir pirklio.“

Mijamoto Musaši

Atgal