VIII Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos rinkiminis-ataskaitinis suvažiavimas

2017-12-04
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos (toliau – Draugija) 10-ies metų jubiliejus ir VIII ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas vyko 2017-12-02 Vilniaus universitete. Šventinis jubiliejinis renginys prasidėjo Vilniaus universiteto Mažojoje Auloje Draugijos garbės nario Vytauto Saulevičiaus įžanginiu žodžiu ir poezija. Šventėje dainavo Vilniaus Naujamiesčio ansamblis „Vaivora“ (vadovė – Rita Jurgaitienė). Draugijos signatarams įteikti Garbės nario liudijimai, nusipelniusiems asmenims – ordinai ir medaliai. Išrinktas nauja LGHD vadovybė, kuri organizacijai vadovaus 5 metus. Lietuvos istorikas, medievistas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas, Lietuvos mokslo akademijos narys prof. Rimvydas Petrauskas paskaitė trumpą pranešimą Draugijos 10-ties jubiliejinių metų paminėjimui. Taip pat suvažiavime dalyvavo: Lietuvos istorikė nagrinėjanti XIX amžių, Lietuvos tautinių mažumų, totorių ir bajorų istoriją, Draugijos garbės narė prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė; Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto direktorius Rimantas Miknys; teisininkas, Lietuvos ir Vilniaus miesto politinis veikėjas, teisės pedagogas, buvęs teisėjas, advokatas, Seimo narys, Draugijos garbės narys Stasys Šedbaras; 20 metų dirbęs Seimo Teisės departamento direktoriaus pareigose, dabar – advokatas Kęstutis Virketis; Lietuvos dailininkas, grafikas, knygų iliustratorius, heraldas, Draugijos garbės narys Arvydas Stanislavas Každailis; Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, Draugijos garbės narys, M. Romerio universiteto prof. dr. Adas Jakubauskas ir kt. garbingi asmenys. Antroje suvažiavimo dalyje vyko Draugijos pirmininkės ir tarybos darbo ir Revizijos komisijos ataskaitos. Vėliau buvo organizuoti Draugijos pirmininko, tarybos ir komisijų rinkimai. Draugijos pirmininku išrinktas Remigijus Bimba. Šios organizacijos taryba iš 11 narių išrinkta tokios sudėties: Audronė Musteikienė, Juozas Antanaitis, Danielius Vervečka, Vytautas Saulevičius, Kristina Giedraitienė, Česlav Malevskis, Rolandas Zvicevičius, Adas Jakubauskas, Sigita Gasparavičienė, Paulius Vaniuchinas, Albert Volk. Taip pat buvo patvirtinta Draugijos Dokumentų patikros ir heraldikos bei Revizijos komisija. Šventinis renginys baigėsi pasisėdėjimu už vaišių stalo, sveikinimais, pasisakymais.

RBimba_LGHD_pirmininkas

Pirmininkė Sigita Gasparavičienė Draugijos vėliavą perduoda naujajam pirmininkui Remigijui Bimbai, kairėje - pirmininkės pavaduotojas Danielius Vervečka

LGHD_NARIAI_SVECIAI

VIII Draugijos suvažiavimo tarybos nariai, dalyviai, svečiai, garbės nariai Vilniaus Universiteto Mažojoje Auloje

Gedimino Oželinsko ir Remigijaus Bimbo nuotraukos

Draugijos Pirmasis dokumentas

2009 m. Draugijos nario pažymėjimas, tai pirmasis dokumentas, kurį gavau įstojąs į Draugiją

Iš Draugijos istorijos. 2006 m. buvo įsteigta Genealogų draugija, įregistruota 2007-01-07. Tų pačių metų vasario 24 d. įvyko pirmasis šios Draugijos suvažaiavimas. 2009-07-27 Genealogų draugija perregistruota į Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugiją. Ankstesni Draugijos pirmininkai: Česlav Malevskis (2007-02-24-2015-03-17), Vilius Botyrius (2015-03-17-2015-11-28), Sigita Gasparavičienė (2015-11-28-2017-12-02). Vienas iš 2018 m. projektų – Lietuvos vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarų genealogijų tyrinėjimas. Tam yra parengta speciali internetinė paskyra: http://signatarai.genealogija.lt/. Taip pat planuojamas ir specialus Draugijos žurnalas šioms signatarų genealogijoms paviešinti. Draugijos puslapis: www.genealogija.org Virtualus Draugijos archyvas: www.genealogija.lt

Tiesa yra ta, kad tie, kam lemta tapti didžiaisiais, prilygsta patiems mažiausiems ir tarnauja visiems.

John C. Maxwell

Atgal