Trys metai - trys šalys

2009-11-26
Per beveik trejus metus apkeliavau tris Europos šalis, kuriose gyvenau ir dirbau. Tai - Rusija, Norvegija, Didžioji Britanija. Mačiau, kaip Lietuva per tuos metus klimpo į krizę. Labai liūdna buvo stebėti iš šalies. Kasmet lietuvaičių emigrantų skaičius į kitas šalis daugėja ir kuo toliau, tuo dažniau lietuviškai kalbančių išgirstu gatvėje, parduotuvėje, metro ir kt. Iš vienos pusės smagu, kai ausis girdi savąją kalbą, bet iš kitos, tai nekoks vaizdelis, turint omenyje, kad didžioji dalis mūsiškių čia (Didžiojoje Britanijoje) ir kitose šalyse išvyko iš Lietuvos ne iš gero gyvenimo… Gal ne visi su manimi sutiks, bet aš tokios nuomonės. Londoną galėčiau laikyti pasaulio centru, iš čia galima nuvykti į bet kurią šalį. Tikriausiai ir kitataučių jame yra daugiausiai nei kitose Europos šalių sostinėse. Nepaisant to, visi gyvena ir sugyvena, kvėpuoja tuo pačiu oru… Ir lietuvis čia jaučiasi puikiai. Jei kitose šalyse tautiečiai dirba ir taupo, o po to sugrįžta į Lietuvą, tai čia Londone – atvirkščiai. Lietuviai čia gyvena, o ne taupo. Per metus neteko sutikti nei vieno lietuvio, kuris norėtų ar bent jau planuotų grįžti į Tėvynę. Iš pradžių man tai buvo keista, bet dabar jau supratau, kad Londonas, tai - antroji Lietuva. Matyt, aš ne iš tų lietuvių, kurie savo gyvenimą sieja su Londonu. Visiems labai keista, kad aš grįžtu į Lietuvą. Bet ją turime prikelti mes patys lietuviai. Kiek mūsų tokių klajoklių visame pasaulyje? Vis keliaujančių ir ieškančių geresnio duonos kąsnio. proprosenelio sodyba 2008 m. Juškonėliai, Anykščių rajonas, Gliaudelių ir Jucių giminių susitikimo metu Šiame name gyveno mano proproseneliai Baltramiejus Gliaudelis (1846.08.20-1919.04.02) ir Barbora Jucytė-Gliaudelienė (1851.07.03-1919.04.27)  

„Keliautojas, kuris metų metus praleisdavo kelionėse, įstrigdavo svetimuose kraštuose, ir tas į senatvę stengdavosi sugrįžti Tėvynėn. Sugrįždavo tam, kad į amžiaus galą pilniau išgyventų savo Esybę."

Romualdas Grigas. Pamąstymai apie Tautą ir Tėvynę: http://www.litua.com/lt/zinios/romualdas_grigas._pamastymai_apie_tauta_ir_tevyne

Atgal