Signataro Stepono Kairio 140-ies metų jubiliejus

2018-12-14

Anykščiuose 2018-12-13 buvo paminėtos 140-ios signataro Stepono Kairio gimimo metinės. Ta proga buvo surengta konferenciją. Sveikinimo žodį sakė Lietuvos socialdemokratų partijos (toliau – LSDP) Anykščių skyriaus pirmininkas Dainius Žiogelis, taip šios partijos atstovai Juozas Olekas, Antanas Valionis, Julius Sabatauskas, Algirdas Raslanas ir kt. garbūs svečiai. Konferencijoje buvo pristatytas Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos signatarų genealoginių medžių projektas ir Stepono Kairio genealogiją, t.y. tėvo – Tumasonių ir motinos – Puzinų giminių genealogijos. Pranešimus taip pat skaitė: Norbertas Černiauskas „Steponas Kairys: modernizacija ir inžinerija“, prof. Dobilas Kirvelis „XXI amžiaus Lietuvos VALSTYBĖS VIZIJA Stepono Kairio idėjinių nuostatų dvasioje“, Rasa Černiauskaitė „Stepono Kairio atminimo puoselėjimas Kurklių Stepono Kairio pagrindinėje mokykloje“, Liutauras Gudžinskas „Steponas Kairys ir socialdemokratų vizija Lietuvai“. Renginys buvo transliuojamas tiesiogiai internetu.

 

LGHD Remigijus Bimba

Skaitytas pranešimas konferencijoje, skirtoje signataro Stepono Kairio 140-ies metų jubiliejui paminėti. Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka

 

Danielius Vitonis Birutė Raupelytė Žukauskienė

Signataro Stepono Kairio giminaičiai: Danielius Vitonis (Puzinų giminės atstovas), Birutė Raupelytė Žukauskienė (Tumasonių-Kairių giminės atstovė) ir Remigijus Bimba po konferencijos

 

Algirdas Raslanas Juozas Oleka Remigijus Bimba

Įsiamžinau su LSDP atstovais Algridu Raslanu ir Juozu Oleku

 

Dainius Žiogelis Prof Dobilas Kirvelis Juozas Oleka Remigijus Bimba

Po konferancijos šiltai bendravome apie Stepono Kairio genealogiją ir įamžinimą: Dainius Žiogelis, Prof. Dobilas Kirvelis, Juozas Olekas ir Remigijus Bimba

 

Signataro S. Kairio tėvai norėjo, kad jų sūnus eitų mokytis kunigu, tačiau pašaukimas buvo inžinerija. Apie tai signataras prisiminimuose rašė: „ – Tėte, aš negaliu būti kunigu. Tėvo veidas sustingo suakmenėjusiais bruožais; kiek patylėjo ir jau kietu, įsakančiu balsu tarė: – Gerai. Ryt iš ryto kelsies su visais, duosiu tau apsiauti nagines kaip visi ir eisi arti. Pažiūrėsi, kaip lengva užsidirbti duoną. Manyje kaip kalnas atslūgo. Arti tai arti. Galima pabandyti ir arti. Atrodė, kad stoju į kovą su tėvu. Tegu ir taip. – Gerai tėte.“

Atgal